[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Svar fra Statsministeren på en henvendelse vedr. PatenterFølgende er svaret jeg fik i dag for en privat email henvendelse til Statsministeren vedrørende software patenter. Jeg kan desværre ikke lige finde mailen jeg sendte (den ligger nok hjemme), men den lød cirka sådan:
Jeg hørt, at det Irske formandskab har ændret i
patentlovgivningsforeslaget fra parlamentet og dermed vil gøre det muligt, at patentere software. Blabla, meget dårligt idee, "amerikanske tilstande", surmule, blabla. Forventer af Regeringen at Danmark ikke stemmer for.


Er Fogh ikke gal på den, når han siger, at parlamentet har haft en stor finger med i kompromisforslaget? Så vidt jeg ved er parlamentets ideer netop ikke kommet ind.

Hans-Christian Stadler
---------------------------------------------------------


København, 2. august 2004 Hr. Hans Christian Stadler sslug@sslugKære Hans-Christian Stadler,

Tak for din henvendelse af 14. maj 2004 vedrørende patentering af computer-implementerede opfindelser.

Ministerrådet behandlede på rådsmødet (Konkurrenceevne) den 17.- 18. maj 2004 direktivforslaget om computer-implementerede opfindelser. Grundlaget for drøftelserne var et kompromisforslag udarbejdet af det irske formandskab. Kompromisforslaget var et resultat af drøftelser blandt medlemslandene og forslag til ændringer udarbejdet af Europa-Parlamentet. Ministerrådet vedtog kompromisforslaget, som indeholder ca. 24 af Europa-Parlamentets ændringsforslag.

Et af formålene med direktivet har netop været at sikre, at vi i Europa ikke nærmer os ”amerikanske tilstande”, men får sat de nødvendige grænser for, hvornår en computer-implementeret opfindelse kan patenteres.

Danmark støttede kompromisforslaget, da det er regeringens opfattelse, at forslaget indeholder en række forbedringer i forhold til i dag. Reglerne på området er med direktivet blevet klarere samtidig med, at der er sket en kodificering af gældende praksis. Med direktivet vil betingelserne for patentering af computerimplementerede opfindelser således klart fremgå af lovgivningen, hvilket regeringen ser som et positivt skridt i retning af en mere gennemskuelig retstilstand for både forbrugere og virksomheder.
Med venlig hilsen
Anders Fogh Rasmussen

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:23 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *