[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] München lägger LiMux på isPeter Maersk-Moller wrote:
> Ethvert patents gyldighed skal vurderes ud fra den lov,
> der gjaldt, da patentet blev udstedt, med mindre man laver en ny lov
> der giver andre rettigheder til et allerede udstedt patent.

I dag har dommeren valget om han vil opfatte EPOs caselaw som
jurisprudens til fortolkningen af dansk patentlov og patentkonventionen,
eller om han vil se bort fra denne. Efter direktivet er indført
er der ikke denne mulighed.

Læser du direktivet selv står der i indledningen:

Den nuværende retstilstand vedrørende patentbeskyttelse
afcomputer-implementerede opfindelser3 er uklar og dermed til skade for
retssikkerheden. I henhold til medlemsstaternes patentlove og Den Europæiske
Patentkonvention4 er edb-programmer "som sådan" faktisk ikke patenterbare,
men Den Europæiske Patentmyndighed (EPO) og de nationale patentmyndigheder
har meddelt tusindvis af patenterpå computer-implementerede opfindelser.
EPO alene tegner sig for over 20 000 patenter af denne art. Mange af disse
patenter meddeles inden for grundlæggende informationsteknologiske områder,
dvs.databehandling, -genkendelse, -repræsentation og -lagring. Der meddeles
også patenter inden for andre tekniske områder såsom bil-og
maskinindustrien, f.eks. til softwarestyrede processorer.

De lovfæstede bestemmelser om betingelserne for meddelelse af sådanne
patenter er mere eller mindre ens, men de anvendes forskelligt i
medlemsstaternes retspraksis og administrative praksis. Der er især forskel
på retspraksis ved Den Europæiske Patentmyndigheds appelkamre og ved
medlemsstaternes domstole. En computer-implementeret opfindelse kan
således være beskyttet i én medlemsstat, men ikke i en anden, hvilket
har direkte negative virkninger på det indre markeds effektivitet5.

I dette direktiv håndteres denne situation ved at harmonisere de
nationalepatentlove for så vidt angår computer-implementerede opfindelsers
patenterbarhed og ved at gøre betingelserne for patenterbarhed mere
gennemsigtige.


Formålet med direktivet er altså at sikre samme retspraksis, dvs. at
dommere træffer de samme beslutninger i forskellige lande, og her vil
en dommer sandsyneligvis skele til direktivet også selvom patentet
blev udstedt før direktivet blev indført i national lov. 

-- 
  Mvh. Carsten Svaneborg
http://www.softwarepatenter.dk


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:23 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *