[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Svar fra Statsministeren på en henvendelse vedr. PatenterHej
 Skab offentlig røre om emnet. F.eks vil det være fint, om man kunne få DF
til at presse regeringen i dette spørgsmål gerne offentligt.

Mvh
-- 
David Bo Jensen

"Keld Jørn Simonsen" <sslug@sslug> wrote in message
news:sslug@sslug
> Det virker som om både Anders Fogh og Bendt Bendtsen er helt ude af trit
> med realiteterne omkring "kompromisforslaget": Jeg tror ikke de
> nødvendigvis blot vil afvise os, men de er ikke informeret rigtigt om
> sagens tilstand. Meget tyder på at det har fået tudet ørerene fulde om
> at "kompromisforslaget" har inkorporeret 24 vigtige ændringer fra
> parlamentet, hvor realiteten er at det afgørende ændinger er pure
> afvist, og endda de formildende omstændigheder der var i Arlene
> McCarthys første udkast er fjernet også.
>
> Hvordan trænger vi igennem til dem om dette?
>
> Hilsen
> keld
>
> On Tue, Aug 03, 2004 at 02:42:49PM +0200, Hans-Christian Stadler wrote:
> > Følgende er svaret jeg fik i dag for en privat email henvendelse til
> > Statsministeren vedrørende software patenter. Jeg kan desværre ikke lige
> > finde mailen jeg sendte (den ligger nok hjemme), men den lød cirka
sådan:
> > Jeg hørt, at det Irske formandskab har ændret i
> > patentlovgivningsforeslaget fra parlamentet og dermed vil gøre det
> > muligt, at patentere software. Blabla, meget dårligt idee, "amerikanske
> > tilstande", surmule, blabla. Forventer af Regeringen at Danmark ikke
> > stemmer for.
> >
> > Er Fogh ikke gal på den, når han siger, at parlamentet har haft en stor
> > finger med i kompromisforslaget? Så vidt jeg ved er parlamentets ideer
> > netop ikke kommet ind.
> >
> > Hans-Christian Stadler
> > ---------------------------------------------------------
> >
> >
> > København, 2. august 2004
> > Hr. Hans Christian Stadler
> > sslug@sslug
> >
> >
> >
> > Kære Hans-Christian Stadler,
> >
> > Tak for din henvendelse af 14. maj 2004 vedrørende patentering af
> > computer-implementerede opfindelser.
> >
> > Ministerrådet behandlede på rådsmødet (Konkurrenceevne) den 17.- 18. maj
> > 2004 direktivforslaget om computer-implementerede opfindelser.
> > Grundlaget for drøftelserne var et kompromisforslag udarbejdet af det
> > irske formandskab. Kompromisforslaget var et resultat af drøftelser
> > blandt medlemslandene og forslag til ændringer udarbejdet af
> > Europa-Parlamentet. Ministerrådet vedtog kompromisforslaget, som
> > indeholder ca. 24 af Europa-Parlamentets ændringsforslag.
>
> Er det derfor de kalder det et kompromisforslag?
> Hvilke 24 ændringsforslag er det som er med?
> Er det bar noget kosmetisk?
>
> Er statsministeren slet ikke klar over at mange medlemmer i parlamentet
> er stiktossede over ministerrådets behandling, og at mange MEP'er var på
gaden
> for at demonstrere mod ministerrådets behandling?
>
> > Et af formålene med direktivet har netop været at sikre, at vi i Europa
> > ikke nærmer os ???amerikanske tilstande???, men får sat de nødvendige
> > grænser for, hvornår en computer-implementeret opfindelse kan
patenteres.
>
>
> uuh, newsspeak..
>
> > Danmark støttede kompromisforslaget, da det er regeringens opfattelse,
> > at forslaget indeholder en række forbedringer i forhold til i dag.
> > Reglerne på området er med direktivet blevet klarere samtidig med, at
> > der er sket en kodificering af gældende praksis. Med direktivet vil
> > betingelserne for patentering af computerimplementerede opfindelser
> > således klart fremgå af lovgivningen, hvilket regeringen ser som et
> > positivt skridt i retning af en mere gennemskuelig retstilstand for både
> > forbrugere og virksomheder.
> >
> kodificering af gældende praksis = legalisering af gældende ulovlige
> praksis.
>
> >
> >
> > Med venlig hilsen
> >
> >
> >
> > Anders Fogh Rasmussen
> >
> > sslug-itpolitik er, som SSLUGs ?vrige emaillister, et frit debatforum
> > hvor hvert enkelt medlem er ansvarlig for sine egne indl?g. Indl?g
#16301
> >
>
> sslug-itpolitik er, som SSLUGs øvrige emaillister, et frit debatforum
> hvor hvert enkelt medlem er ansvarlig for sine egne indlæg. Indlæg #16368
>
>
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:23 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *