[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] PM om München, OSS og SWPAT ?Godt oplæg, nogle kommentarer:

Det ville måske være på sin plads med et kort introduktion til
softwarepatent økonomi et sted, f.eks. noget i retning af følgende:


Software er et komplekst produkt, dvs. at det består af tusindevis
af komponenter. Software udvikles kumulativt, dvs. ved at forbedre
tidligere innovationer i stedet for at finde på nye revolutionerende
innovationer. Software udvikles meget hurtigt, fordi softwareudviklere
genbruger kendte komponenter i nye innovative kombinationer. Situationen
for softwareudvikleren kan kort beskrives med Newtons metafor: "Hvis jeg
har set længere end andre, så er det fordi jeg har stået på
skulderene af giganter".

Patenter udstedes typisk ikke på produkter, men derimod på
softwarekomponenter. Der er et stort antal komponenter i ethvert
produkt, derfor er det usandsynlige at et produkt ikke krænker
patenter. Før der produktet må sælges skal der aftales licens med
alle ejerene af de patenter, som produktet krænker. I Newtons metafor
så står innovatorer ikke længere på skuldrene af giganter, men må i
stedet bære vægten af giganterne.

Det er dyrt at betale for at udtage licenser. Den billigste løsning
er at opbygge en stor patentportefølje og krydslicensere denne med
mange forskellige virksomheders patentporteføljer. Konsekvensen er et
nul sums spil hvor patenterne neutraliseres. Små virksomheder har
ikke økonomi til at opbygge store patentporteføljer, og må derfor
betale for licenser eller krænke patenterne. Dette problem kan ikke
løses ved at sørge for at SMV bliver bedrer informeret om
patentsystemet, eller ved at lave forsikringsordninger, der sikrer at
SMV har økonomi til sagsøge når deres patent krænkes.

Spørgsmålet er hvordan kan Europa undgå de skadelige effekter fra
overlappende patentrettigheder og strategisk brug af
softwarepatentporteføljer - effekter som man først nu er ved at blive
opmærksomme på i USA.

http://www.softwarepatenter.dk/baggrund/economics/
http://www.ftc.gov/os/2003/10/innovationrpt.pdf
http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf


Erik Lange wrote:
> Alle EU-landes patentlove skal rette sig efter den Europæiske
> patentkontion. Ifølge den nuværende patentkonvention fra 1974, kan der
> ikke udstedes patenter på hvad der alene udgør programmer til
> computere. Ikke desto mindre har det europæiske patentkontor, der
> administrerer konventionen, igennem de senere år udstedt op imod

Ikke desto mindre har det europæiske patentkontor,
hvis praksis ligesom nationale patentkontorers praksis er
underlagt konventionen, igennem de senere år udstedt op imod ..

> imellem de forskellige medlemslandes lovgivning på området - nogle
> lande rettede sig efter konventionen, mens tillod samme praksis som
> det europæiske patentkontor.

mens andre ...

> Europa-parlamentet, der sidste efterår fremsatte et ændringsforslag,
> som i meget begrænset omfang tillod patentering af software,

Dette er for subtilt. Patentkonventionen udelukker ikke nødvendigvis
patenter på software, men kun på hvad der "alene" udgør software.
Styrer software f.eks. et produktionsapparat så ser jeg ikke noget
problem i at apparat+software kan udgøre en opfindelse i patentkonventionens
forstand, fordi der foreligger egenskaber ud over de som alene software har.

Skriv: et ændringsforslag der udgør status quo i forhold tli den
gældende patentlov og -konvention, men som er restriktivt ifht.
EPOs nuværende praksis.

 samtidigt
> med at det satte klare grænser op for, hvad der ikke skulle kunne opnå
> patentbeskyttelse. Dette forslag er blevet rost af kritikkerne til det
> oprindelige forslag, netop fordi det sætter klare grænser for hvad der
> ikke kan patentbeskyttes.

og formålet med direktivet er som bekendt at skabe retssikkerhed og
gennemskuelighed på patentområdet. Noget som selv kommissionens forslag
blev kritiseret for f.eks. af i den ekspertrapport der blev lavet af
EU parlamenets JURI udvalg.
 
Ref: http://softwarepatenter.dk/baggrund/rapporter/rapport-bakels/


> formode, at der iblandt de 30.000 patenter det europæiske patentkontor
> har udstedt i strid med den gældende konvention, allerede eksisterer
> et utal patenter på programmer fremstillet efter Open Source modellen.

kommentar: Patenter udstedes ikke på programmer men på ideer.

allerede eksisterer et utal af patenter, der krænkes af programmer
udviklet efter Open Source modellen.

> Til forskel fra ophavsretten, der tillader sideløbende eksistens og
> udbud af flere produkter der opfylder samme formål, beskytter patenter
> selve ideen om et produkt, og ikke det enkelte produkt. Har man
> således et patent på et produkt, kan man opkræve licens fra alle
> tilsvarende produkter.

Kommentar: Ovenstående er for simpelt.

Til forskel fra ophavsretten, der tillader sideløbende eksistens og
udbud af flere produkter der opfylder samme formål,
beskytter patenter ideer. For software gælder det at der kan indgå
hundrede eller tusindevis af ideer i et produkt. Hver af dem kan
potentielt være dækket af et patent. Har man således et patent, kan
man opkræve licens fra alle de produkter der gør brug af den
patenterede ide. Har man udviklet et softareprodukt skal man
undersøge hvilke ideer der er patenterede, og opnå licens fra
patentejeren, før produktet må markedsføres.

Selvom man selv har fået alle ideerne i sit softwareprodukt, så er
der ingen garenti for at disse ikke allerede er patenteret af en
anden, og at det udviklerede softareprodukt derfor ikke kun et
men flere patenter.

> Indenfor software betyder patenter, af f.eks. stavekontrol i et
> tekstbehandlingsprogram, at alle der bruger et tekstbehandlingsprogram
> der indeholder stavekomtrol, skal betale licensafgift til en evt.
> patentindehaver.

Referencer til patenter.

> Eksempler på patenter udstedt i strid med den gældende
> patentkonvention i EU er f.eks. betaling med kreditkort over
> internettet, brug af "faneblade" på en internetside og overførsel af
> billed og lyd via internettet.

referencer til patenter.

http://gauss.bacon.su.se/
 
> Såfremt det Irske forslag til ny patentkonvention vedtages, vil alle
> de patenter det europæiske patentkontor har udstedt til dato, i strid
> med den p.t. gældende konvention, med et slag blive legaliseret.

Årsagen er at en starter en patentejer en retssag kan dommeren vælge
at konkluderer at f.eks. stavekontrol udelukkende udgør softare til en
PC, og derfor ikke kan udgøre en opfindelse. Hvis direktivet indføres
vil patentlovens opfindelsesbegreb erstattes af et hvor software der
kører på en PC automatisk udgør en opfindelse, og dommeren kan således
ikke afvise sagen. Formålet med direktivet er netop at fjerne
retsusikkerheden for patenter på software.
 
> programmet Internet Explorer. Forskellen er dog, at Microsoft selv har
> udtaget og fortsat udtager patenter i USA, samt at Microsoft råder
ikke kun i USA men også i Europa

se http://gauss.bacon.su.se/sql/list.php?db=EPGA

> "Jeg skal desuden bemærke, at det direktiv om computer-implementerede
> opfindelser, som i øjeblikket behandles i EU, ikke indebærer en
> ændring af den gældende retsstilling. Det er ikke korrekt, at den
> Europæiske Patent Organisation (EPO) har meddelt patenter på
> computer-implementerede opfindelser i strid med gældende lovgivning.
> Praksis i EPO fastlægges i høj grad af de såkaldte »Boards of Appeal«,
> som er en uafhængig ankeinstans, der påser, at EPO holder sig inden
> for rammerne af den Europæiske Patent Konvention."


> Ministeren undlader her fuldstændigt at forholde sig til, hvorvidt det
> europæiske patentkontor (EPO) holder sig indenfor rammerne af den
> gældende konvention, men undviger at svare på spørgsmålet ved, at
> konkludere at eftersom der eksisterer en ankeinstans der har til
> opgave at sikre, at EPO overholder konventionen, så er der ingen grund
> til at antage, at EPO ikke overholder konventionen.

Kommentar: Ministeren og patentkontoret bruger altid EPOs praksis som
norm for fortolkning af patentloven, imidlertid er det uklart i hvilken
grad EPOs caselaw udgør jurisprudens for f.eks. en national domstol,
i lyset af forholdet mellem denne caselaw og så patentkonventionen.
Hvis EPOs praksis udgjorde en klar norm ville der ikke være nogen
retusikkerhed om gyldigheden af softwarepatenter, og der ville specielt
ikke være brug for noget direktiv der i ministerens ord "præciserer"
patentloven, men i praksis erstatter den med en kodificering af EPOs
praksis på software området.

Ligeledes er det også værd at bemærke at ca. 20 software patent
ansøgninger er behandlet af EPOs appeldomstol, mens EPOs patentbehandlere
har udstedt 20-30000 software patenter. Hvis man ønsker at forstå EPOs
praksis er det således ikke på appeldomstolens beslutninger man skal
kigge.
 
> nuværende retstilstand." [2] - er det således den retstilstand EPO's
> praksis har skabt der ønskes kodificeret, eftersom den dertil
> indrettede ankeinstans aldrig har taget stilling til EPO's generelle
> praksis, men kun til enkelte enkeltstående sager.

Genau!

> ikke længere drejer sig om at skrive den bedste kode, men om at ha'
> mulighed for at betale de bedste advokater til at beskytte deres
> programmer. [3].

og de at patent opruste for at opbygge den største defensive 
patentportefølje, præcist ligesom de store spillere gør.
 
Ref. til microsoft udtalelse om at de vil ansøge om flere patenter.

-- 
  Mvh. Carsten Svaneborg
http://www.softwarepatenter.dk


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:23 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *