[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] When the music's over...Erik Lange wrote:
Personligt oplevede jeg ministerens konsekvente afvisning af alle
ændringsforslag, der sigtede efter at sikre intereoperabilitet, som at
man ikke ønskede at tillade dette.

Har Ministeren ikke læst direktivet før han fremsatte lovforslag på baggrund af det? "(20) Dette direktiv bygger på de principper og bestemmelser, der allerede er fastsat i de gældende direktiver på området, herunder direktiv 91/250/EØF(5), 92/100/EØF(6), 93/83/EØF(7), 93/98/EØF(8) og 96/9/EF(9), og det videreudvikler disse principper og bestemmelser og anvender dem på informationssamfundsområdet. Bestemmelserne i nærværende direktiv bør gælde med forbehold af disse direktivers bestemmelser, medmindre andet er angivet i nærværende direktiv."

Artiklerne 5 og 6 i 91/250/EØF giver os ret til at lave reverse
engineering med henblik på at lave kompatible afspillere, og
intet i InfoSoc siger at det ikke længere skal være muligt.

Så hvis det ikke er lovligt i dag, er Infosoc ikke korrekt
implementeret i dansk lov...

Det blev direkte sagt, at sådanne bestemmelser ville udvande den
beskyttelse man netop ønskede at give rettighedshaverne - derfor kunne
det ikke tillades, at privateomgår tekniske foranstaltninger, i
forbindelse med handlinger de ellers har undtagelse i eneretten til at
foretage.

Undskyldningen var - såvidt jeg husker - at Infosoc ikke omhandler EDB-programmer, og at artiklerne 5 og 6 i 91/250/EØF derfor ikke var relevante.

Men hvorfor skriver man så, at Infosoc skal gælde med forbehold af
91/250/EØF - uden at nævne, at det ikke gælder for artiklerne 5 og
6?

Jeg er temmelig sikker på, at MS vil modsætte sig, at der laves
alternative playere til at afvikle deres DRM-beskyttede filer,
medmindre de får betaling for hver player der distribueres.

Ja, men kan de lovligt modsætte sig det?


Ikke ifølge artiklerne 5 og 6 i 91/250/EØF.

DFD har spurgt ministeren hvorvidt det er lovligt - han henviste til
Microsoft, der svarede at "i princippet kan man købe en licens til at
lave en afspiller til et alternativt styresystem af dem" - bemærk, "i
princippet"... i praksis er jeg bange for, at licensbetingelserne ikke
vil muliggøre at man frestiller en Player til Linux, der koster mindre
end det vil koste at købe en windows-licens.

Microsoft om tekniske foranstaltninger:
http://www.digitalforbruger.dk/MS/Svar_fra_Microsoft

Med baggrund i ovenstående, synes jeg det ville være relevant hvis
SSLUG spurgte ministeren, om det kan være rigtigt, at man skal betale
for en licens til Microsoft, for at lave programmer til andre
styresystemer, for at sikre interoperabilitet... men det ser ud til at
de fleste er ligeglade, og bare vil programmere for sig selv...

Gør i givet fald opmærksom på, at Infosocs betragtning 20 giver forrang for 91/250/EØF, og at artiklerne 5 og 6 i dette direktiv giver os lov til at lave en kompatibel afspiller.

Det har aldrig været meningen, at Infosoc skulle bruges til at
fastholde - og udvide - markedsdominerende softwareproducenters
monopoler.

Kommissionen kører lige nu en sag mod Microsoft. Måske skulle
man - retorisk - spørge, om Ministeren har en anden politik end
Kommisionen på dette område.

M.v.h,

Ole Husgaard. 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *