[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Deep Linking legalt - i TysklandOn Thursday 07 August 2003 00:59, Erik Lange wrote:
> On Wed, 6 Aug 2003 23:28:20 +0200, Esben Jensen
> >Hvis man som du og dommeren i Newsboostersagen går ud fra at
> > weblinks er eksemplarfremstilling, så kan jeg ikke på nogen måde se
> > at det ville kunne være privat brug, uanset om det er Fru Jensen
> > der foretager handlingen eller Newsbooster. For ideen i WWW er vel
> > nærmest pr. definition at nå ud til et større publikum.
>
> Okay.
>
> Der er forskel på, om du selv samler linkene til dit eget private
> værk, eller om andre samler link, og sælger dem til dig som et værk.
>
> Et område jeg mener vi ikke er kommet til endnu, er den personlige
> søgerobot, som brugeren selv har kørende, og som indsamler link til
> informationer af interesse for brugeren.I princippet en personlig
> nyhedstjeneste. Når tv-kanalerne flytter over på nettet for alvor, så
> trorjeg den slags programmer bliver uundværlige,hvis man vil overskue
> "kanal-guiden" på fornuftug vis... hvad gør vi i den situation ?
>
> Jeg vil ikke  mene det er det samme som Newsbooster gjorde, og jeg
> vil mene det er til privat brug. Men jeg kan godt se, at nogen vil
> kunne ha' interesse i, at jeg ikke bruger den slags programmer... 
> her bliver det tricky ;-)

Det var nu ikke den problemstilling jeg hentydede til, selvom det er et 
andet problem jeg også har tænkt over. Jeg bruger selv en sådan 
kanal-guide. :)

Det jeg tænkte på er hvordan kan Fru Jensen lave et link på en 
hjemmeside til offentlig fremførelse, således at det stadig er 
personligt brug? Det må da siges at være en ret almindelig praksis, det 
der med at putte links på ens hjemmesider.


> Som med oliemalling er link ikke reguleret af ophavsretsloven ;-)
>
> Kataloger er dog...

Nej og derfor kommer uenighederne om hvad et link er. Jeg vil til hver 
en tid holde fast på at et link er en henvisning. En henvisning som med 
det rette software kan automatiseres javel, men stadig en henvisning.> Okay - det var netop sådan en undtagelse, der gjorde at Newsbooster
> ikke måtte gøre det de gjorde - de indlejrede link som resourcer i
> deres eget værk, og solgte dette.

Links til HTML sider kan kun indlejres hvis der foreligger en form for 
rammer, det mener jeg ikke Newsbooster gjorde.


> >Og fordi bæremediet ikke afgør hvilken værkstype der er tale om. Om
> > det er papir, netværk eller spolebånd bør efter min mening ikke
> > gøre en forskel for bedømmelsen af værkstypen.
>
> Enig.
>
> Om avisen udgiver på papir eller på internettet, er det den samme
> artikel. De har ophavsretten til den.

Om avisen udgives på papir eller internet det er stadig en avis og ikke 
et katalog. ;)


> >Og desforuden mener jeg ikke det kunne skade DDFs medlemmers
> > interesser, da de på ingen måde havde et konkurrerende produkt, og
> > idet Newsbooster ingen mulighed havde for at styre eller
> > kontrollere offentliggørelsen, som lå helt i DDF medlemmernes
> > hænder. Bannerreklamer, logoer mv er hele tiden noget som
> > naturligvis har været under deres kontrol. De har ikke haft kontrol
> > over hvilken rækkefølge deres sider bliver vist på, men det skyldes
> > den måde WWW er skruet sammen på, ikke om Newsbooster linkede eller
> > ej.
>
> For dommeren var det også mere afgørende endbannerreklamer, at
> aviserne var ved at starte deres elektroniske nyhedstjeneste op.
>
> www.infomedia.dk
>
> Det var det katalog som de her opbygger, over alle avisernes
> artikler, som Newsbooster konkurrerede imod, og det var dette
> katalogs indehaveres interesser dommeren mente Newsbooster skadede
> urimeligt, ved at kopiere indholdet af databasen fra avisernes egne
> sider, og lave et tilsvarende katalog. Hvor og hvordan kopieringen
> foregår fra, er sådan set underordnet - resultatet er, at de opbygger
> en database, der indeholder det katalog, som aviserne selv vil sælge,
> over deres artikler gennem tiden. Da de har ophavsret til
> artiklerne,har de også ret til at udgive kataloger over dem.

Hvor i alverden får du det fra at rettighedshaver har eneret til at 
opbygge kataloger over sine værker?


> En avis er et katalog over dagens artikler...

Inklusiv artiklerne. Det er en samling af dagens artikler, det er mere 
end et katalog.


> Dermed ikke sagt, at du ikke må linke til avisers artikler - men vi
> må bok erkende, at du ikke må sælge kataloger over deres artikler,
> hvis de selv gør det, og siger du ikke må.
>
> >> Eller mener du at alle link er public domæne, og enhver må tjene
> >> penge på dem på en hvilken som helst måde de nu end finder på ?
> >
> >Ja ihvertfald hvis de er enkeltstående. Der er den undtagelse at
> > hvis man med stort møje og besvær har indsamlet et katalog af
> > links, så er den samling beskyttet og må ikke uden videre kopieres,
> > men det afholder ikke andre fra at lave lignende kataloger med de
> > samme links, bare de selv indsamler dem.
>
> Men aviserne gør sig stor umage med, at indsamlelink til alle avisers
> artikler, ogudgive kataloger over dem, via Infomedia.
>
> Mener du så ikke, at de har indsamlet linkene, og at andre dermed
> ikke må kopiere deres base ?
>
> Hvad mener du med "selv indsamle" ?
>
> Hvad vil det sige, ikke selv at gøre det ?

Ikke selv at indsamle betyder at suge fra infomedias database og lave en 
kopi derfra, eller i real time at bruge infomedias database således at 
man har en brugerflade til den.
Selv at indsamle er når man med egen teknologi indekserer andre 
websider.


> Kan det være det, der i databasedirektivet kaldes systematisk og
> gentagen indsamling af links ?

Ikke systematisk indsamling af links, men systematisk indsamling af 
_indholdet_ i kataloget. Der er en forskel.> >Det er her jeg mener der ligger eller bør ligge en skelnen mellem
> > data og metadata. En forfatter har rettigheder til sin bog, men
> > ikke rettigheder vedrørende hvem der må inkludere titlen på hans
> > bog i et kartotek eller indeks, heller ikke selvom det ligger på
> > internettet.
>
> Hvor går grænsen ?
>
> Må jeg lave et katalog over udstillede malerier på Louisianna, og
> sælge det ved indgangen ?

Jeg ved ikke om du må sælge det ved indgangen, hvis det er et offentligt 
sted kræver det sikkert tilladelse af det lokale politi.

> Må jeg sælge det på Nettet ?

Det vil jeg tro.


> >Det udgør også et værk, Newsboosters værk. Det er ikke et samleværk
> > af data, men et enkeltstående værk af metadata.
>
> Hvad er så avisernes kataloger over de samme artikler  ?
>
> Hvis de også er et selvstændigt værk, så må de  da være de originale
> værker, og Newsbooster i det mindste et afledt værk ;-)

2 forskellige værker der omhandler det samme. De er jo ikke identiske.


> Uanset hvad; Newsboosters værk bygger på, at der bag metadata
> befinder sig de data som metadata henviser til - deres værk bygger
> altså på andres værker, i en eller anden udstrækning. Det ville ikke
> fungere uden andres data, da der så heller ikke vile være nogle
> metadata.

Nej det er klart, et frimærkekatalog er intet værd uden frimærker. En 
litteraturliste giver ingen mening hvis den litteratur man henviser til 
ikke eksisterer.


> Teoretisk har du og PMM ret mht. metadata, men når man begynder at
> manifestere metadata, så kan de skifte karakter, og udgøre data i et
> katalog.  Men lidt bannere, et logo i toppen og en søgeknap, så har
> du en online avis, eller nyhedstjeneste - skabt af metadata ;-)

Eller et katalog over avisartikler.> >Disse metadata har
> >udbyderen af data IMHO ingen rettigheder til. Dommeren mente der var
> >tale om eksemplarfremstilling, og dermed ikke om metadata.
>
> Det har du også selv lige sagt der var, da du snakkede om
> Newsboosters samleværk af andres metadata ;-)

Ikke andres metadata, Newsboosters metadata. Og ikke et samleværk et 
enkeltstående værk.


> >DDF havde på dette tidspunkt aldrig udgivet et katalog af deres
> >medlemmers værker, så det ville være komplet umuligt for newsbooster
> > at kopiere sådanne metadata, de ville kun selv kunne producere dem.
>
> Hvordan kataloget genskabes er ligegyldigt - det er resultatet der er
> afgørende.Om du beamer data ud, eller får en robot til at hente dem
> eller underordnet - det er det at samle dem i et katalog og sælge
> dette katalog, som er den krænkende handling i ophavsretlig forstand.

Det jeg mente er at Newsbooster aldrig kunne have kopieret et katalog da 
et sådant katalog ikke eksisterede, der eksisterede samlinger af 
artikler ja, men ikke kataloger over artikler. Data og Metadata.


> >Derfor vil det aldrig kunnet have været en kopi af metadata. De
> > fandtes simpelthen ikke, ihvertfald ikke offentligt tilgængeligt
> > hos DDFs medlemmer.
>
> Nej - men ganske kort efter startede Infomedia.
>
> Det står adskillige gange i kendelsen, at de var Infomedia man mente
> de ville skade - måske skulle du alligevel prøve at læse den igen ;-)

Det eneste jeg mente var at da Infomedia først startede kort tid efter, 
kunne de ikke have kopieret Infomedia.
Det mener dommeren heller ikke, han mente de kopierede artiklerne.

-- 
Esben Jensen 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *