[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] PM om München, OSS og SWPAT ?Carsten Svaneborg wrote:
kommentar: Patenter udstedes ikke på programmer men på ideer.

Jag syns det her med "ideer" er forvirrende. Normale patenter kan også siges udstedes på ideer.

Softwarekomponenter?

Softwarekoncepter?


Problemet med "programmer" eller "softwareprogrammer" er at
patenter ikke udstedes på produkter, det er meget vigtigt at
lave denne præcision, fordi hele patentdogmaen bygger på
et patent=et produkt=en opfinder.

Patenter udstedes på ulige ting. "Det kan vara en produkt, en metod eller användning som är en teknisk lösning av ett problem."
http://www.riksdagen.se/debatt/bet_yttr/dok.asp?dok_id=GR01LU18


Jurister snakker om patenter på datorprogram. Vi vil ikke ha patenter på datorprogram.

Vi kan ikke sige at vi ikke vil ha patenter på idéer. Vi vil ikke ha patenter på idéer om hvordan man bruger datamaskiner. Patenter på idéer om hvordan man kan bruge magnetiske materialer er OK imho.

Den overgribende kategorien i immaterialretten er "prestationer". "Verk", "mönster", "opfindelser" etc er ulige klasser af "prestationer" og har ulige "beskyddelse". For mig er "prestation" og "idé" nesten synonyme i det her sammenhang.

"Et patent - en produkt" er måske karakterisitsk for normale opfindelser, men jag tror det kun er med softwarepatenter som der overhoved existerer alternative impementationer af en "opfindelse".

At der existerer alternative implementationer (eller "independent creations") er et brud mod sjelve grunden i patentsystemet imho. Patenter ska helt enkelt ikke vare brede. Det sagtes reden 1963.

Brede patent är ett problem även indenfor andre områder. Her fra en magisteruppsats om genpatent:

  "5.3 Patentets omfattning; produktpatent
  Patenthavaren får en ensamrätt till processen som framställer,
  isolerar eller renar genen, eller en delsekvens av genen, eller
  till produkten som framställts på detta sätt. Direktivet medger
  produktpatent på gener. "Det skydd ett patent ger för en produkt
  som innehåller eller består av genetisk information omfattar, med
  förbehåll för artikel 5.1 [164], allt material i vilket produkten
  införlivas och i vilket den genetiska informationen innefattas och
  utövar sin funktion."[165] Detta obegränsade produktskydd har
  kritiserats. " [[felaktigt citationstecken?]]
  Patentbesvärsrätten, som avgör överklaganden i patentärenden, är
  även den kritisk till delar av direktivet. Lennarth Törnroth,
  patenträttsråd, håller med om att det finns tolkningsproblem i
  direktivet, och att det är mycket olyckligt att det liggande
  direktivet ger utrymme för ett obegränsat produktskydd för en gen
  och dess tillämpningar. Ett sådant obegränsat produktskydd innebär
  att även framtida, ännu inte kända, funktioner och tillämpningar av
  genen ingår i patentet. I ett användningsbundet produktskydd,
  däremot, är det endast den funktion som anges i ansökan som ska
  skyddas." (sid. 40)

  http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2002/ajp/004/exjobb.pdf
  http://www.ep.liu.se/exjobb/eki/2002/ajp/004/

Et "användningsbundet produktskydd" indenfor softwareområdet ville vel vare at man kun får köre programmet på en 486-processor?

//Erik

btw
Her en dansk med mange patenter:
http://cpk.auc.dk/staff/staff.html?sva


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:23 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *