[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [LOCALE] Over- eller undersættelserFra: Ole Laursen <sslug@sslug>


>Når du skriver "erhvervslivet", hvem tænker du så på?


Dem som beskæftiger sig professionelt med informatik, men som 
ikke er uddannet på DIKU.

>Måske er det bare fordi mine tendenser er i socialistisk retning, men
>jeg synes at det er problematisk hvis et erhvervsliv (kontrolleret af
>et mindretal af direktører) med reklameopblæste engelske slagord får
>lov til at bestemme hvordan det danske sprog kommer til at udarte sig
>i fremtiden.

Er det bedre, at det er nogle få oversættere, der gør det samme uden 
at have en bredere opbakning fra befolkningen.

Hvis du spørger bredt i befolkningen, hvad en server er, så vil de 
fleste svare "Ved ikke" eller "en central edb-maskine".

>Problemet er jo at det så bliver sværere for folk uden en intellektuel
>baggrund at forstå begreber som kommer til at udgøre en del af deres
>hverdag. Jeg tvivler f.eks. på om min farmor forstår hvad min
>storesøster mener når hun siger at hun vil sende en [mæjl] - e-brev er
>derimod umiddelbart forståeligt som en form for besked.

Nu er det udbredte danske ord for email epost.

Desuden tror jeg ikke, at din farmor ville blive klogere af brandmur, 
småkage, oser, tjener, skærmskåner, fastpladelager, ks-lkh 
(kompaktskive-læskunhukommelse). Når selv Dansk Sprognævn 
benytter de engelske betegnelser, så burde vi måske det også.

Når det derimod gælder nye ord og betegnelser, som endnu ikke er 
udbredt, så er der en idé i at oversætte dem.

Problemet med oversættelse er endvidere også, at det er sværere 
at finde brugbar hjælp, når man ikke ved hvad udtrykket hedder på 
engelsk.

Så skal man ligepludselig kunne oversætte ordene til engelsk. Så var 
det da væsentlig næmmere, hvis man allerede benyttede de engelske 
betegnelser.

>Til det med at det lyder amatøragtigt, så er det bare et spørgsmål om
>lidt tid. Der er f.eks. ingen der griner af et "operativsystem".

Nu ligger operativsystem heller ikke så langt fra det engelske 
"operating system". Desuden er det mere dansk korrekt at kalde 
det et styresystem, men nok om det. Men at oversætte det direkte 
til "opererende system", vil nok ikke vække genklang.

>Jeg kan huske at jeg engang sagde til en englænder at min oversættelse
>af hans funktionsbibliotek lød ret morsom, hvortil han svarede at
>teksterne for ham sådan set også var ret morsomme på originalsproget
>når han tænkte nærmere over det.

Så lad os da benytte de engelske, så vi ikke får de samme sjove 
oversættelser, men rent faktisk har det som selvstændige ord.

Jeg synes helt klart, det er en fordel, at vi har et selvstændigt ord 
for en central edb-maskine som servicerer andre - nemlig "server".

På engelsk har dette ord jo flere betydninger.

>> Jeg tror vi vil være bedst tjent ;v))) med at benytte ordet 
>> server for en maskine, der servicerer klienter.
>
>Hvis "tjener" er for upræcist, kan man jo starte med at benytte en
>"tjenermaskine" der betjener klienterne, f.eks. Men den endelige
>afgørelse må jo være den enkelte oversætters.

>> For vi vil vel gerne tages alvorligt samtidig med at bevare 
>> det danske sprog.
>
>Kan vi egentlig ikke være ligeglade med om vi tages alvorligt?

NEJ

Jeg synes, det vil være utrolig ærgerligt, at Linux skal betegnes 
som useriøst alternativ fordi man ikke vil tilpasse sig ind i det 
etablerede miljøer.

Hvis du læser "Friheden til at vælge", så står der: 
 server 111, tjener 0. 
 email 14, epost 12, ebrev 1
 browser 16, oser 0
 harddisk 99, fastpladelager 0
 operativsystem 2, styresystem 28

>Beslutninger om at bruge et givent OS eller program bliver vel
>alligevel taget på baggrund af hvad det koster så vi risikerer næppe
>at skræmme nogen væk.

Ja - det bliver taget på SEO (Samlede EjerskabsOmkostninger) 
herunder også hvor meget tid der vil gå før folk, som skal benytte 
systemerne skal bruge til at sætte sig ind i semantikken for de 
applikationer og brugergrænseflader, som skal bruges.

Hvis alle menupunkter, hjælptekster og lignende er i et for de 
fleste uforståligt dansk, som ingen andet end oversætterne benytter, 
så tror jeg vi er bedre tjent med at benytte de udbredte engelske 
udtryk.

Når man siger brandmur, tænker de fleste danskere på en mur, som 
er sikret imod brand. Siger man firewall, så ved de fleste at det 
drejer sig om sikring imod elektronisk indbrud. Den differencering har 
englændere og amerikanere ikke.

>Nuvel, måske har jeg overreageret lidt, men jeg synes i hvert fald
>ikke at man kunne bruge erhverslivets holdning til noget - GNU og
>Linux er jo (snart :-) for alle, så det må være individers meninger og
>behov der tæller.

Erhvervslivet direktører og ansatte er vel også individer, så deres 
meninger og behov tæller så også.

Jeg tror bare vi skal passe på, at vi ikke opbygger en sprogbarriere 
fordi vi vil fordanske det hele. Nogle oversættelser inden for informatik 
har sin berettigelse, mens de fleste er vi bedre tjent med at beholde 
de engelske. Det giver en bedre differentiering i det danske sprog, 
samtidig med, at vi har lettere ved at få hjælp og snakke med andre 
på engelsk, da vi ikke skal oversætte udtrykkene tilbage til engelsk.

Så tænk lidt på det, når I oversætter - at I ikke skal være 
dansk-diktatorer - men sørge for at det I oversætter kan forstås 
umiddelbart af så mange som muligt.

De herligste hilsner

Claus Sørensen        K L I D
Formand         ------------------     Tlf:   21 27 62 45
Nøddelunden 110     Kommercielle Linux     Email:  sslug@sslug
2765 Smørum      Interessenter i Danmark    Web:   www.klid.dk
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:52 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *