[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Er GPL ikke gyldigt i EU???????????????ehj <sslug@sslug> writes:

> I en anden tråd på en svensk politikliste siger en jurastudent: 
>
> "De som distribuerar fri mjukvara kommersiellt kommer naturligtvis att
> hamna i skottlinjen. Det ser jag inte något problem med. Men så länge
> det är icke-kommersiell spridning av mjukvaran kan patentinnehavarna
> stämma sig trötta - det innebär att man inom rörelsen för fri mjukvara
> måste hjälpa varandra att göra skillnad mellan kommersiell och
> icke-kommersiell spridning. Det tror jag att man klarar av."


Jeg skal lige være sikker på jeg forstår det sidste. Open
source-damfundet skal gøre skellet mellem kommerciel spredning og
ikke-kommerciel spredning tydelig?

Det er noget der kræver meget eftertanke, hvis man holder fast i
DFSG/Open source-definitionen. En sådan skelnen vil let kunne komme
til at bryde med klausulen om at open source ikke må 'discriminate
against fields of endeavor' (DFSG klausul 6). Dermed ikke sagt at det
er umuligt, det er bare noget man ikke lige skal kaste ind i sin
licens.


> Måske er graensen for hvad som er komersiell densamme som hvornaer du
> kan udkraeve ansvar hvis produkten ikke virker eller skader dig? 

Den danske produktansvarslov ser ikke umidelbart ud til at være
begrænset til kommerciel/erhvervsmæssig produktion:

  § 4. Som producent anses den, der fremstiller et færdigt produkt,
  et delprodukt eller en råvare, den, der frembringer eller indsamler
  et naturprodukt, samt den, der ved at anbringe sit navn, mærke
  eller andet kendetegn på produktet udgiver sig for at være dets
  producent.

  Stk. 2. Som producent anses endvidere den, der som led i sin
  erhvervsvirksomhed indfører et produkt i EF med henblik på
  videresalg, udlejning, leasing eller anden form for omsætning.

  Stk. 3. Som mellemhandler anses den, som erhvervsmæssigt bringer et
  produkt i omsætning uden at anses som producent.

Bemærk at 'erhvervsmæssig' optræder i stk. 2 og 3, men ikke i stk. 1.

> (Og jo - jag tror at MS EULA og er inkompatible med europeisk lov)

Jeg har ikke læst den for nyligt. Men den var i hvert fald
engang, hvorefter MS ændrede den.

-- 
 Peter Makholm   |        The four letter word beginning with L?
 sslug@sslug |        It's life, love, libc or lisp     
 http://hacking.dk |          -- Depending on you point of view


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *