[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Deep Linking legalt - i TysklandOn Wed, 6 Aug 2003 15:48:06 +0200, Esben Jensen <sslug@sslug>
wrote:

>On Wednesday 06 August 2003 15:26, Erik Lange wrote:
>> On Wed, 6 Aug 2003 13:45:38 +0200, Esben Jensen
>> <sslug@sslug>
>>
>> wrote:
>> >On Wednesday 06 August 2003 13:27, Erik Lange wrote:
>> >
>> >(en hel masse om legitime interesser)
>> >
>> >Erik vil du ikke godt lige citere det _generelle_ afsnit af
>> >ophavsretsloven som omhandler legitime interesser? Vi andre kan ikke
>> >finde det. ;)
>>
>> Det kan Niels Elgård sikkert finde til dig ;-)
>
>Han kunne vist heller ikke finde den lader det til, kun et specifikt 
>afsnit i databasedirektivet. 

Når vi snakker om brug af indhold udgivet på internettet, er det også
databasedirektivet der er gældende ;-)

>Men du lader til at bruge betegnelsen mere 
>generelt. ;)

Ja - for det er det samme princip der ligger til grund for al
ophavsret ;-)

>> Jeg vil hellere foreslå, at du læser kendelsen mod Newsbooster:
>> http://www.pressenshus.dk/usr/pressenshus/ddfnet.nsf/0/a934a040c91f86
>>174125692a003e8442/$FILE/Hele%20kendelsen.pdf
>
>Uh den har jeg læst mange gange Erik.

Så burde du også vide, at det er dette princip der ligger til grund
for kendelsen ;-)

>> Derudover kan jeg anbefale at man sætter sig ind i
>> Bernerkonventionen, hvis man er interesseret i ophavsret. Det er den
>> al moderne ophavsret bygger på, og det er fra Bernerkonventionens
>> tre-trins-test man har begreberne "legitime interesser" og  "urimelig
>> skade".
>
>Det ved jeg, den er en slags grundlov for ophavsret. Det er jo så op til 
>national lovgivning at fastsætte de mere præcise regler. Derfor er det 
>jo national lovgivning vi skal følge.

Ja - men national lovgivning må ikke være i strid med konventionen,
derfor kan du godt gå ud fra, at de nationale love følger principperne
i konventionen.

>> >Personligt ville jeg ikke bryde mig om en lov som siger at man ikke
>> > må misbruge nogens rettigheder urimeligt. Jeg er ikke uenig i det,
>> > men jeg har behov for en lidt mere detaljeret angivelse.
>>
>> Vil du nu ha' en fast definition af begrebet "urimeligt" ?
>>
>> Er det i procenter tabt indtægt eller et fast kroner/øre-beløb ?
>>
>> Hvad med interesser der ikke er kommercielle - de er også legitime,
>> og kan også skades - f.eks. ens rygte. Hvornår skader man andres
>> rygte urimeligt ?
>>
>> Man kan IKKE stille generelle regler op, for hvornår noget er en
>> ophavsretskrænkelse.  Det er derfor vi har domstolene til at fortolke
>> loven.
>
>Jo det kan man godt, og det har man gjort. Ellers kunne man fyre 
>folketinget og lave een generel lov der siger 'Man må ikke skade andres 
>retigheder urimeligt' og så lade domstolene styre landet. Men det har 
>man altså valgt ikke at gøre.

Nu blander du tingene lidt sammen.

Det man kan lave faste regler for, er hvilke undtagelser der gives til
eneretten. Disse undtagelser kan kun gives, hvis de opfylder
princippet for tre-trins-testen.

Der kan altså ikke gives undtagelse fra eneretten til, at linke på en
måde, der skader opretshavernes legitime interesser urimeligt, jvnf.
Bernerkonventionen.

>En alt for vag lovgivning er efter min mening konfliktskabende, fordi 
>ingen vil kunne blive enige om hvad der er rimeligt når det går imod 
>deres interesser. Det vil også være til ulempe for privatpersoner som 
>ikke har samme juridiske kompetencer som større virksomheder.
>
>
>> Du kan ikke flytte den dømmende magt,ud i et sæt fast definerede
>> regler - eller, jo, det KAN man godt... det er jo det man gør med
>> retsbeskyttelse af tekniske foranstaltninger, men det er vi jo enige
>> om er forkert...
>
>Det troede jeg da var hele ideen i magtens tredeling? Ikke tekniske 
>foranstaltninger, men fast definerede regler.

Nej, det har du misforstået :-)

Ideen er, at politikerne vedtager lovene (lovgivende magt), politiet
sørger for at de bliver overholdt (udøvende magt) og dommerne dømmer
om de er blevet overtrådt (dømmende magt).

Det er altså op til domstolene at fortolke de love politikerne laver.

Det er denne fortolkning, af hvornår noget er lovligt eller ej, der
flyttes til det tekniske domæne, såfremt man lader brug af teknisk
eller undladelse af samme, være afgørende for en evt. handlings
lovlighed.

Det er meget ærgeligt, at Newsbooster sagen aldrig nåede videre i
retssystemet, da det er en kompliceret sag, som fortjener at blive
fortolket på et højere niveau end det skete. Fogedretten siger jo ikke
at det der skete faktisk skadede DDF -  den sgade bare, at det var
overvejende sandsynligt at det gjorde.

Det er grænsen for hvad der er skadeligt vi skal ha' fastlagt, og det
kan kun dommere gøre, hvis vi stadig vil ha' et retssamfund med en
tredeling af magten. Det er det der kaldes præcedens eller
retspraksis. Det vil sige, at hvis der en gang er en dommer der har
dømt i en sag, så kan man gå ud fra, at en anden dommer vil dømme
tilsvarende i en tilsvarende sag. Men indtil videre er der ikke faldet
en egentlig dom herhjemme.

Så det nærmeste vi kommer påp retspraksis herhjemme er kendelsen fra
fogedretten mod Newsbooster. Men det er forkert at kalde den kendelse,
for et generelt forbud mod dybe links. Kun i de tilfælde, hvor nogen
gør nøjagtig det samme som Newsbooster, kan man bruge Newsbooster
sagen som pejlesnor for, hvordan en dommer vil tolke loven.

Men folk er gået helt i panik, og tror Google er forbudt og jeg ved
ikke hvad... Google laver ikke nøjagtig det samme som Newsbooster, og
DDF mener ikke Google skader deres legitime interesser urimeligt - og
en dommer ville sandsynligvis aldrig give dem ret, hvis de forsøgte at
fremføre en sådan påstand.

Hilsen,
Erik L.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *