[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] When the music's over...On Fri, 15 Aug 2003 22:16:12 +0200, Ole Husgaard <sslug@sslug>
wrote:

>I oktober sidste år kom jeg med et ændringsforslag til det fremsatte
>lovforslag, som er inden for direktivets rammer, men som har en helt
>anden virkning.
>Se: http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_10/msg00901.html
>
>Her foreslår jeg blandt andet - udfra betragtning (3) - at følgende
>paragraf tilføjes:
>  §75e.
>  Ingen af bestemmelserne i dette kapitel kan begrænse ytringsfriheden.
>  Hvis ytringer om tekniske beskyttelsesforanstaltninger kan medføre at
>  disse kan fjernes eller omgås, regnes sådanne tekniske beskyttelses-
>  foranstaltninger ikke for effektive.
>  Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 finder også anvendelse på ytringer i form
>  af EDB-programmel i en form, som er læsbar for mennesker.
>  Stk. 3. Det er tilladt at oversætte og anvende EDB-programmel som
>  beskrevet i stk. 2, hvis formålet med en sådan oversættelse og
>  anvendelse ikke er kommercielt, og alene er at
>   1) gøre brug af lovens §12 eller §21
>   2) muliggøre fremvisning af værker på EDB-systemer som sådanne værker
>    ellers ikke kan fremvises på, hvis den der foretager en sådan
>    fremvisning ellers kunne gøre dette lovligt hvis han var i besiddelse
>    af et andet EDB-system, eller
>   3) få adgang til værker, hvor gyldighedstiden er udløbet som beskrevet
>    i lovens kapitel 4.
>
>En sådan paragraf vil IMHO fjerne de fleste uheldige virkninger af lovens
>kapitel 6a.

Godt forslag.

Jeg vil tro Niels Elgård mener, at loven i prksis fungerer som du har
skrevet - føler du sig sikker på det, når nu dit forslag blev afvist ?

Personligt oplevede jeg ministerens konsekvente afvisning af alle
ændringsforslag, der sigtede efter at sikre intereoperabilitet, som at
man ikke ønskede at tillade dette.

Det blev direkte sagt, at sådanne bestemmelser ville udvande den
beskyttelse man netop ønskede at give rettighedshaverne - derfor kunne
det ikke tillades, at privateomgår tekniske foranstaltninger, i
forbindelse med handlinger de ellers har undtagelse i eneretten til at
foretage. 

Man kunne ikke give folk lov til at omgå "kopi-sikringer" for at
fremstille personlige kopier til eget brug, selvom fremstilling af
enkelte eksemplarer til eget brug er tilladt ifølge §12.

Altså overtrumfer den juridiske beskyttelse af tekniske
foranstaltninger de afgivne undtagelser til eneretten i
ophavsretsloven.

Jeg er derfor på ingen måde overbevidst af Niels' fortolkninger af
ministerens svar om, at det er tilladt at omgå tekniske
foranstaltninger, i forbindelse med personlig tilegnelse. Tværtimod.

Og jeg synes det er uendeligt uinteressant, at høre hvad Niels og
andre der ikke ønsker at forbruge digital underholdning mener. Det
interessanter er, hvad dem der ønsker at forbruge digital
underholdning mener - føler DE sig sikre på at de må afspille MS-DRM
beskyttede filer med en hjemmelavet player under Linux ?

Jeg er temmelig sikker på, at MS vil modsætte sig, at der laves
alternative playere til at afvikle deres DRM-beskyttede filer,
medmindre de får betaling for hver player der distribueres.

DFD har spurgt ministeren hvorvidt det er lovligt - han henviste til
Microsoft, der svarede at "i princippet kan man købe en licens til at
lave en afspiller til et alternativt styresystem af dem" - bemærk, "i
princippet"... i praksis er jeg bange for, at licensbetingelserne ikke
vil muliggøre at man frestiller en Player til Linux, der koster mindre
end det vil koste at købe en windows-licens.

Microsoft om tekniske foranstaltninger:
http://www.digitalforbruger.dk/MS/Svar_fra_Microsoft

Med baggrund i ovenstående, synes jeg det ville være relevant hvis
SSLUG spurgte ministeren, om det kan være rigtigt, at man skal betale
for en licens til Microsoft, for at lave programmer til andre
styresystemer, for at sikre interoperabilitet... men det ser ud til at
de fleste er ligeglade, og bare vil programmere for sig selv...

Hilsen,
Erik L.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *