[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] When the music's over...Erik Lange wrote:

> On Thu, 14 Aug 2003 19:05:03 +0200, Niels Elgaard Larsen
> <sslug@sslug> wrote:
> 
>>> Er det ikke et problem, hvis man vil udbredde kendskabet til og brugen
>>> af Linux, at man ikke kan sige til nye brugere, om de bliver
>>> kriminelle, hvis de går over til Linux, og bliver ved at bruge deres
>>> computer, til det de brugte den til under windows ?
>>
>>De bliver ikke kriminelle ved at bruge deres computer, til det, de brugte
>>den til under windows. På Windows må man heller ikke kopiere beskyttede
>>CD'er.
> 
> Forskellen er, at det kan være nødvendigt at begå en krminel handling
> under Linux, for at nå samme resultat som under windows.
> 
> På windows har du jo ingen grund til, at omgå MS-DRM for at afspille
> din indkøbte musik.

Det kunne man nu godt forestille sig. Et par disk fejl og så er man der.
For beskyttede CD'ere er Windowsbrugere jo også nødt til at bryde
spærringen, hvis de vil have andet end en dårlig MP3 version.
 
> Du siger så, at ministeren har sagt det er lovligt, i forbindelse med
> afspilning.
> 
> Men det er ikke rigtigt - kun i forbindelse med afspilning af DVD'ere
> har ministeren sagt, at det er lovligt at omgå en teknisk
> foranstaltning.

Det er jo ikke rigtigt. Læs fx i svaret til "Niels Elgaard Larsen"

===
Spørgsmål nr. S 477 drejer sig om personlig tilegnelse (læsning) af
dokumenter. I svaret er det præciseret, at tekniske foranstaltninger (koder
og lign.), der hindrer den personlige tilegnelse af et værk, fx læsning af
et dokument, ikke beskyttes efter direktivet eller efter de foreslåede
regler i ophavsretsloven. Dette gælder, hvad enten foranstaltningerne er
anvendt i tilknytning til et ophavsretligt beskyttet dokument eller et
dokument, der ikke er ophavsretligt beskyttet. 
....
Ad kommentaren til min besvarelse af spørgsmål nr. S 482

 

Jeg må fastholde, at det er ganske klart, at lovforslaget ikke forhindrer
omgåelse af koder med henblik på afspilning m.v., mens omgåelse med henblik
på fremstilling af kopier bliver forbudt. Lovforslaget indebærer ikke nogen
beskyttelse af adgangskontrolsystemer. Det bemærkes, at CSS flere steder i
den tekniske litteratur er beskrevet som et kopibeskyttelsessystem.
...
Det er således ikke tilladt at bryde en teknisk foranstaltning for at
fremstille en kopi, hvorimod det fortsat er tilladt at omgå en teknisk
foranstaltning i det omfang, det er nødvendigt for at kunne afspille en
dvd, cd eller lign. 
===

Bemærk at DVD kun omtales som et eksempel.
Bemærk også at der står "eller lign."


> Han har f.eks. eksplicit sagt, at du ikke må kopiere en CD, selvom din
> personlige tilegnelse af værket via din CD afspiller i din bilradio,
> ikke er tilladt.

Ja, men det har jo ikke noget med Linux eller Windows at gøre.

> Hvis omgåelse er tilladt i forbindelse med personlig tilegnelse, sådan
> som du siger det er, og som jeg mener det bør være, så ville det jo
> ikke være ulovligt at lave ovenstående kopi - men det siger ministeren
> altså at det er.

I et system, der ikke er konsistent kan man finde en modstrid og udfra en
modstrid kan man bevise at ethvert udsagn er sandt eller falskt.
Jeg kan sikkert også ud fra skattelovgivningen bevise, at jeg ikke skal
betale skat.

Men den slags logik bruger jurister ikke. Love er ikke konsistente logiske
systemer. Så ville der jo ikke være brug for jurister.
(har hørt på jurister den halve dag som nævning).


> Er det så ulovligt at omgå MS-DRM for at tilegne sig beskyttet musik
> under Linux ?

Nej.

> Det er jo ikke fordi det er ulovligt at lave en kopi af ens CD'ere -
> det er kun omgåelsen af den tekniske foranstaltning er er ulovlig, så
> hvis original "CD'en" i ovenstående eksempel ikke var beskyttet,måtte
> du altså godt kopiere den og høre kopien i din bil.
Ja.
 
> Men det må ikke, hvis den er kopi-beskyttet, heller ikke selvom din
> tilegnelse er afhængig af det.

Ja. Og vi er enige om at her bliver det mærkeligt. 
 
> Hvordan kan du så tro, at du må omgå MS-DRM, bare fordi din tilegnelse
> afhænger af det ?

Ved at læse loven og ministerens kommentarer uden at blande kopiering ind i
det.

--
Niels 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *