[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Deep Linking legalt - i TysklandOn Wednesday 06 August 2003 16:06, Erik Lange wrote:
> Når vi snakker om brug af indhold udgivet på internettet, er det også
> databasedirektivet der er gældende ;-)

Nu tror jeg du blander tekniske ting ind i det. Databasedirektivet 
omhandler så vidt jeg forstår en bestemt værkstype, ikke hvilke 
tekniske medier værket lagres og fremføres på.


> Fremstillere af kataloger m.v.
>
> § 71. Den, som fremstiller et katalog, en tabel, en database eller
> lignende, hvori et større antal oplysninger er sammenstillet, eller
> som er resultatet af en væsentlig investering, har eneret til at råde
> over det pågældende arbejde som helhed eller en væsentlig del deraf
> ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt
> for almenheden.
>
> Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en
> eksemplarfremstilling eller tilgængeliggørelse for almenheden af
> uvæsentlige dele af indholdet af et katalog, en tabel, en database
> eller lignende, som foretages gentagne gange og systematisk, såfremt
> de nævnte handlinger kan sidestilles med handlinger, der strider mod
> en normal udnyttelse af de pågældende arbejder, eller som skader
> fremstillerens legitime interesser urimeligt. 


Efter min forståelse udbyder DDFs medlemmer litterære værker og ikke 
kataloger, derfor forstår jeg ikke afgørelsen. Ellers kan alting jo 
høre under databasedirektivet.
Og selvom nyhedsartikler er beskyttet under databasedirektivet, ville 
det stadigvæk kræve at der foreligger enten 'eksemplarfremstilling' 
eller 'tilgængeliggørelse for almenheden' før den pasus om legitime 
interesser træder i kraft i dette tilfælde. Og det forstår jeg heller 
ikke, for så vil ethvert link være enten eksemplarfremstiling eller 
tilgængeliggørelse for almenheden.

Derfor gør den fogedsag mig dybt forvirret, og jeg forstår på ingen måde 
argumentationen.


> >> Jeg vil hellere foreslå, at du læser kendelsen mod Newsbooster:
> >> http://www.pressenshus.dk/usr/pressenshus/ddfnet.nsf/0/a934a040c91
> >>f86 174125692a003e8442/$FILE/Hele%20kendelsen.pdf
> >
> >Uh den har jeg læst mange gange Erik.
>
> Så burde du også vide, at det er dette princip der ligger til grund
> for kendelsen ;-)

En af dem, og jeg har aldrig forstået argumentet, og jeg er uenig i at 
det er relevant for afgørelsen.


> >> Derudover kan jeg anbefale at man sætter sig ind i
> >> Bernerkonventionen, hvis man er interesseret i ophavsret. Det er
> >> den al moderne ophavsret bygger på, og det er fra
> >> Bernerkonventionens tre-trins-test man har begreberne "legitime
> >> interesser" og  "urimelig skade".
> >
> >Det ved jeg, den er en slags grundlov for ophavsret. Det er jo så op
> > til national lovgivning at fastsætte de mere præcise regler. Derfor
> > er det jo national lovgivning vi skal følge.
>
> Ja - men national lovgivning må ikke være i strid med konventionen,
> derfor kan du godt gå ud fra, at de nationale love følger
> principperne i konventionen.

Det må man gå ud fra, men der vil altid være tale om en fortolkning 
tilpasset nationale forhold, og det er denne fortolkning man må gå ud 
fra.> >En alt for vag lovgivning er efter min mening konfliktskabende,
> > fordi ingen vil kunne blive enige om hvad der er rimeligt når det
> > går imod deres interesser. Det vil også være til ulempe for
> > privatpersoner som ikke har samme juridiske kompetencer som større
> > virksomheder.
> >
> >> Du kan ikke flytte den dømmende magt,ud i et sæt fast definerede
> >> regler - eller, jo, det KAN man godt... det er jo det man gør med
> >> retsbeskyttelse af tekniske foranstaltninger, men det er vi jo
> >> enige om er forkert...
> >
> >Det troede jeg da var hele ideen i magtens tredeling? Ikke tekniske
> >foranstaltninger, men fast definerede regler.
>
> Nej, det har du misforstået :-)
>
> Ideen er, at politikerne vedtager lovene (lovgivende magt), politiet
> sørger for at de bliver overholdt (udøvende magt) og dommerne dømmer
> om de er blevet overtrådt (dømmende magt).
>
> Det er altså op til domstolene at fortolke de love politikerne laver.

Men jo mere generelle lovene er, jo større spillerum har domstolene for 
fortolkning, og dermed har de også mere magt. Det er derfor jeg siger 
at en generel lov der lyder "Man må ikke skade andre urimeligt" er en 
ubrugelig lov, selvom ideen er fornuftig, for så er al magt lagt over 
på domstolene.> Men folk er gået helt i panik, og tror Google er forbudt og jeg ved
> ikke hvad... Google laver ikke nøjagtig det samme som Newsbooster, og
> DDF mener ikke Google skader deres legitime interesser urimeligt - og
> en dommer ville sandsynligvis aldrig give dem ret, hvis de forsøgte
> at fremføre en sådan påstand.


Nej men DDF har været efter andre som heller ikke lavede nøjagtigt det 
samme som Newsbooster, men med udgangspunkt i Newsbooster sagen. Det er 
den udvikling jeg hele tiden har frygtet. Så frygten er delvist 
begrundet. 


-- 
Esben Jensen 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *