[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] kæmpebøde til MS for patent krænkelseErik Lange skrev:

On Fri, 29 Aug 2003 11:57:45 +0200, Steen Jensen <sslug@sslug>
wrote:


Eller også kan man være en Lange-skriver, der fastholder, at det vil være umuligt for resten af verden at skabe noget, der ikke er patent på.
Den holdning synes jeg er så negativ.


Øhm - jeg forstår ikke om din kritik går på mig eller patent-systemet
eller min opfattelse af patentsystemet.

Lad mig slå fast, at jeg ikke er modstander af patenter. Jeg har den opfattelse, at hvis en person har investeret tid og/eller kræfter i at gøre en opfindelse, skal vedkommende også kunne få patent.Såfremt patenter tillades i EU (og danmark) mener du så at dette ikke er noget problem, for du kan bare skrive software der ikke benytter sig af de patenterede metoder ?

Ja.Eller mener du at det foreslåede direktiv ikke vil tillade patenter på software og software-implementerede metoder ?

Det foreslåede direktiv vil, såvidt jeg har forstået, tillade patenter på software mm.Eller er du bare træt af at høre om problemerne og angriber derfor manden istedet for at gå efter bolden ?

Nej, jeg går ikke efter manden, men jeg går efter, at nogle har valgt at være modstandere af patenter, og hvis nogen har taget patent på noget, de gerne vil bruge, så er patenter urimelige.Jeg er da ked af at virke negativ - men kan du fortælle mig det positive i, at der udstedes patenter på software og metoder, som vi ser det i USA idag ?

Jeg har ikke sagt, at det er positivt, at der i USA udstedes patenter på nulliteter. Det er horribelt, men sådan har de nu engang valgt at gøre, og jeg er rimelig overbevist om, at det kan vi ikke ændre.
Når vi ikke kan ændre noget, må vi finde andre løsninger. Det kunne f.eks. være at skrive software, der ikke er patenteret. Netop her kender vi jo en mand, der ikke var tilfreds med det eksisterende og skrev sit eget: Linus Torvalds. Han selv givet udtryk for, at han ikke er modstander af patenter. Det må være op til den pågældende swelv, om man vil ofre de penge, det koster at udtage patent for de lande, man mener er relevante. Og hvor man accepterer patenter. I de gode gamle dage accepterede de kommunistiske lande hverken patenter eller ophavsret, hvilket betød at visse danske forfattere intet fik for deres bøger, der blev udgivet og solgt med succes.Kan du fortælle på hvilken måde, det foreslåede direktiv adskiller sig fra den praksis vi kender fra USA idag ? Direktivet foreslår jo, at praksis i hele EU harmoniseres i forhold til EPO's nuværende praksis, hvilket vil sige, at man tillader breddere patenter end i USA, jvnf. Amazon's gift-shop-patent som jeg henviste til tidligere (som EPO altså HAR godkendt, hvorfor det VIL være gældende i dk, hvis direktivet vedtages - uanset hvad vores grundlov så måtte sige, medmindre du mener direktivet er strid med grundloven, hvad jeg ikke har hørt nogen sige).

Sådan som jeg forstår det, vil man indføre en praksis, der desværre meget ligner den USA'ske, hvor man altså giver patent på software uden værkshøjde. Og det er ikke i overensstemmelse med patent. Et patent forudsætter, du har gjort en opfindelse (kald det teknisk, praktisk, skrevet, tegnet, malet). Ingen vil naturlæigvis kunne få patent på en dyb tallerken i dag, og det skal man naturligvis heller ikke for noget tilsvarende indenfor software.


Den danske Grundlov er overordnet alt andet! Den forpligter alle borgere til overholde landets love. Såfremt Folketinget har besluttet at give bemyndigelse til EU, skal Folketinget sikre, at det er i overensstemmelse med gældende dansk lov og om nødvendigt tilpasse den danske lovgivning. Behandlingen i Folketinget skal sikre, at tingene bliver belyst, og det er netop ved disse behandlinger, man har mulighed for at få Folketinget til at sende regeringen til EU med bestemte krav og bindinger.


Jeg ville da meget gerne være positiv - men jeg har svært ved at se hvad det er jeg skal juble over... ja, jeg kan sikkert lave et program der ikke kan snakke sammen med resten af verdenen, og hvis mit ptogram kun fungerer på kommandolinie-niveau og ikke har nogle funktioner der gør det til at bruge for almindelige mennesker, så kan jeg muligvis undgå at krænke et patent i fremtiden - hurra !?

Det er umuligt at lave noget, andre kan bruge!
Er du ikke negativ?
Har Linus Torvalds ikke netop gjort det, du sagde var umuligt?
Er Mozilla blandt mange andre netop ikke et eksempel på, at man kan skabe noget, hvor den kommercialiserede verden må give op?
Når og hvis samtlige browsere pludselig rammes af en patentlicensafgift, føler jeg mig rimelig sikker på, at der er tilstrækkelig mange talentfulde pc-brugere, der vil slå sig sammen og skabe det, vi kan bruge.


Og lad mig så tage den med værkshøjde op i forhold til patenter. Der gælder en grænse for, hvad du kan tage patent på med tekniske opfindelser. Eksempelvis kan du ikke få patent på den dybe tallerken. Det er åbenlyst lidt vanskeligere indenfor software. Som nævnt er jeg ikke modstander af softwarepatenter, og det er foreningen Dansk IT heller ikke, men vi er modstandere af pjat og pjank. Derfor har foreningen besluttet, at man vil stille sig til rådighed og betale sagsomkostninger for nogle prøvesager, så man måske kan finde ud af, hvad der er en rimelig værkshøjde. Nøjagtig som man gik ind i sagen mod TDC om betaling for datatransmission (en sag, der stadig kører, og som har givet lavere priser på netop datatransmission).

Computerworld havde fredag 29. august 2003 side 6 følgende notits:

"EU's nye patentsystem forsinket

Det nye patentsystem, som EU's medlemsstater blev enige om den 3. marts 2003, er stærkt forsinket. Fra 2005 skulle en enkel patentansøgning være tilstrækkelig for at opnå produktbeskyttelse indenfor EU. Men nu hedder det fra den ansvarlige EU-kommissær, Frits Bolkenstein, at projektet bliver udskudt helt til 2009. Årsagen er, at det nye EU-patent kræver, at den nye europæiske patentkonvention ratificeres af samtlige EU-lande, skriver Awapatents i virksomhedens kundeavis."

For mig lyder det mest som om, at ingen lande endnu har ratificeret patentkonventionen. Og at der er et par år til, at vi kan få fjernet tåbelighederne fra patentsystemet.


Hilsen, Erik L.

sslug-itpolitik er, som SSLUGs øvrige emaillister, et frit debatforum hvor hvert enkelt medlem er ansvarlig for sine egne indlæg. Indlæg #14170Med venlig hilsen


Steen 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:21 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *