[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Hvad skal man oversætte?Keld har foreslået mig at pospell skal bruge gettext. Forslaget er
rimeligt nok i betragtning af at programmet selv arbejder med
pofiler.

Imidlertid skriver programmet intet ud, medmindre noget går galt
(hvem sagde unix-program?), og de fejlmeddelelser som det kan skrive
ud, er meget teknisk orienterede. Er det en god ide at oversætte
sådanne fejlbeskeder? En ikke-teknisk orienteret bruger vil næppe
forstå dem uanset sprog, og jeg vil som programmør ikke have megen
glæde af fejlrapporter på et sprog som jeg ikke forstår.

Hvad siger I?

Jeg vedlægger en po-fil for pospell som viser hvilken slags beskeder
der er tale om. Kommentarer til selve oversættelsen i filen er også
velkomne.

-- 
Byrial
# Dansk oversættelse af pospell
# Byrial Jensen <sslug@sslug>, 2000.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: pospell 0.4\n"
"POT-Creation-Date: 2000-04-12 15:13+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2000-04-12 17:00+0200\n"
"Last-Translator: Byrial Jensen <sslug@sslug>\n"
"Language-Team: SSLUG locale-postliste <sslug@sslug>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=iso-8859-1\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#: pospell.c:165
#, c-format
msgid "getopt returned impossible value: %d ('%c')"
msgstr "getopt returnede umulig værdi: %d ('%c')"

#: pospell.c:186
msgid ""
"Usage: pospell [-fv] -n pofile -p program\n"
"    [-- [program-arguments...]]\n"
"\n"
"Copies all translated strings from `pofile' to a temporary\n"
"file (the `spellfile') and then calls the program `program'\n"
"(typically a spell checker) with all `program-arguments'.\n"
"Afterwards the possibly changed translation is copied back\n"
"into the `pofile'.\n"
"\n"
"If `pofile' is specified as `-', pospell will use its standard\n"
"input and standard output.\n"
"\n"
"`%f' in the program arguments will be expanded to the name of\n"
"the `spellfile'. Use `%%' for a real `%' character.\n"
"\n"
"The flags mean:\n"
" -f: The called program is a filter so don't make a temporary\n"
"   file, but pipe the translations to its standard input, and\n"
"   later read its standard output.\n"
" -v: Print version and exit\n"
msgstr ""
"Brug: pospell [-fv] -n pofil -p program\n"
"   [-- [program-argumenter...]]\n"
"\n"
"Kopierer alle oversatte tekster fra 'pofil' til en kladdefil\n"
"('stavefilen') og kalder så programmet 'program' (typisk et\n"
"stavekontrolprogram) med alle 'program-argumenter'.\n"
"Bagefter bliver den måske ændrede oversættelse kopieret tilbage\n"
"til 'pofilen'.\n"
"\n"
"Hvis 'pofil' er angivet som '-', vil pospell bruge standard-ind\n"
"og standard-ud.\n"
"\n"
"'%f' in 'program-argumenterne' vil blive erstattet med navnet på\n"
"på 'stavefilen'. Brug '%%' for angive et rigtigt '%'-tegn.\n"
"\n"
"Tilvalgene betyder:\n"
" -f: Det kaldte program er et filter, så opret ikke en kladdefil,\n"
"   men led oversættelserne til dets standard-ind, og læs dem\n"
"   siden tilbage fra dets standard-ud.\n"
" -v: Udskriv version og afslut.\

#: pospell.c:259
#, c-format
msgid "%s died with signal \"%s\""
msgstr "%s døde med signalet \"%s\""

#: pospell.c:262
#, c-format
msgid "%s died with signal no. %d"
msgstr "%s døde med signal nr. %d"

#: pospell.c:269
#, c-format
msgid "child process couldn't execute %s"
msgstr "barneprocess kunne ikke udføre %s"

#: pospell.c:271
#, c-format
msgid "%s returned failure exit code %d"
msgstr "%s returnerede fejlafslutningskode %d"

#: pospell.c:274
#, c-format
msgid "impossible status from child process: %x"
msgstr "umulig status fra barneproces: %x"

#: readbody.c:54
msgid "unpaired removed line marker in the spell file"
msgstr "Unparret fjernet linje-markør i stavefilen"

#: lib.c:42 lib.c:52
msgid "could not allocate memory"
msgstr "kunne ikke få hukommelse"

#: lib.c:75
msgid "reading file"
msgstr "læsning af fil"

#: lib.c:101
msgid "writing file"
msgstr "skrivning af fil"

#: lib.c:133
msgid "internal error while reading a header continuation"
msgstr "programfejl ved læsning af brevhovedfortsættelseslinje"

#: lib.c:168
#, c-format
msgid "open %s for reading"
msgstr "åbning af %s til læsning"

#: lib.c:177
#, c-format
msgid "open %s for writing"
msgstr "åbning af %s til skrivning"

#: lib.c:184
msgid "closing file"
msgstr "lukning af fil"

#: lib.c:192
msgid "making temporary filename"
msgstr "konstruktion af navn på kladdefil"

#: lib.c:199
#, c-format
msgid "unlink %s"
msgstr "sletning af %s"

#: lib.c:207
#, c-format
msgid "rename %s %s"
msgstr "omdøbning af %s til %s"

#: lib.c:220
#, c-format
msgid "stat %s"
msgstr "læsning af filstatus for %s"

#: lib.c:229
#, c-format
msgid "read from %s"
msgstr "læsning fra %s"

#: lib.c:231
#, c-format
msgid "write to %s"
msgstr "skrivning til %s"

#: lib.c:259
msgid "error in child process"
msgstr "fejl i barneproces"

#: lib.c:261
msgid "error"
msgstr "fejl"

#: lib.c:272
#, c-format
msgid ", errno = %d"
msgstr ", fejlnr. = %d"

#: exec.c:39 exec.c:94
msgid "fork"
msgstr "afgrening (fork)"

#: exec.c:55
msgid "open terminal read"
msgstr "åbning af terminal til læsning"

#: exec.c:57 exec.c:107
msgid "dup2 stdin"
msgstr "kopiering af fildeskriptor til standard-ind"

#: exec.c:59
msgid "close extra terminal read fd"
msgstr "lukning af ekstra fildeskriptor til terminallæsning"

#: exec.c:64
msgid "open terminal write"
msgstr "åbning af terminal til skrivning"

#: exec.c:66 exec.c:114
msgid "dup2 stdout"
msgstr "kopiering af fildeskriptor til standard-ud"

#: exec.c:68
msgid "close extra terminal write fd"
msgstr "lukning af ekstra fildeskriptor til terminalskrivning"

#: exec.c:71 exec.c:119
#, c-format
msgid "exec %s"
msgstr "udfør %s"

#: exec.c:88
msgid "pipe for output"
msgstr "oprettelse af ledning til uddata"

#: exec.c:90
msgid "pipe for input"
msgstr "oprettelse af ledning til inddata"

#: exec.c:105
msgid "close write end of output pipe"
msgstr "lukning af skriveenden af uddataledning"

#: exec.c:109 exec.c:124
msgid "close read end of output pipe"
msgstr "lukning af læseenden af uddataledning"

#: exec.c:112
msgid "close read end of input pipe"
msgstr "lukning af læseenden af inddataledning"

#: exec.c:116 exec.c:129
msgid "close write end of input pipe"
msgstr "lukning af skriveenden af inddataledning"

#: exec.c:126
msgid "fdopen write end of output pipe"
msgstr "åbning af skriveenden af uddataledning"

#: exec.c:131
msgid "fdopen read end of input pipe"
msgstr "åbning af læseenden af inddataledning"

#: exec.c:139
msgid "waiting for child"
msgstr "venten på barn"


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:52 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *