[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [ITPOLITIK] Re: Kulturministeriet om ophavsret
>* Lighedtegn mellem rettighedshaver og ophavsmand
>
>Gennem hele pjecen får man det indtryk, at ophavsmanden også er
>rettighedshaver. Dette står i skarp kontrast til virkeligheden, hvor
>ophavsmand ofte overdrager rettighederne til en trediepart (f.eks.
>distributionsselskabet). Kun på side 5 nævnes det, at virkeligheden er
>anderledes.

>Hvorfor ikke lave pjecen, så det tydeligt fremgår, at rettighedshaver i de
>fleste tilfælde er et selskab?

Hvis du fx er medlem af KODA, kan du ikke overdrage dine rettigheder til et selskab. Et forlag kan få en procentdel af indtægten fra et værk, men værket kan ikke overdrages. Det er mig bekendt også sådan for de andre rettighedsforvaltere.

Derfor er en ophavsmand i langt de fleste tilfælde også rettighedshaver.

>Det kunne være dejligt, hvis nogen der kunne tegne, kunne lave en
>"rigtig" version af folderen.

Altså en lige så ensidig version med modsat fortegn?

Jeg forstår, at ophavsretten i dens nuværende form er uspiselig for mange, men det ændrer jo ikke på, at loven er, som den er, og at loven skal holdes.

Faktum er, at der sker en utrolig mængde ulovlig filkopiering, og at stort set ingen har bare et rudimentært kendskab til, hvad man må eller ikke må.

Formålet er at formidle ophavsretten til dem, som mere eller mindre uvidende bryder den. Formålet er ikke at oplyse om ophavsrettens mere eller mindre subtile punkter.

Mvh
Jesper 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:23 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *