[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [LOCALE] Over- eller undersættelser>> Måske er det bare fordi mine tendenser er i socialistisk retning, men
>> jeg synes at det er problematisk hvis et erhvervsliv (kontrolleret af
>> et mindretal af direktører) med reklameopblæste engelske slagord får
>> lov til at bestemme hvordan det danske sprog kommer til at udarte sig
>> i fremtiden.

Den måske lød lige lovligt bastant denne sætning - jeg bliver bare gal
i skralden når diverse reklamer forsøger at fremme deres produkter ved
at snakke engelsk. Ikke at det er noget specielt for IT-branchen: hvem
kender ikke Lååååriall Plenityt fra Labrotvah Garnjé.

> Er det bedre, at det er nogle få oversættere, der gør det samme uden 
> at have en bredere opbakning fra befolkningen.
> 
> Hvis du spørger bredt i befolkningen, hvad en server er, så vil de 
> fleste svare "Ved ikke" eller "en central edb-maskine".

Faktisk så tror jeg at et flertal vil svare "ved ikke", et stort
mindretal "et eller andet med computere, ikke?" fordi det lyder
engelsk, og så kun resten "en central edb-maskine".

Og jeg vil gerne gøre det til en pointe at det sidste faktisk er
forkert[1] - i og for sig er en server jo bare den dims der sidder i den
anden ende af en forbindelse og betjener én (eller éns program). Det
er jo derfor det hedder en server, en tjener eller betjener.

Uden en dansk betegnelse er de engelske udtryk i bund og grund
meningsløse. Jeg har egentlig altid selv gået og troet at server nok
betød et eller andet i retning af en central maskine, og det er
faktisk først nu hvor jeg har fulgt diskussionen her på listen at det
er gået op for mig at man faktisk kan vinde en del ved at slå selv
dagligdags begreber op (eller i hvert fald tænke nærmere over dem).

Når der skal vælges en betegnelse for en ny opfindelse, er der jo
faktisk nogen der bruger lang tid på at udtænke en metafor sådan at
det bliver lettere at forholde sig til opfindelsen og indpasse den i
de allerede tilstedeværende tænkemåder. Det er en skam hvis denne
mening går tabt blot fordi ikke alle har engelsk som modersmål.

Jeg vil påstå at også selv om man sagtens kan forstå engelsk og har
brugt computere og edbterminologi i masser af år, kan man godt vinde
noget ved at bruge dansk, på lige fod med de uindviede.


Og med hensyn til at nogle få oversættere bestemmer: enhver kan jo
give sit besyv med, udgangspunktet er bare at et dansk udtryk har
førsteprioritet. Og hvis man spørger den brede befolkning om de vil
have uforståelige engelske udtryk eller mærkværdige danske, tror jeg
svaret vil blive det sidste.


[1] Dvs.: ikke nødvendigvis rigtigt (PS: jeg har ikke lyst til at
diskutere de finere nuancer i dette _eksempel_ :-)

> Desuden tror jeg ikke, at din farmor ville blive klogere af brandmur, 
> småkage, oser, tjener, skærmskåner, fastpladelager, ks-lkh 

Det er fordi hun ikke forstår teknologien bag. Men hvis jeg nu skulle
til at forklare hende det, ville det så være lettest at forklare hvad
en brandmur i edb-sammenhæng er (jeg foretrækker nu brandbælte, men
det er nok fordi jeg er vant til nåletræsplantagerne heroppe i
Nordjylland) eller en firewall?

Småkage er efter min mening en dårlig idé fordi det er en ordret
oversættelse af en meningsløs betegnelse; skærmskåner kunne hun vel
godt indse var til at skåne skærmen?

> Når selv Dansk Sprognævn benytter de engelske betegnelser, så burde
> vi måske det også.

Er Sprognævnets opgave ikke kun at registrere ordene? De kan jo ikke
bestemme hvad folk skal bruge.

> Problemet med oversættelse er endvidere også, at det er sværere 
> at finde brugbar hjælp, når man ikke ved hvad udtrykket hedder på 
> engelsk.

Det er rigtigt, jeg har også selv tænkt på det. Men jeg nåede frem til
den konklusion at man altid rimeligt let kan ændre sproget
midlertidigt hvis man for brug for hjælp fra en international
diskussionsgruppe.

> Nu ligger operativsystem heller ikke så langt fra det engelske 
> "operating system". Desuden er det mere dansk korrekt at kalde 
> det et styresystem, men nok om det.

Det har du nok ret i, jeg er vist lidt bagefter. I øvrigt åbner det
for interessante (desværre nok ikke helt korrekte) logiske slutninger:

Linux (og GNU) er et styresystem. Linux er også et system. Linux er
altså et system der styrer. Derfor: Linux styrer. (Heraf ser vi også
hvorfor Windows ikke kan være et styresystem :-).

> Så lad os da benytte de engelske, så vi ikke får de samme sjove 
> oversættelser, men rent faktisk har det som selvstændige ord.
> 
> Jeg synes helt klart, det er en fordel, at vi har et selvstændigt ord 
> for en central edb-maskine som servicerer andre - nemlig "server".
> 
> På engelsk har dette ord jo flere betydninger.

Med velberådet hu. Det gør det lettere at sætte sig ind i situationen
hvis man kan relatere til noget man kender i forvejen. Desuden
forsvinder det sjove altså i løbet af kort tid.

> Jeg synes, det vil være utrolig ærgerligt, at Linux skal betegnes 
> som useriøst alternativ fordi man ikke vil tilpasse sig ind i det 
> etablerede miljøer.

Men det er jo netop det der har gjort Linux til Linux. Hvis Linus
havde solgt kildekoden til højstbydende under en ufri licens, sad jeg
ikke i dag og skrev dette i Emacs.

Og bare fordi det er etableret, behøver det jo ikke at være godt eller
rigtigt. Windows er f.eks. en etableret standard (hvis ellers
Microsoft var i stand til at gøre de forskellige udgaver kompatible
:-).

Jeg ser åbenheden omkring fri kode/programmel som en chance for at få
rettet op på den hidtidige ubetænksomhed før den for alvor når ud til
folk.

> Hvis du læser "Friheden til at vælge", så står der:
>  server 111, tjener 0. 
>  email 14, epost 12, ebrev 1

Jeg mener at et af hjemmesaftedanskesvanse-gruppens (var det rigtigt?)
punkter er at få danskificeret "Friheden...".

>  browser 16, oser 0
>  harddisk 99, fastpladelager 0

I de to eksempler her ville jeg nok vælge den engelske betegnelse -
det er jo ikke et religiøst, men et praktisk valg der skal
træffes. Men hvem siger at listen i forening ikke kan komme på noget
bedre?

Harddisk er i øvrigt morsom. Det er svært at finde det kort og præcist
beskriver en harddisk og samtidig gør det muligt at skelne den fra
andre lagringsmedier. Måske bare lagringsenhed eller fastlager?

> Hvis alle menupunkter, hjælptekster og lignende er i et for de 
> fleste uforståligt dansk, som ingen andet end oversætterne benytter, 
> så tror jeg vi er bedre tjent med at benytte de udbredte engelske 
> udtryk.

Nytilkomne vil kun vinde på en fordanskning, og som sagt så kan også
andre faktisk få noget ud af det. Tænk over det: 10 minutters morskab
hvor man sidder og får de gammelkendte udtryk til at passe med
oversættelse, og så kan man derefter få glæde af metaforerne.

At begreberne så får to betydninger er ikke noget virkeligt problem -
det løser man let ud fra sammenhængen.

> Erhvervslivet direktører og ansatte er vel også individer, så deres 
> meninger og behov tæller så også.

Nemlig, men eliten (som vi jo også tilhører) er i mindretal. Under
alle omstændigheder kan den enkelte jo slå over på engelsk hvis
vedkommende har lyst. Eller evt. tilpasse sin egen oversættelse.


> De herligste hilsner

-- 
Ole Laursen
http://sunsite.auc.dk/olau/


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:52 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *