[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] FFII Urgent CallOn Sun, 08 Aug 2004 15:49:50 +0200
Kim wrote:

> Jeg har givet mit besyv med, men nok langt fra helt færdigt.
> 
> > Erik Josefsson wrote:
> > 
> > > Et forslag er at lave oversättlesen på "addendasiden" til den kommende 
> > > html-siden (jag kan se til at der kommer en, hvis ingen anden har et 
> > > ffii-konto):
> > > 
> > >  http://kwiki.ffii.org/LtrCons0406Da
> > > 
> > > Jag har lavet noget lidt med en blandning af norsk og svensk.
> > 
> > ähum... ikke helt simpelt, men google.dk er min ven
> > 
> > der er halvdelen kvar

Nu fandt jeg siden og rettede (især det sidste) og previewede, men
da jeg ville gemme fik jeg en anden tekst smækket i hovedet med
besked om atter at foretage mine rettelser. Sådan arbejder jeg
ikke. Heldigvis vil Mozilla gerne gå tilbage og vise den rude
(textarea) med tidligere indhold, så det har jeg kopieret over i
en fil, som jeg sender her.


Dansk oversættelse af [Urgent Call http://swpat.ffii.org/xatra/cons0406/index.en.html], liste på [mottagere http://kwiki.ffii.org/LtrConsRecvDk0406Da]
----
== Vigtig appel til Europas regeringer og folketing.

Europas regeringer er i færd med at godkende et direktivforslag som leder til ubegrænset patenterbarhed og uindskrænket håndhævelse af patenter på "computer-implementerede" algoritmer og forretningsmetoder. Ministerrådets aftale den 18. Maj 2004 avfærdiger uden berettigelse og uden demokratisk legitimitet de velovervejede beslutninger, som Europaparlamentet og EU's rådgivende organ har taget. Flertallet blev opnået ved hjælp af vildledende forklaringer og tvivlsomme diplomatiske manøvrer ved det beslutningstagende møde. Underskriverne, som repræsenterer ledende kræfter indenfor software-udvikling og diskussionsdeltagere med indsigt i innovationspolitik, beder de ansvarlige politikere om at trække i nødbremsen og om at omorganisere processen for konkurrencelovgivning i Rådet.


Modtagere:

    Repræsentanter for 25 regeringer og parlamentet, samt andre berørte politikere.

Emne: 
    Direktivet om patenter på software: ønske om at genoptage diskussionen i Rådet.

1. På ministerrådsmødet for konkurrencedygtighed/konkurrencekraft den 18. Maj 2004 opnådes et kvalificeret flertal for en version af softwarepatentdirektivet 2002/0047 COM (COD) som ville påføre Europa ubegrænset patenterbarhed og uindskrænket håndhævelse af patenter for "computer-implementerede" algoritmer og forretningsmetoder. Det er en generel enighed blandt økonomer og softwareudviklere om at et sådant regime, som eksisterer i USA, er katastrofalt for innovatkion, konkurrence og vækst i den informasionsbaserede økonomi.

2. Den foreslåede tekst er udformet for at vildlede ministre om de egentlige virkninger den vil få. Den består af mange sætninger af formen "software er ... [ retorisk opblæst understregning ] ... upatenterbar, med mindre ... [ betingelse, som ved nærmere eftersyn viser sig altid at være sand ]". Falske begrænsninger af denne type gennemsyrer forslaget og særlig de centrale artikler som blev brugt til at overtale ministrene (Se Bilag A).

3. På ministerrådsmødet blev forslaget forceret igennem af moderatorene med hjælp af vildledning, pres og overraskelsestaktik, hvilket gør det tvivlsomt om et gyldig flertal blev opnået. Det kan siges med sikkerhed at bare et mindretal af regeringerne er virkelig enige i det som blev fremforhandlet, men flere regeringer blev misrepræsenteret af sine forhandlere, som brød mellem-departementale aftaler og endog brød instruksene fra sine overordnede (Se Bilag B).

4. Rådets forslag er stort set identisk i ordlyd og ånd med teksten fra Kommisionen og JURI-kommiteen, som Europa-parlamentet allerede har afvist med en række rettelser. Parlementets rettelser reflekterede kravene fra størstedelen af software udviklere samt forskere på innovationspolitik området i EU, heriblandt forfatterne af studier bestilt af Kommissionen såvel som medlemmer af EU's rådgivende organer (Se Bilag C).

5. Rådet har ignoreret og afvist alt arbejdet fra Parlamentet og de rådgivende organer i EU, uden begrundelse eller demokratisk legitimering. Rådets tekst blev ikke beskrevet som et middel for at opnå et politisk mål, men snarere som et "kompromis" mellem regeringer. Rådets tekst blev forhandlet under et slør af hemmeligholdelse mellem anonyme departementsansatte embedsmænd, hvoraf de fleste har ansvaret for driften af nationale patentkontorer og derved er en del af et miljø med en økonomisk interesse i uindskrænket patentbarhed.
    Af disse grunde anmoder vi regeringer og folkevalgte lovgivende forsamlinger om at:

1. bede Rådets presidentskab om at trække afstemningen om software-patentdirektivet (2002/0047 COM (COD)) fra dagsorden for Kommissionens næste session, hvor den afventer formel godkendelse. 

2. tage sagspapirene ud af patentbureaukratiets hænder, og genindføre en reel politisk gennemgang af følgerne af den foreslåede tekst. Udnævnelsen af repræsentanter i Rådets arbejdsudvalg bør gøres kendt og debatteres offentligt (i Parlamenter hvor de institutionelle rammer tillader det).

3. opfordre andre regeringer om at gøre det samme og på længere sigt reformere EU-rådet for at hindre lignende katastrofer i at gentage sig i fremtiden.
-- 
donald_j_axel donax snabela get2net.dk -- http://d-axel.dk/


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:23 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *