[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Hvad er DRM ?Hej,

Bibliotekernes nye service med udlejning af MS-DRM beskyttet musik har
afstedkommet en del indlæg på listen her. Problemstillingen må derfor
antages at ha' en vis relevans for Linux-brugere, hvorfor jeg tillader
mig dette indlæg ;-)

Peter Makholm skriver, at DRM er et nødvendigt onde, hvis man vil
beskytte kunstnerne imod piratkopiering af deres værker.

Flere efterlyser åbne alternativer...

Jeg synes ikke det er så enkelt... so here goes.

-oOo-

For at kunne komme en løsning nærmere, er vi nød til at definere hvad
der menes med "DRM".

For mig betyder DRM "Digital Rights Management" - dvs. administration
af rettigheder i digital form. Rettighederne eksisterer i forvejen, og
som Peter Makholm mener jeg det vil være for ekstremt at skride til
anbefaling af afskaffelse af disse.

Derfor mener jeg som udgangspunkt, at digital administration af
rettigheder, er en udemærket ting. Hvis det kan medvirke til større
udbyd af digitaliuserede værker for forbrugerne, vil jeg ligefrem sige
det er en god ting.

Men i praksis benyttes DRM idag ikke bare til at administrere
eksisterende rettigheder digitalt, parralelt med den måde
rettighederne administreres på i den analoge verden.

I praksis benytter både rettighedshavere og teknologiproducenter DRM
til at tilegne sig nye rettigheder, de ikke havde i den analoge
verden. Disse rettigheder tilsidesætter brugernes frihed, og sådan
anvendelse af DRM er for mig at se meget skadelig for samfundet og
særdeles negativ.

I det aktuelle eksempel benyttes rettighederne til at producere MS-DRM
kompatible afspillere kombineret med rettigheder til musik, til at
binde forbrugerne til en bestemt teknologisk platform. Det er meget
skidt for konkurrencen indenfor afspillerteknologi, og dermed i sidste
ende for forbrugerne. Det betyder også for kunstnerne, at deres musik
ikke bare genererer indtægter til dem, men også at den benyttes til at
sælge teknologi der er kunstnerne totalt uvedkommende. Medmindre
kunstnerne får økonomisk tilskud fra teknologiproducenterne, kan dette
ikke være til deres fordel, da deres potentielle publikum minimeres
til dem der råder over den rigitge teknologi eller har mulighed for at
erhverve denne.

Så DRM kan både være godt og skidt.

Jeg har flere gange henvist til www.odrl.net - Open Digital Rights
Language.

ODRL er et rettighedsbeskrivelsessprog, der kan benyttes til at
beskrive rettigheder knyttet til digitalt indhold. Sproget er åbent og
i XML-format.

Det er muligt at bruge sproget både på leveringssiden og på
afspillersiden.

Med ODRL kan bibliotekerne angive lånetiden når de leverer en fil til
en låner, og lånerens afspiller kan reagere på denne meddelelse.

Det er i princippet det samme MS-DRM gør. Forskellen er, at kun MS's
egen afspiller kan forstå den meddelelse der leveres fra MS-systemet
til låneren.

Med ODRL er det muligt for alle at skrive afspillere der forstår de
medleverede meddelelser.

Når det er muligt at skrive et program der forstår meddelelsen, er det
også muligt at skrive et program der ignorerer den.

I praksis har det vist sig, at adgang til kildekoden for
rettighedsmeddelelser ikke er afgørende. Det kræver bare en DVD-Jon at
skrive programmet der ignorerer meddelelsen.

Det er derfor kun i teorien at lukkede DRM-systemer er mere sikre end
åbne, og den sikkerhed de baserer sig på, er "security through
obscurity" - at man ikke kan se hvad de laver.

Da systerme endnu er nye og først lige er taget i anvendelse i større
stil, er problemerne med at de bliver omgået endnu ikke så synlige.
Der er blevet gjort meget ud af at DVD-Jon lavede DeCSS, men MS har
lavet adskillige DRM-systemer igennem de sidste par år, og alle er
blevet knækket i løbet af ganske kort tid. Der har bare ikke været så
meget opmærksomhed om dette, da MS-DRM beskyttet indhold har været
begrænset. Det har kun været et akedemisk problem, kan man sige...

Når teknologi-producenterne siger de kan "beskytte" rettighedshavernes
indhold, kan man sige det de sælger idag er en falsk tryghed. Alle
systemer på markedet idag kan knækkes, og det ved
teknologi-producenterne godt. Det tager naturligvis lidt længere tid
at knække hvis deres kode er hemmelig, men det er kun et spørgsmål om
tid.

Rettighedshaverne er naturligvis interesseret i ægte beskyttelse.

Første skridt imod ægte beskyttelse, er at gøre det ulovligt at knække
DRM-systemer. Det fik vi for to år siden med Infosoc. Hvis dette
skridt skal virke efter hensigten, er det teknologi-producenterne der
bestemmer hvilket indhold der må afspilles på hvilke platforme. Idag
ser vi således allerede, at Apple bruger iTunes til at sælge deres
iPod, og forbyder andre at sælge musik der kan afspilles på deres
iPod. Og herhjemme ser vi at bibliotekerne via Phonofile bruges til at
låse folk fast på en windowsplatform. Og det virker stadig ikke rigtig
godt - i USA har RealNetworks reverse engineered Apple's iTunes DRM,
og lavet et program så musik købt via Real's musik-butik kan spilles
på iPods... så hvis det skal være rigtigt effektivt, må man gå videre
og ta' næste skridr.

Næste skridt er at gøre det i praksis umuligt. Dette kan gøres ved at
gøre det lovpligtigt at bruge TCPA.

Begge dele har mere med jura at gøre, end med teknologi.

Det man bør stille spørgsmål ved er, om vi ønsker et samfund, hvor det
ikke længere er muligt at programmere ens egen computer - hvilket det
i praksis ikke vil være hvis der indføres lovpligtig TCPA. I teorien
kan man muligvis i sin garage eller for nedlukkede gardiner lave noget
kode på ens egen maskine, men det vil ikke være muligt at dele denne
med andre, hvis maskiner kører under TCPA.

Som det forhåbentligt frenmgår er resultatet af at forsøge og
"beskytte" rettighedshaverne, en glidebane imod et kontrolsamfund,
hvor privates frihed til at forbruge og udtrykke sig igennem
programmering af egne programmer, bliver væsentligt reduceret.

Spørgsmålet er om vi opdager det før det er for sent....

Spørgsmålet er hvor langt samfundet skal gå i retning af at beskytte
rettighedshavernes interesser, i forhold til beskyttelse af det
enkelte individs frihed til at tilegne sig viden og kultur, samt
udtrykke sig i skrift, tale og programmer.

Hvis vi istedet for at bevæge os længere og længere ud af glidebanen i
et forsøg på at please rettighedshaverne, prøver at stoppe op engang
og tænker os om, må vi stille os selv det spørgsmål, hvordan vi i det
digitale rum kan administrere rettigheder, på en måde der svarer til
den administration der har eksisteret de sidste hundrede år i det
analoge samfund.

Når jeg i gamle dage købte en LP-plade eller en CD, så stod der på
den; "unauthorized copying prohibited". Men det forhindrede mig ikke
i, at kopiere den og sælge kopierne på loppemarkedet.

Det forhindrede heller ikke radiostationer i at spille den i radioen,
selvom de ikke betalte deres KODA-afgift.

Det var med andre ord meget nemt at omgå "foranstaltningen" og krænke
ophavsretten. Alligevel betød det noget at det stod der, og de
radiostationer der ikke betalte deres KODA-afgift blev lukket.

Jeg mener derfor ikke der i et informationssamfund er behov for
teknologier der ikke kan omgås. Jeg mener et
rettighedsbeskrivelsessprog som ODRL må være rigelig "beskyttelse" at
yde rettighedshaverne - juridisk set.

Der vil altid være nogen der bryder loven - hvis den kan brydes. Og
jeg ønsker ikke et samfund hvor det ikke er muligt at træffe et valg
om ikke at bryde loven. Det at jeg kan vælge at overholde loven, er
for mig et sundhedsteng i et demokratisk samfund.

Det vigtigste spørgsmål i debatten omkring DRM er derfor, for mig at
se; ønsker vi stadig et samfund hvor vi har muligheden for selv at
vælge at overholde loven, eller ønsker vi at fratage borgerne dette
valg ?

Vælger vi det første, bør vi træde et skridt baglæns og droppe
retsbeskyttelsen af tekniske foranstaltninger indført med Infosoc, da
dette kun fører til monopoldannelse og hæmmer konkurrencen til skade
for både forbrugere og kunstnere.

Vælger vi det sidste, er der kun en vej, og den hedder lovpligtig brug
af TCPA og betyder farvel til det enkelte individs ret til at lave
sine egne programmer.

-oOo-

nå... det var bare det jeg ville sige - hej :-)

P.S: Se "The good, the bad and the ugly"- for yddybning af mine
synspunkter omkring forskellige former for DRM:
http://www.sslug.dk/emailarkiv/itpolitik/2002_09/msg00427.html

/Erik L.
-- 
Min Fritz-chip forstår mig ikke....
http://www.mmmanager.org/Members/erla/103099124623958636/view


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:23 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *