[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

referat af HSDG møde 2Referat af møde i hjemmesaftedanskgruppen, HSDG møde nr 2.
ons. d. 5. april 2000 kl. 18:00, hos Keld.

Tilstede: Kenneth, Keld, Sune, Troels, Henrik, Jacob, Sune, 
Afbud: Janus, Leif

1. Referat fra sidst: ingen bemærkninger.

2. Næste møde:
3. maj 2000 kl 18:00 hos Keld Simonsen
Sankt Jørgens Allé 8, 1. th, 1615 V
(en gang om måneden)
Folk der er interesseret i at være med i arbejdsgruppen
bedes eposte sslug@sslug

3. Organisation

Formål:
At få Linux til at understøtte dansk videst muligt. 
Andre mål:

Sikre at Danmark ikke får et A og B hold. Vi vil snakke *dansk*,
dvs. ikke engelsk-dansk, eller overteknisk-dansk. 

Vi vil bl.a. prøve at
finde nogle gode danske ord, som *alle* danskere kan udtale, stave,
benytte, samt nemt genkende og forstå.

Gøre Linux og "open source" tilgængelige for så mange danskere som
muligt. Først og fremmest uddannelsesinstitutioner, så som folkeskolen,og
gymnasierne. Derudover er hjemmebrugerne også af stor betydning.

Sikre det danske sprog/kultur (komma, osv) de bedste forudsætninger for at
overleve i den nye informationsalder, samt også længe efter.

Det skulle være et hovedformål at få et overblik over hvad
der foregår, forsøge at koordinere indsatsen, samt også
at få smøget ærmerne op og få gjort noget ved det. ;-)

Beslutninger: hvis vi kan blive enige per epost er det fint.
Ellers kan man tage det op på et møde, hvor
man søger at bliver enige, men ellers per simpelt flertal.

Vi bruger sslug@sslug til større diskussioner, og
sslug@sslug til interne meddelelser.

navn: Vi beholder vores hjemmesaftedanskgruppen som internt navn.
h14k gruppen? diskuterer det til næste gang.

Hvordan med folk fra Jylland? Telefonmøde? IRC? Instant message (Troels)
kun tekst.

4. Dansk edb-sprog/edb-ordbog.

Målet: en kommenteret ordliste dansk/engelsk, 500 ord.

Er en af vores hovedopgaver.
Vi skal have nogen til at stå bag den.
SSLUG, KLID,
Linux - firheden til at vælge er begyndt en sproglig revision ved Kenneth.
Vi kunne gøre det via Dansk Standard, til det kulturelle register.
Vi skal samarbejde med dansk sprognævn og danterm centret,
der er gået sammen om at lave et dansk term og lokaliserings projekt.
Keld har ringet til danterm-center som omtalt i email,
keld tager kontakt med Pia Jarvad, DSN.

Vi kunne samarbejde med en række danske oversættere:
Mandrake, gnome,  kde, gnu,   redhat, debiam,
troels  kenneth birger birger	  k+b   makholm

Peter bedes orientere os omm hvorledes debian opdateres.

Vi skal være en service, ikke politi.
Vi skal forklare hvorfor et ord bruges, mulige alternativer,
 og hvorfor et ord foretrækkes/frarådes, synonymer.
sikre at de valgte ord er forståelige også af ikke IT-kyndige, jfr.
formålet i starten af denne fil.
vil alver en ordliste som vi har det i dag, forklaring til ordlisten
og så henvisning til diverse kilder, herunder sslug-locale, og
nordiske referencer.

Vi skal også kigge på en synonymordbog.
Vi skal lave mundrette ord. Vi kan se på norsk og svensk.
Generelle retningsregler skal udarbejdes.
Vi kan lave oversættelser af ISO engelske ordlister ISO 2382, POSIX.
Kilder: Kenneth/Birgers liste, UNIX-bogen, edb-ordbogen,
norsk termer, dansk sprognævn, microsoft, apple

Keld har samlet kilder sammen http://www.klid.dk/dansk/ordlister/samling.html .
Keld har ordboger der kan udlånes.

Vi vil sætte en stjerne ved de ord vi alle er enige om.

Dagens ord: diskussion, venter lige til vi har lister på plads.
Hvem skal bestemme: afstemninger via web? Eller dansk-gruppen?
Eller sprogfolk fra DSN? Da det er vores gruppes liste, så har vi
det sidste ord.


5. ordlister og brug deraf

5.1 programmel

- der skal være god integration med stavekontrol i
de forskellige distributioner.
især i emacs, gnome dimser, kde kspell. AbiWord. pico, pine.
ktranslator. gtranslator msgmerge?
pspell er nyt API.

når dansk vælges skal ispell også være dansk i redhat.
skal være flersporglige, afhængig af post-modtager
AI Sune rapporterer. skal rapporteres til bugzilla.
AI: Kenneth rapporterer. Også am/pm på shell prompts
AI: Troels ville hente specs, og give dem til Jacob.

Vi koncentrerer os om Red Hat, andet interessant er
Mandrake, SuSE, corel. Nogen mener at Mandrake er mere interessant.

5.2 ordlister

 - tjek af om ord er gyldige
  det kører, Jacob er ankermand.
  Jacob: formater, rå tekst - Jacob laver beskrivelse heraf.
  Troels vil konvertere vores ordlister til windows ala røde ordbøger
  Troels sender url til programmer til dansk
  msg-værktøjer bør oversættes til dos/windows.
  msg-værktøjer bør være med i standarder.
  Jacob: der er nu checket 99 % af de 530.000 ord en gang.
  laver egennavn/småt
  Jacob har lavet programmel der kan findes freshmeat.
  
 - tjek af om alle endelser er med
  Keld kigger på det når listen er gennemtjekket, hvilket det er nu..
 - nye ord
  Jacob opsamler fra aviser mm.
  lad os se hvad Dansk Sprognævn siger.
 - sammensatte ord - hvad har tyskere, svenskere og nordmænd gjort.
  ie. hjemme-saftevand
  adskilte ord. en gang /engang
  ord der burde være sammensatte.
  aspell ?
AI: Keld skriver lidt om det: problemer,mulige løsninger.
    (på engelsk, større projekt)

 - retskrivningsordbogen til open source.
  brev er afsendt til DSN, vi afventer svar. Peter Toft har rykket.
 - Troels: Der er danske ordlister til Netscape i Windows, kan man bruge dem
  under Linux? Er der nogen der kan tage sig af det.
 - krydsoversættelse dansk/engelsk/.../esparanto
  Jacob vil kigge på det til den store dansk ordbog
 - snak om ny funktion til stavekontrol i AbiWord.
  ord som kan staves bedre (mere nationalt) bliver
  understreget med en orange farve, eller sådan noget. pspell undervejs.
  kenneth er på pspells postliste.
 - database med ord, oversættelse.
  EU og FN har nok sprog-programmer og tekstcorpa.
  Verdenspatentorganisationen WIPO har tekstcorpa.

 - orddeling
  en del af den store database. Hænger sammen med sammensatte ord.
  Der er plads til orddeling i Jacobs ordliste.
AI: aspell og pspell orienteres om problemerne om sammensatte ord, 
  orddeling, ord der bør være sammensatte, af Jacob.


 de gyldne gør-det-selv sider (HOWTO'erne)
 danish-howto, vi kontakter vedligeholderen - Henrik
 måske ergane oversættelse af norske og svenske howto-er, keld
 måske også brute-force teknik, Troels
 Jacob er også interesseret, Sune også
 man sider - peter makholm, byrial har oversat en del.
 info - er muligvis forældet
 brug kildeformatet, alternativt docbook 
 vi kan måske lave en dansk.rpm med danske oversættelser.
 
 bokmål-dansk oversættelse
AI:  Keld har spurgt en en nordmand, han kender - programmet
   koster penge og er ikke open source. Droppes.
AI: Janus vil gerne oversætte basis howto, gnome

6. Oversættelser

Prioriteringer for oversættelser:
som frivilligt arbejde helst i "open source".

Vi skal prioritere gnome højt i de kommende 2 uger.

Vigtige applikationer: office, browser, regneark, post, kalender
bogholderi.

 - Vi vil koordinere det hele ét sted, nemlig i denne gruppe.
  (+/- for hvad vi har kontakt med, kontaktperson)
 - gnome + kenneth/birger
  man opdaterer ved at geninstallere!
 - kde + Kenneth/Birger
 - netscape + Troels Kenneth Keld
  Troels fremsender sine oversættelser og beskrivelser til dansk-liste.
  Jacob har gamle netscape oversendelser - sendes til dansk-liste
  
 - mozilla (Kender nogen ham der står bag de oversættelser?
  (Kenneth vil nemlig have ændret download til nedlæs(ning))
  er nok klar om 6 måneder ?? Kenneth tjekker, birger har vistnok tjekket.
 - gnu - Keld: det er bla. birger der lægger ting ind. da.li.org
  Kenneth har lavet cvs på sslug, keld lægger libc ind i cvs
 - redhat + men ikke med i 6.2
 - mandrake + Troels - vi koordinerer
 - debian + Peter Makholm - Peter må fortælle om hvordan man gør i debian
 - SuSE - Kenneth tager kontakt - intet svar. Jacob prøver
 - freeciv - kenneth tager kontakt

 presse leverandørerne
 - corel
  Jacob skriver et brev til corel om at deres lokalisering bør virke
 - staroffice
  hvornår kommer 6.0? Keld rykker dansk sun.
 - wordperfect
  Jacob skriver, ispell/pspell?

 oversættelsesprogram
 - translan - ergane portet til linux

ergane: sune har prøvet det, syntes det var noget rudimentært.
Byrial er vist meget interesseret i esperanto.
Sune sender kildetekst for ergane til keld og op til ftp.

Vi skal have det sat op så alle kan bidrage over nettet.
Jacob Nordfalk har vist en 12.000 ords dansk/esperanto liste.
Vi kan kontakte www.esperanto.dk - Jacob Nordfalk via Sune.

7. i18n standardisering

 i18n resurser
   Keld talte om valg mellem åbne standarder (ISO) og 
   kartel/konsortium-standarder (Unicode, støttet af MS).
   Keld kontakter Owen Taylor omkring pango.org.
   godt navn for ISO 10646 (UCS) ønskes: unikeld. isocode.
 i18n internationalisering, bogstavmapper
   Keld har lavet europæiske POSIX locale
 l10n lokalisering
   gnumerics, funktionsnavne børe være danske, som
   fx gennemsnit istedet for average. (Pga folk kender Excel, + godt
   for det danske sprog i fremtiden - vi kan køre 100% dansk)
   måske som genkendelse af input.
 i18n api'er
   pspell har lavet forslag.
   Keld er ved at skrive en i18n API standard, msg-programmer skal med

8. linux hæfter.

Janus og Kenneth har lavet det meste af et hæfte om introduktion til gnome,
"kom godt i gang med gnome", gnumeric, gimp. Måske også PC kørekort.

Dansk del af howto kan være "linux -friheden til at vælge."
howto.linux.da

Troels talte om at det skal være muligt at lægge howto-er ind på
sslugs maskiner. Jacob vil gøre det lettere for folk at aflevere
howtoer til sslug.

9. Eventuelt - Ellers siden sidst.

Redhat: vi har oversat 6.2 installering, men det kom ikke med.
Kenneth keld, leif. Vi laver et image, som vi prøver at lægge på
sslug og dkuug. Klid vil nok gerne brænde cdrommer til deres medlemmer mv.

10. ordlisten
Vi gennemgik ordlisten for bogstavet a.
Satte stjerner for hvad var rimelig enighed om.


Refereret af
Keld


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:52 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *