[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Deep Linking legalt - i TysklandOn Wednesday 06 August 2003 21:26, Erik Lange wrote:
> Hang on - jeg tror vi er ved at nærme os :-)

Vi er da ihvertfald ved at nå ud over banaliteterne. :-)
Vi plejer egentlig at være enig om det meste, men lige i dette tilfælde 
er jeg en stor bunke spørgsmåltegn. Det er også mest derfor jeg virker 
lidt kværulerende, fordi det for mig virker meget ulogisk.

Jeg er godt klar over at det kun er som hovedregel at rettighedshaver 
har eneret til eksemplarfremstilling, og at der findes undtagelser til 
denne eneret. Men disse undtagelser plejer da stort set altid at 
omfatte privat brug, dvs brug der ikke når ud til en større kreds.
Hvis man som du og dommeren i Newsboostersagen går ud fra at weblinks er 
eksemplarfremstilling, så kan jeg ikke på nogen måde se at det ville 
kunne være privat brug, uanset om det er Fru Jensen der foretager 
handlingen eller Newsbooster. For ideen i WWW er vel nærmest pr. 
definition at nå ud til et større publikum.> Jeg fik forleden husreglerne ind af døren her i min ejendom:
>
> "Man skal ikke plage andre eller sætte livet til, og forøvrigt må man
> gøre som man vil..."
>
> Citat: Politimester Bastian, "Folk og Røvere i Kardemomme by" :-)
>
> Nej, den går ikke alene... der følger fire uddybende sider, men jeg
> synes den var meget sød :-)

Det er den da også, og et eksempel på at folk for det meste selv kan 
finde ud af tingene. Og den sammenfatter også meget godt ideen i stort 
set al lovgivning.


> >Nej jeg mener at en lov skal være sammenfattet således at man kan
> > forstå hvad man må og ikke må uden en domsafgørelse.
>
> Enig - men hvis love aldrig blev prøvet ved en dommer, ville vi ikke
> vide hvilken af vore fortolkninger der var gældende, hvis vi ikke var
> enige om hvordan noget skulle forståes.
>
> Og der kan altid være tvivl, som skal komme den anklagede til gode.
> Man er jo skyldig indtil andet er bevist - hvis ikke der skal føres
> bevis for en dommer, hvor så ?

Helt enig, men der kan ligge en fare i hvis nogle forsøger at misbruge 
tvivlsprøgsmål og vælger et 'nemt' mål til at skabe præcedens. Det er 
en amerikansk skik jeg desværre synes vi mere og mere ser tendenser til 
herhjemme.> >Du kender selv problemet
> >med Infosoc, der er der ingen der ved hvad man må og ikke må.
>
> Helt enig :-)
>
> Men det er fordi logikken hører op medInfosoc, og det ikke længere
> har noget at gøre med, om den handling man foretager resulterer i at
> andre lider skade, men om hvad man foretager sig rent teknisk.
>
> Jeg mener ikke man kan krænke teknik. Teknik har ingen rettigheder.
> Jeg har ret til teknik, ikke omvendt.

Jeg syntes egentlig ophavsretsloven var rimeligt til at forstå, indtil 
jeg læste newsbooster dommen som helt og holdent vendte op og ned på 
mit verdensbillede. Og Infosoc gav mig endnu en stor dosis måben.

> >> Skal man så heller ikke kunne håndhæve ens ophavsret til ens
> >> software, hvis krænker ikke har nogle midler til at forsvare sig
> >> for ?
> >
> >Nej, men man skal kunne forstå hvad man må og ikke må selvom man
> > ingen midler har.
>
> Ja.
>
> Som udgangspunkt må man ikke skade andre urimeligt, når det gælder
> ophavsret. Hvis man er privatperson, må man
> kopiere(eksemplarfremstille) til privat brug. Hvis man er underviser
> må man gøre det mod at betale et vederlag pr. kopi. Hvis man er elev
> må man kopiere til sig selv (privatbrug).
>
> Det er nogenlunde til at forholde sig til... og det er sådan set det
> samme der gælder på internettet.
>
> Nogen må linke, andre skal betale...  noget må alle linke til, og
> noget skal alle betale for. Ligesom det ikke drejer sig om hvilket
> papir man kopierer på, drejer det sig heller ikke om, om man linker
> eller ej. Det drejer sig om, hvem man er i forhold til det indhold
> der kopieres, og i hvilken sammenhæng man kopierer.

Jo men hvorledes bør links efter din mening opfattes ifølge dansk 
ophavsret, for som jeg forstår det vil linkning da aldrig kunne være 
eksemplarfremstilling til privat brug, det kan da heller ikke være 
citater.
Hvis du skulle være i tvivl finder jeg det stadig dybt absurd at 
linkning under normale omstændigheder skulle kunne sammenlignes med 
eksemplarfremstilling.> >Jeg tager slet ikke stilling til det tekniske, men det gør du og
> >dommeren.
>
> Hmm.. her taber du mig lidt... hvorfor mener du ikkeNewsbooster
> krænkede DDF's medlemmers ophavsret ?
>
> Fordi link er lovlige, og derfor ikke kan indgå som en del af en
> ulovlig handling ?

Af mange grunde. :)
Fordi links ikke er eksemplarfremstilling, nærmest pr. definition, men 
muligvis med nogle ganske få undtagelser, som f.eks hvis en ressource 
indlejres i et andet værk.
Og fordi bæremediet ikke afgør hvilken værkstype der er tale om. Om det 
er papir, netværk eller spolebånd bør efter min mening ikke gøre en 
forskel for bedømmelsen af værkstypen.


> Eller mener du ikke Newsboosters virksomhed er sammenlignelig med, og
> dermed konkurrerende med DDF*s medlemmers egen, så der ikke kunne
> være tale om, at Newsboosters virksomhed skadede DDF's medlemmers
> interesser mht. udnyttelse af deres indhold ?

Også det. Efter min mening producerede Newsbooster kataloger, som er 
beskyttet efter databasedirektivet hvorimod DDFs medlemmer producerede 
nyheder beskyttet som litterære værker.
Og desforuden mener jeg ikke det kunne skade DDFs medlemmers interesser, 
da de på ingen måde havde et konkurrerende produkt, og idet Newsbooster 
ingen mulighed havde for at styre eller kontrollere offentliggørelsen, 
som lå helt i DDF medlemmernes hænder. Bannerreklamer, logoer mv er 
hele tiden noget som naturligvis har været under deres kontrol.
De har ikke haft kontrol over hvilken rækkefølge deres sider bliver vist 
på, men det skyldes den måde WWW er skruet sammen på, ikke om 
Newsbooster linkede eller ej.


> Eller mener du at alle link er public domæne, og enhver må tjene
> penge på dem på en hvilken som helst måde de nu end finder på ?

Ja ihvertfald hvis de er enkeltstående. Der er den undtagelse at hvis 
man med stort møje og besvær har indsamlet et katalog af links, så er 
den samling beskyttet og må ikke uden videre kopieres, men det afholder 
ikke andre fra at lave lignende kataloger med de samme links, bare de 
selv indsamler dem.
Sådan har jeg altid opfattet databasedirektivet, det vil sige indtil 
newsbooster.

Det er her jeg mener der ligger eller bør ligge en skelnen mellem data 
og metadata. En forfatter har rettigheder til sin bog, men ikke 
rettigheder vedrørende hvem der må inkludere titlen på hans bog i et 
kartotek eller indeks, heller ikke selvom det ligger på internettet.
Han har heller ingen ret til at bestemme hvem der må anmelde bogen, så 
længe de er kommet lovligt til eksemplarerne. Alt dette kan komme til 
at skade ham, men det mener jeg er irrelevant, og derfor pr. definition 
ikke urimeligt, for der konkureres ikke med hans produkt bogen, men med 
andre relaterede produkter.
> Dommeren mente, at en samling af metadata (data om forskellige data),
> i sig selv udgør et værk. Det var kopieringen af dette samleværk, og
> fremstillingen af et konkurrerende samleværk, der blev kendt ulovlig.
> Ikke den enkelte eksemplarfremstilling af de individuelle link.

Det udgør også et værk, Newsboosters værk. Det er ikke et samleværk af 
data, men et enkeltstående værk af metadata. Disse metadata har 
udbyderen af data IMHO ingen rettigheder til. Dommeren mente der var 
tale om eksemplarfremstilling, og dermed ikke om metadata.
DDF havde på dette tidspunkt aldrig udgivet et katalog af deres 
medlemmers værker, så det ville være komplet umuligt for newsbooster at 
kopiere sådanne metadata, de ville kun selv kunne producere dem.
Derfor vil det aldrig kunnet have været en kopi af metadata. De fandtes 
simpelthen ikke, ihvertfald ikke offentligt tilgængeligt hos DDFs 
medlemmer.> >> Der blev KUN nedlagt forbud imod, at de linkede til specifikke
> >> medier.
> >>
> >> Det vil sige, at man altså ikke kan gå ud fra, at alle medier ikke
> >> ønsker der bliver linket til dem, fra en tjeneste som Newsboosters
> >> (DDF's medlemmer er iøvrigt ikke enige, læste jeg lige på deres
> >> side).
> >
> >Nej men man er nødt til på forhånd at have deres samtykke før man
> > kan vide det.
>
> Hvis man er i tvivl om man tilhører en gruppe der har en undtagelse
> (hvilket sjældent er tilfældet, hvis man ikke er privatperson), så er
> det en rigtig, rigtig god ide, at kontakte opretshaver, ja.

Men det kan man i praksis ikke for kataloger på internettet som kan 
omfatte tusindvis eller måske ligefrem millioner af rettighedshavere.
Der må man gå ud fra at tavshed er samtykke. Det er den eneste form der 
vil kunne fungere.-- 
Esben Jensen 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *