[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] When the music's over...Erik Lange wrote:
On Thu, 14 Aug 2003 11:17:05 +0200, sslug@sslug wrote:
On Thu, Aug 14, 2003 at 11:14:34AM +0200, Erik Lange wrote:
On Thu, 14 Aug 2003 11:07:28 +0200, sslug@sslug wrote:
On Thu, Aug 14, 2003 at 09:46:56AM +0200, Erik Lange wrote:

Men hvis resten af befolkningen ikke kan bruge Linux til at lytte til
den musik de lovligt kan købe, så kan resten af befolkningen ikke
bruge jeres system. For resten af befolkningen vil typisk ønske at
kunne lytte til den musik de lovligt kan købe på deres PC - dette krav
kan ikke opfyldes, når der kun sælges musik i MS-format.

Mplayer kan godt afspille ms-formater, så længe man kører i386 - hvad er problemet? Vi har endda lov til det, jvf. dansk lov (eller måske kun en betænkning).

For de fleste ms-formater kræver mplayer nogle DLLer, som er modificerede udgaver af dem, som Microsoft leverer. Hvis M$ ikke har givet tilladelse til kopiering og modifikation af disse DLLer, er ophavsretten krænket...

DRM er i juridisk forstand en "effektiv teknisk foranstaltning" som du
ikke må omgå og ikke må lave programmer der kan omgå - uanset dit
formål med at omgå den tekniske foranstaltning, som f.eks. kunne være,
at afspille musik du har købt...

InfoSoc er fyldt med modsigelser. Direktivets betragtning (20) kræver, at InfoSoc kun skal gælde med forbehold for 91/250/EØF (som ændret ved direktiv 93/98/EØF).

Dette skulle sikre interoperabilitet, men er ikke afspejlet i
direktivets artikler, eller i dansk lov.

Jo, Jvf. vores kulturministers betænkning må man gerne omgå den
effektive kopibeskyttelse så længe det er ens eneste mulighed for at
lytte til / se værket.

Ministerens sagde også, at i sidste ende må en dommer afgøre dette - det har ingen dommer endnu gjort, og personligt mener jeg ikke ministerens fortolkning stemmer overens med lovens tekst eller Infosoc, hvorfor jeg mener en dommer er tvunget til at dømme anderledes end ministeren tror.

Hvis ministerens fortolkning skal være gældende, så skal Infosoc først
laves om i EU.

Ikke nødvendigvis. Da InfoSoc er så fyldt med modsigelser, er det temmeligt åbent for fortolkning.

I oktober sidste år kom jeg med et ændringsforslag til det fremsatte
lovforslag, som er inden for direktivets rammer, men som har en helt
anden virkning.
Se: http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_10/msg00901.html

Her foreslår jeg blandt andet - udfra betragtning (3) - at følgende
paragraf tilføjes:
 §75e.
 Ingen af bestemmelserne i dette kapitel kan begrænse ytringsfriheden.
 Hvis ytringer om tekniske beskyttelsesforanstaltninger kan medføre at
 disse kan fjernes eller omgås, regnes sådanne tekniske beskyttelses-
 foranstaltninger ikke for effektive.
 Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder også anvendelse på ytringer i form
 af EDB-programmel i en form, som er læsbar for mennesker.
 Stk. 3. Det er tilladt at oversætte og anvende EDB-programmel som
 beskrevet i stk. 2, hvis formålet med en sådan oversættelse og
 anvendelse ikke er kommercielt, og alene er at
  1) gøre brug af lovens §12 eller §21
  2) muliggøre fremvisning af værker på EDB-systemer som sådanne værker
    ellers ikke kan fremvises på, hvis den der foretager en sådan
    fremvisning ellers kunne gøre dette lovligt hvis han var i besiddelse
    af et andet EDB-system, eller
  3) få adgang til værker, hvor gyldighedstiden er udløbet som beskrevet
    i lovens kapitel 4.

En sådan paragraf vil IMHO fjerne de fleste uheldige virkninger af lovens
kapitel 6a.

M.v.h,

Ole Husgaard. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *