[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] To link or not to link - that is the questionOn Thu, 7 Aug 2003 17:35:11 +0200, Esben Jensen <sslug@sslug>
wrote:

>On Thursday 07 August 2003 16:51, Erik Lange wrote:
>> On Thu, 7 Aug 2003 16:16:12 +0200, Esben Jensen
>> <sslug@sslug>
>> >Hvis nu der kun findes private veje, giver det så nogen mening at
>> > sige at man må gå på vejen?
>>
>> Nej - men det er ikke tilfældet, så at spekuleri hvordan verden ville
>> se ud, hvis det var tilfældet, giver ingen mening og har intet med
>> den virkelige verden at gøre.
>
>Jeg gik ud fra at der var tale om en vis sammenligning med internettet 
>hvor der ingen centralisering er, men al infrastruktur er privatejet.
>
>Fordi al infrastruktur er privatejet er der visse almene ting som man 
>generelt har lov til uden at bede om tilladelse, ikke ifølge nogen lov, 
>men ifølge tradition. Man må som hovedregel godt linke til andres sider 
>uden at bede om tilladelse.
>Derfor min udtalelse om privatejede veje.

Nu vrøvler du altså :-(

I det tilfælde vi snakker om, ophavsret, er der masser af offentlige
veje... lad være med at begynde og blande tingene sammen - det er
rigeligt kompliceret i forvejen.

Det problem du nu bevæger dig over i, er patentproblematikken, hvor EU
er ved at sælge hele vores digitale infrastruktur til USA og Japan -
men det er altså en helt anden diskussion...

>> At, alle udgivelser på internettet som består af mere en en enkelt
>> forside, er at betragte som et elektronisk katalog, der er beskyttet
>> af ophavsretsloven, på linie med literære værker i trykt form.
>
>Hvorfor mere end en enkelt forside, og hvad er en forside?


En internetside på et www-domæne, der ikke har andre sider tilknyttet,
og hvorfra der ikke er link til andre sider.

Det er et enkeltstående værk, og som sådan stadig beskyttet af
ophavsret - men det er ikke et katalog.

Så snart du har undersider som der henvises til fra forsiden, har du
et katalog - i juridisk forstand. Det er muligt du ikke mener det rent
teknisk er et katalog, men det er bedøvende ligegyldigt, når vi
snakker jura.

>> At, vi skal respektere andres ophavsret til deres udgivelser på
>> internettet, på samme måde som vi skal respektere deres ophavsret i
>> den fysiske verden.
>
>Selvfølgelig, 'Man må ikke skade andre'. Hvordan respekterer man andres 
>ophavsret på internettet? Det er det der er interessant.

På samme måde som i den fysiske verden.

Andet er der altså ikke at sige til det... hvis du ikke ved hvordan du
respekterer ophavsretten i den fysiske verden, så er det der vi har
problemet !

Nej, du må IKKE lave et katalog af billeder udstillet på Louisianna,
og sælge dette ved indgangen. Du må ikke sælge det overhovedet -
heller ikke på internettet.

Noget tyder på, at du ikke forstår ophavsret - men derfor gælder den
altså stadig, også på internettet.

Så kan du så sige, at hvis det skal være på den måde, så bør vi helt
afskaffe ophavsretten. Men det er igen en anden diskussion, der ikke
har noget med digital kontra analog ophavsret at gøre.

>> At, grænserne for hvornår der er tale om en ophavsretskrænkelse,
>> følger nøjagtigt de samme principper på internettet, som i den
>> fysiske verden.
>
>Nej det gør de ikke. Fordi i den fysiske verden er eksemplarfremstilling 
>en proces der altid vil indebære et fysisk element. Sådan er det ikke 
>på internettet jævnfør Newsbooster sagen.
>Jeg kan komme på utallige andre eksempler hvor internettet opfører sig 
>anderledes end den fysiske verden.

Du bliver ved at stirre dig blind på den tekniske manifestation :-(

Hvis ikke du kan abstrahere fra det fysiske lag, så giver det ikke
rigtig mening at snakke immaterielret med dig... sorry :-(

>> At, der derfor ikke er behov for mærkelige særlove der giver
>> elektroniske udgivelser særstatus i ophavsretsloven - Infosoc/DMCA -
>> da den eksisterende ophavsretslov yder rigelig beskyttelse til
>> rettighedshaverne, til at virke som incitament til produktion og
>> spredning af nye værker, hvilket er formålet med ophavsretsloven.
>
>Det har databasedirektivet da, da den beskytter efter dit udsagn alt 
>materiale på internettet. Det er lidt det samme som en særlov der 
>beskytter alt materiale frembragt af oliemaling, men ikke akvarel.


Nej - databasedirektivet har efter min mening på fornuftig vis
(ihvertfald som jeg har set det brugt), moderniseret ophavsretten, så
man også tager højde for imaterielle værker der ikke udgives fysisk.

Det skelner ikke mellem værkstyper. Det omfatter både musik, tekst og
billeder, i hvilket som helst format du vælger at gemme det i.

Fordi nogle lovændringer er noget lort, behøver alle lovændringer per
definition ikke være det - igen ser du kun tingene i sort/hvid :-(

"Infosoc er lavet for at modernisere ophavsretten og er noget lort -
databasedirektivet er lavet for at modernisere ophavsretten, ergo må
det også være noget lort" - ren Erasmus Montanus logik :-(

>> Kan du komme med et eksempel på noget, der ikke er sammenligneligt
>> med aktiviteter i den fysiske verden ?
>
>Prøv at beskriv dette fænomen med ord fra den virkelige verden, det vil 
>sige du må ikke bruge ord som er unikke for internettet:
>http://www.google.com

H. Hyldahl A/S

Et lille dansk firma.

Forretningsideen var og er, at indsamle, katalogisere og sælge
offentliggjort information.

Hr Hyldahl starte i garagen i tresserne med, at lave lister over
firmaers telefonnumre. Ham og hans kone sad simpelthen helt manuelt og
skrev af fra telefonbøger, aviser og ugeblade. Hvis du så ønskede at
udsende en reklame til f.eks. alle landets tømrere, kunne Hyldahl
sælge dig deres adresser (henvisninger).

Der er grænser for hvilken information Hyldahl må indsamle og
indeksere og videresælge. F.eks. persondataloven og registerloven og
ophavsretsloven. Nøjagtigt som der er på nettet idag.

Det er klart at Hyldahls service ikke var så omfattende som Google's,
da de kun solgte adresser, men senere udvidede de varesortimentet til
også at omfatte kreditoplysninger om firmaer - oplysninger man lovligt
kan hente i erhvervs- og selskabsstyrelsen.

I firserne blev H. Hyldahl A/S solgt til det amerikanske firma Dunn &
Bradstreet, der primært lever af at sælge kreditoplysninger (dem med
"DUNN-nr'eret", som er gået hen og blevet en standard der bruges meget
i forretningsverdenen)... en lille dansk succeshistorie :-)

Hilsen,
Erik L.

P.S: Min mor arbejde som direktionssekretær i Hyldahl i over 25 år,
til hun blev pensioneret for nogle år siden. Hun startede lige efter
de var flyttet ud af garagen. Jeg har selv arbejdet der efter skoletid
og i mine sommerferier som teenager, så jeg kender historien rimelig
godt indefra... Informationer er en vældig attraktiv vare, og det er
muligt at lave en forretning ud af at sælge andres informationer - men
der er grænser for hvad man må gøre med andres informationer...


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *