[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

referat af HSDG møde 6+Referat af møde i hjemmesaftedanskgruppen, HSDG møde nr 6.
+tirs. d. 5. september 2000 kl. 18:00, hos Keld.
 
+Tilstede: Keld, Jacob, Peter, Troels, Henrik, Sune, Kenneth,
+Jacobs Tux og Kelds Tux.
+
+Afbud: Leif

+ plustegn i kollone 1 betyder ny linie (diff -U 10 f1 f2, slet gamle)
 
 1. Referat fra sidst: Godkendt
 
 2. Næste møde:
 
+Tirsdag den 3. oktober 2000 kl 18:00 hos Keld Simonsen
 Sankt Jørgens Allé 8, 1. th, 1615 V, tel 3322-6543
 Folk der er interesseret i at være med i arbejdsgruppen
 bedes eposte sslug@sslug
 
 3. Organisation
 
+Keld laver stadig en side med HSDG referater.
+Vi laver en fælles huskeseddel (action item list), Keld skal lave den snart.
 
 Logo? Rebus! Hjem saftevandskande danskflag i kartouche
+Vi arbejder på det. Kenneth kigger på det til næste gang.
 
 Hans Schou har givet os en url speling.org . (bemærk stavefjelen)
+Jacob vil undersøge det.
 Måske kan vi bruge mandrakes i18n.org Troels + Keld undersøger.
+Pablo er langsom. Mandrake benytter nu aspell og Troels ispell med udpakning.
 
 4. Dansk edb-sprog/edb-ordbog.
 
 Målet: en kommenteret ordliste dansk/engelsk, ca 1000 ord.
 
+Keld tager snart kontakt med Pia Jarvad, DSN.
 EU har nok term database, som vi bør kigge på, måske også WIPO termdabase.
+Keld undersøger.
 
 Keld har ordbøger der kan udlånes. Sune låner den for tiden.
 
 Vi vil sætte en stjerne ved de ord vi alle er enige om.
+Vi gør det på dansk-listen - tager kun "b" til næste gang.
 
 
 5. ordlister og brug deraf
 
 5.1 programmel
 
+Det står lidt i stampe, men Jacob har fundet ud af hvordan det skal
+gøres efter bl.a idéer fra Peter.
 
 5.2 ordlister
 
+Vi skal have releaset liste.
+Jacob har besvær med andet end Linux-versioner.
+Jacob releaser 1.4 onsdag d 13 sep.
+Jacob laver pressemedelelse og sslug-pr ca færdig mandag aften.
 
+Jacob har lovet universitetet i Tórshavn at sætte en
+DICT-vært med den færøske ordbog op.
 
 - orddeling
  en del af den store database. Hænger sammen med sammensatte ord.
  Der er plads til orddeling i Jacobs ordliste. Jacob arbejder på det.
+  Jacob har igen talt med Benny Lautrup,mener han kan komme under 
+  1 % fejl på orddeling. Jacob mener det neurale kan programmeres på
+  en aften.
 
 - frekvensordbog, Jacob og Christian Mikkelsen vil lave 
  en frekvensordbog. Nogen har allerede lavet en, Jacob spørger.
+  Jacob beder om lov hos Information til at lave frekvensanalyse
+  på deres arkivsamling.
 
+ danish-howto, Henrik mener den er meget forældet, vi har ikke tid
+ til at revidere den. Men vi bør lave en kort medelelse om at den er
+ gammel. Henrik skriver til vedligeholderen.
+
+ Troels siger at XML har problemer med æøå - kigger på det med Keld.
+ Troels spørger om loale navne - keld siger at Microsoft har noget,
+ og at nogen localer også har det.
 
 Keld vil lave gerne lave et møde om dansk-gruppens arbejde,
+eller Linux på dansk. Flyttes til onsdag den 29. november på Symbion 19-22.
 
 Foredrag: 
 Keld: Oversigt
 Troels: Social engineering: Hvordan får man folk til at gøre hvad man vil have.
 Jacob: teknisk om dsdo opbygning
+Troels: Mandrake og kde 2
+Kenneth: Gnome
 Keld: oversættelser
 Keld: arbejde med internationale standarder - problemer
 
+Troels "MinLinux" lavet som scripts til at opdatere mdk.
+Alt sendes tilbage til mdk - men de svare først 3. gang,
+hvor de så lægger det ind i mdk...
+Idé: have opdateret version hele tiden. Også med så lidt
+arbejde som muligt. Plus nogle nye pakker.
+Beregnet til det danske marked. På sigt brødrister server.
 
+Peter laver engang i fremtiden program til at tjekke ordlister på palm.
 
 6. Oversættelser
 
+Keld har lavet lidt oversættelse på kde, mandrake og gnome.
+Kenneth har lavet en del på redhat, og noget på gnome.
 
 Status er:
+Mandrake 100 % - websidene oversættes.
+Gnome - 87 % nye programmer - vi har været oppe på 100 %.
+Kde - 100 %
+GNU - 37 % (volumen)
+
+ - gnome + kenneth/keld - er noget bagefter
+ - kde + Erik - 2.0 er 100 %
+ - mozilla, vi vil kigge på det
+ - gnu - lynx skal ind, fileutils uploaded
+ - redhat + Kenneth: 7.0 venter på et døende patent
+ - mandrake + Troels skriver til dem 3 gange
+ - debian + ikke Peter Makholm, måske Jacob eller Henrik
+ - SuSE - Kenneth - ikke noget nyt
+ - freeciv - keld har taget kontakt - de har i18n sider.
+  Keld kigger muligvis på det.
 
 presse leverandørerne
 - corel
+  Jacob skriver snart et brev til corel om at deres lokalisering bør virke
+  Jacob skriver også om ispell/pspell?
+ - Staroffice: skal gerne bruge DSDO - oversættelser ikke perfekte
+  Kenneth er med. SO kommer med i Gnome.
 
 7. i18n standardisering
 
+ I18n vejledning
+   Keld har fået en vejledning om POSIX localer mm til afstemning
+   http://www.dkuug.dk/jtc1/sc22/open/n3162.pdf
  i18n localer
+   færøsk locale skal sendes til Jacob
+   regulære udtryk og skallens sortering.
+   kun store eller små bogstaver : - så bruges kun de store
+      eller små bogstaver
+   uden for dette nok den internationale sorteringsorden.
+   
 
 Keld har været ude at rejse i 2 uger og vil skrive til listen om hans resultater.
 
 8. linux hæfter.
 
+Kenneth: hæfte om introduktion til gnome, er ved at blve til sgml.
+Bliver nok en del af friheden til at vælge.
+Sune: man burde dele det op i et hæfte om hvad man skal installere,
+og dernæst et hæfte pr distribution.
+
+Troels og Kenneth vil lave howtoer til introer.
+
+Måske kunne vil lave PC-kørerkortsdokumentation til Linux.
+Sunes weekend-projekt: Friheden til pc-kørekort.
+
 
 9. Internationale projekter
 
 9.1 spec-filer
+Vi skal prøve at merge med totalbeskedsdatabase.
+Keld kigger på det og lægger det op.
+
+Helixcode skal rådgives omkring hvad de skal gøre med dansk.
 
 Vi vil skrive nogle retningslinier for dette.
 "HOWTO- get you program translated". Kenneth Jacob keld, troels,
 reviewers: peter. Vi kan måske bruge linux-i18n.org
 eller i18n.gnu.org. Vi skal først have noget vi kan vise.
 Jacob og Kenneth har idéer, Keld også.
 Det er bedst at være proaktiv.
+Kenneth og Troels er i gang.
+Troels vil skrive om hvordan man laver en distribution.
 
 9.2 pakkeformater
 Bedre pakkeformat eller bedre pakkestrategi.
+Troels er ved at finde ud af hvordan man extender rpm med med
+nogle wrapper-skripts.
+
 10. Eventuelt - Ellers siden sidst.
 
 Intet.
 
+Mødet slut 22:00
 
 Refereret af
 Keld


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:52 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *