[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Deep Linking legalt - i TysklandOn Wed, 6 Aug 2003 16:37:45 +0200, Esben Jensen <sslug@sslug>
wrote:

>On Wednesday 06 August 2003 16:06, Erik Lange wrote:
>> Når vi snakker om brug af indhold udgivet på internettet, er det også
>> databasedirektivet der er gældende ;-)
>
>Nu tror jeg du blander tekniske ting ind i det. Databasedirektivet 
>omhandler så vidt jeg forstår en bestemt værkstype, ikke hvilke 
>tekniske medier værket lagres og fremføres på.

Nej - databasedirektivet omhandler alle værkstyper der udgives i
elektronisk katalogform. uanset om de samme værker også udgives i
anden form - f.eks. papirudgave.

>> Fremstillere af kataloger m.v.
>>
>> § 71. Den, som fremstiller et katalog, en tabel, en database eller
>> lignende, hvori et større antal oplysninger er sammenstillet, eller
>> som er resultatet af en væsentlig investering, har eneret til at råde
>> over det pågældende arbejde som helhed eller en væsentlig del deraf
>> ved at fremstille eksemplarer af det og ved at gøre det tilgængeligt
>> for almenheden.
>>
>> Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på en
>> eksemplarfremstilling eller tilgængeliggørelse for almenheden af
>> uvæsentlige dele af indholdet af et katalog, en tabel, en database
>> eller lignende, som foretages gentagne gange og systematisk, såfremt
>> de nævnte handlinger kan sidestilles med handlinger, der strider mod
>> en normal udnyttelse af de pågældende arbejder, eller som skader
>> fremstillerens legitime interesser urimeligt. 
>
>
>Efter min forståelse udbyder DDFs medlemmer litterære værker og ikke 
>kataloger, derfor forstår jeg ikke afgørelsen. Ellers kan alting jo 
>høre under databasedirektivet.

Ja - alt ophavsretsbeskyttet indhold der udgives på internettet, er i
EU beskyttet af databasedirektivet.

>Og selvom nyhedsartikler er beskyttet under databasedirektivet, ville 
>det stadigvæk kræve at der foreligger enten 'eksemplarfremstilling' 
>eller 'tilgængeliggørelse for almenheden' før den pasus om legitime 
>interesser træder i kraft i dette tilfælde. 

Ja og nej - legitime interesser er som sagt ikke kun evt. kommercielle
interesser forbundet med eksemplarfremstilling og tilgængeliggørelse
for almenheden.

>Og det forstår jeg heller 
>ikke, for så vil ethvert link være enten eksemplarfremstiling eller 
>tilgængeliggørelse for almenheden.

Ja - men dermed ikke sagt, at det skader opretshaver legitime
interesser urimeligt ;-)

>Derfor gør den fogedsag mig dybt forvirret, og jeg forstår på ingen måde 
>argumentationen.

Det er fordi du ikke ser det ud fra ophavsretten som præmis, men fra
et teknisk synspunkt. Du konkluderer at al linking er
eksemplarfremstilling eller tilgængeliggørelse for almenheden, og
deraf slutter du, at så må det være forbudt - nej, ikke nødvendigvis -
ophavsret er ikke sort/hvid ;-)

>> >> Jeg vil hellere foreslå, at du læser kendelsen mod Newsbooster:
>> >> http://www.pressenshus.dk/usr/pressenshus/ddfnet.nsf/0/a934a040c91
>> >>f86 174125692a003e8442/$FILE/Hele%20kendelsen.pdf
>> >
>> >Uh den har jeg læst mange gange Erik.
>>
>> Så burde du også vide, at det er dette princip der ligger til grund
>> for kendelsen ;-)
>
>En af dem, og jeg har aldrig forstået argumentet, og jeg er uenig i at 
>det er relevant for afgørelsen.

Det er hovedargumentet for kendelsen.

>> >> Derudover kan jeg anbefale at man sætter sig ind i
>> >> Bernerkonventionen, hvis man er interesseret i ophavsret. Det er
>> >> den al moderne ophavsret bygger på, og det er fra
>> >> Bernerkonventionens tre-trins-test man har begreberne "legitime
>> >> interesser" og  "urimelig skade".
>> >
>> >Det ved jeg, den er en slags grundlov for ophavsret. Det er jo så op
>> > til national lovgivning at fastsætte de mere præcise regler. Derfor
>> > er det jo national lovgivning vi skal følge.
>>
>> Ja - men national lovgivning må ikke være i strid med konventionen,
>> derfor kan du godt gå ud fra, at de nationale love følger
>> principperne i konventionen.
>
>Det må man gå ud fra, men der vil altid være tale om en fortolkning 
>tilpasset nationale forhold, og det er denne fortolkning man må gå ud 
>fra.

Men man må stadig ikke fortolke denne fortolkning, så den går imod
konventionen. Hvis man kan det, så er loven i strid med konventionen.

>> >En alt for vag lovgivning er efter min mening konfliktskabende,
>> > fordi ingen vil kunne blive enige om hvad der er rimeligt når det
>> > går imod deres interesser. Det vil også være til ulempe for
>> > privatpersoner som ikke har samme juridiske kompetencer som større
>> > virksomheder.
>> >
>> >> Du kan ikke flytte den dømmende magt,ud i et sæt fast definerede
>> >> regler - eller, jo, det KAN man godt... det er jo det man gør med
>> >> retsbeskyttelse af tekniske foranstaltninger, men det er vi jo
>> >> enige om er forkert...
>> >
>> >Det troede jeg da var hele ideen i magtens tredeling? Ikke tekniske
>> >foranstaltninger, men fast definerede regler.
>>
>> Nej, det har du misforstået :-)
>>
>> Ideen er, at politikerne vedtager lovene (lovgivende magt), politiet
>> sørger for at de bliver overholdt (udøvende magt) og dommerne dømmer
>> om de er blevet overtrådt (dømmende magt).
>>
>> Det er altså op til domstolene at fortolke de love politikerne laver.
>
>Men jo mere generelle lovene er, jo større spillerum har domstolene for 
>fortolkning, og dermed har de også mere magt. Det er derfor jeg siger 
>at en generel lov der lyder "Man må ikke skade andre urimeligt" er en 
>ubrugelig lov, selvom ideen er fornuftig, for så er al magt lagt over 
>på domstolene.

Nej - meningen er netop, at denne magt administreres af domstolene !

Det er netop for at undgå, at det er dem der laver lovene eller
håndhæver dem, som dømmer.

Hvem mener du ellers skulle ha' denne magt ?

Udgangspunktet er, at du er enig i at loven er fornuftig - man må ikke
skade andre - hvis loven er urimelig, så er det stadig dommernes pligt
at dømme efter den, og vil borgerne så ha' lavet loven om, må de få
deres politikere til at ændre den - men indtil dette sker, er det
dommerne der skal fortolke gældende lov.

Ellers ender det jo som i Italien, hvor den lovgivende magt-elite
ændrer lovene når de går dem imod...

>> Men folk er gået helt i panik, og tror Google er forbudt og jeg ved
>> ikke hvad... Google laver ikke nøjagtig det samme som Newsbooster, og
>> DDF mener ikke Google skader deres legitime interesser urimeligt - og
>> en dommer ville sandsynligvis aldrig give dem ret, hvis de forsøgte
>> at fremføre en sådan påstand.
>
>
>Nej men DDF har været efter andre som heller ikke lavede nøjagtigt det 
>samme som Newsbooster, men med udgangspunkt i Newsbooster sagen. Det er 
>den udvikling jeg hele tiden har frygtet. Så frygten er delvist 
>begrundet. 

Hvis disse andre mener, at de laver noget helt andet end Newsbooster,
og ikke mener at de krænker DDF's medlemmers ophavsret, så forstår jeg
ikke at de ikke går i retten ?

Jeg går ud fra, at deres advokater har vurderet, at deres aktiviteter
er så tæt på det som Newsbooster lavede, at det vil blive vurderet
ens... og mit gæt er her lige så godt som dit ;-)

DDF har selv udtalt, at de intet har imod almindelige søgemaskiner, så
hvis man mener man driver en søgemaskine, så bør der jo ikke være
nogen risiko, ved at ta' sagen, vel ? ;-)

Hilsen,
Erik L.


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *