[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Svar fra Statsministeren på en henvendelse vedr. PatenterDet virker som om både Anders Fogh og Bendt Bendtsen er helt ude af trit
med realiteterne omkring "kompromisforslaget": Jeg tror ikke de
nødvendigvis blot vil afvise os, men de er ikke informeret rigtigt om
sagens tilstand. Meget tyder på at det har fået tudet ørerene fulde om
at "kompromisforslaget" har inkorporeret 24 vigtige ændringer fra
parlamentet, hvor realiteten er at det afgørende ændinger er pure
afvist, og endda de formildende omstændigheder der var i Arlene
McCarthys første udkast er fjernet også.

Hvordan trænger vi igennem til dem om dette?

Hilsen
keld

On Tue, Aug 03, 2004 at 02:42:49PM +0200, Hans-Christian Stadler wrote:
> Følgende er svaret jeg fik i dag for en privat email henvendelse til 
> Statsministeren vedrørende software patenter. Jeg kan desværre ikke lige 
> finde mailen jeg sendte (den ligger nok hjemme), men den lød cirka sådan:
> Jeg hørt, at det Irske formandskab har ændret i
> patentlovgivningsforeslaget fra parlamentet og dermed vil gøre det 
> muligt, at patentere software. Blabla, meget dårligt idee, "amerikanske 
> tilstande", surmule, blabla. Forventer af Regeringen at Danmark ikke 
> stemmer for.
> 
> Er Fogh ikke gal på den, når han siger, at parlamentet har haft en stor 
> finger med i kompromisforslaget? Så vidt jeg ved er parlamentets ideer 
> netop ikke kommet ind.
> 
> Hans-Christian Stadler
> ---------------------------------------------------------
> 
> 
> 					København, 2. august 2004
> Hr. Hans Christian Stadler
> sslug@sslug
> 
> 
> 
> Kære Hans-Christian Stadler,
> 
> Tak for din henvendelse af 14. maj 2004 vedrørende patentering af 
> computer-implementerede opfindelser.
> 
> Ministerrådet behandlede på rådsmødet (Konkurrenceevne) den 17.- 18. maj 
> 2004 direktivforslaget om computer-implementerede opfindelser. 
> Grundlaget for drøftelserne var et kompromisforslag udarbejdet af det 
> irske formandskab. Kompromisforslaget var et resultat af drøftelser 
> blandt medlemslandene og forslag til ændringer udarbejdet af 
> Europa-Parlamentet. Ministerrådet vedtog kompromisforslaget, som 
> indeholder ca. 24 af Europa-Parlamentets ændringsforslag.

Er det derfor de kalder det et kompromisforslag?
Hvilke 24 ændringsforslag er det som er med?
Er det bar noget kosmetisk?

Er statsministeren slet ikke klar over at mange medlemmer i parlamentet
er stiktossede over ministerrådets behandling, og at mange MEP'er var på gaden
for at demonstrere mod ministerrådets behandling?

> Et af formålene med direktivet har netop været at sikre, at vi i Europa 
> ikke nærmer os ???amerikanske tilstande???, men får sat de nødvendige 
> grænser for, hvornår en computer-implementeret opfindelse kan patenteres.


uuh, newsspeak..

> Danmark støttede kompromisforslaget, da det er regeringens opfattelse, 
> at forslaget indeholder en række forbedringer i forhold til i dag. 
> Reglerne på området er med direktivet blevet klarere samtidig med, at 
> der er sket en kodificering af gældende praksis. Med direktivet vil 
> betingelserne for patentering af computerimplementerede opfindelser 
> således klart fremgå af lovgivningen, hvilket regeringen ser som et 
> positivt skridt i retning af en mere gennemskuelig retstilstand for både 
> forbrugere og virksomheder.
> 
kodificering af gældende praksis = legalisering af gældende ulovlige
praksis.

> 
> 
> Med venlig hilsen
> 
> 
> 
> Anders Fogh Rasmussen
> 
> sslug-itpolitik er, som SSLUGs ?vrige emaillister, et frit debatforum 
> hvor hvert enkelt medlem er ansvarlig for sine egne indl?g. Indl?g #16301
> 


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:23 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *