[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: Sv: Sv: [MISC] offentlige hjemmesider.[lang mail]ved ikke om i har set det komplette kriterie sæt... nå men her er det at
finde: 

BEMÆRK SPECIELT KRITERIE 1A :O)

http://www.bedstpaanettet.dk/ombedst.asp?page=document&objno=472


                
                                                      
Vurderingsgrundlaget
Bedst på Nettet vurderer kvaliteten af de offentlige hjemmesider i tre
kategorier
1.Tilgængelighed og brugervenlighed 
2.Nytteværdi og pålidelighed 
3.Åbenhed og dialog 
Hjemmesiderne gives en kvalitetsvurdering fra 1-5 inden for hver af de
tre
kategorier og en samlet kvalitetsvurdering ligeledes fra 1-5.
Tilgængelighed og brugervenlighed: Er hjemmesiden udformet, sådan at den
er
let at anvende for brugerne? Det skulle gerne være nemt at orientere sig
og
finde rundt på hjemmesiden. Denne kategori kan sammenlignes med en butik
i
den fysiske verden. Kan man ikke komme ind ad døren, ikke finde rundt på
hylderne, og forstår man ikke skiltene, ja så når man ikke frem til
varerne.

Nytteværdi og pålidelighed forholder sig til, om hjemmesidens indhold er
pålideligt og nyttigt i forhold til de behov, man har som bruger af
hjemmesiden. Kravene indenfor denne kategori er afhængige af
hjemmesidens
formål og sigte. De vil være forskellige afhængig af, hvem afsenderen
er,
og hvad organisationen er sat i verden for at udføre. Denne kategori kan
sammenlignes med varerne i butikken og svarer til, at man stiller
forskellige krav og har forskellige forventninger til en fiskehandler og
en
ostehandler.
Åbenhed og dialog forholder sig til, om afsenderen af hjemmesiden er
åben
og imødekommende overfor brugerens behov. Kategorien fokuserer på, om
hjemmesiden åbent og ærligt viser, hvem afsenderen er, på hvilket
grundlag
beslutninger og afgørelser træffes og tilkendegiver, at man vil i dialog
med brugeren. Vægten ligger desuden på brugernes mulighed for at spørge
og
få svar. Samt på muligheden for at komme med meningstilkendegivelser.
Endelig fokuseres der på adgangen til at debattere med såvel
sagsbehandlere
som med brugere med samme interesse. Dette er særlige krav, som vi
stiller
til det offentlige.
I nedenstående skema er kategorierne uddybet, ligesom de tilhørende
kriterier for at skabe god kvalitet indenfor den pågældende kategori er
oplistet. Der er alene tale de overordnede kategorier og kriterier. De
konkrete indikatorer findes i vurderingsskemaet.

Kategorier    
1. Tilgængelighed og
brugervenlighed (form)
Kategorien vedrører brugerens
mulighed for at orientere sig
og finde de ønskede
informationer. Endvidere
lægges der vægt på anvendelsen
af et klart og forståeligt
sprog.

Opmærksomheden er rettet mod
svarene på følgende spørgsmål:
Hvor er jeg?
Hvorfor er jeg her?
Hvor har jeg været?
Hvor kan jeg komme hen?
Kan jeg finde det, jeg søger?

Kriterier: 
1a. Overensstemmelse med tilgængelighedsstandarder og krav
1b. Mulighed for at brugerne kan orienteresig på hjemmesiden
1c. Faciliteter til at lette manøvreringen rundt på hjemmesiden
1d. Mulighed for at finde de ønskede informationer
1e. Målgrupper (primære /sekundære)
1f. Sprogbrug - klar tekst, uden overflødige ord, samt uden unødvendige
tekniske udtryk og forkortelser. (Her tages udgangspunkt i tekst der er
formuleret til hjemmesidens
 øverste niveauer - hvorimod autentisk lovtekst eller anden anvendelse
af originale tekstkilder ikke bedømmes).
1g. Information formidlet efter brugerbehov 


2. Nytteværdi og pålidelighed
Sagsbehandlingens effektivitetog servicens kvalitet med specielt fokus
på oplysningernes pålidelighed og nytteværdien for brugerne.

Nytteværdien handler således om brugerens mulighed for at få udbytte af
hjemmesidens information og funktioner.
Herunder ses der specielt på mulighederne for at få adgang til
information, foretage
 selvbetjening og indgå aftaler indenfor væsentlige områder af
hjemmesideejerens kernefunktioner.

Validiteten og troværdigheden af de formidlede informationer er tillige
i fokus her. Gode henvisninger og kildeangivelser, samt opdaterede
informationer vægtes højt. 

2a.Opdaterede sider og god vedligeholdelse af hjemmesiden 
2b.Kildeangivelse og identifikation af ansvarlige myndigheder eller
kontaktpersoner
2c.Information om organisationensarbejdsprocesser og
sagsbehandlingsrutiner
2d.Selvbetjening
2e.Indgåelse af bindende aftaler eller bestillinger
2f.Adgang til lovgrundlag 
2g.Præsentation af beslutningstagere
2h.Adgang til lokale regelsæt
2i.Adgang til væsentlige serviceområder
2j. Årsskrifter og nyhedsbreve
2k.Aktualitet
2l. Jobmuligheder Samt specifikke kriterier på institutionstypeniveau


3. Åbenhed og dialog (værdier)
Kategorien fokuserer på, om hjemmesiden åbent og ærligt viser, hvem
afsenderen er, på hvilket grundlag beslutninger og afgørelser træffes og
tilkendegiver, at man vil i dialog med brugeren. Man skal hurtigt kunne
identificere afsender, kontaktpersoner, organisationsform, - formål og
medarbejdere. Fokus er på brugerens muligheder for at få indblik i
arbejdsgange og for at påvirke forløbet af og indholdet i
kommunikationen. Vægten ligger tillige på brugernes mulighed for at
spørge og få svar samt på muligheden for at komme med
meningstilkendegivelser. Endelig fokuseres der på adgangen til at
debattere med såvel sagsbehandlere som med brugere med samme interesse.

                

3a.Præsentation af afsender
3b.Geografi 
3c.Organisationsform
3d.Organisationsformål og tilhørsforhold
3e.Adgang til adresse, telefonnummer og andre tilgange
3f.Målrettet og procesafhængig information
3g.Adgang til centrale svar på hyppigt stillede spørgsmål (FAQ),
3h.Åbenhed om sagsbehandlere, råd og udvalg
3i.Transmission fra brugerrelevante aktiviteter
3j. Dialogmulighed med adgang til at stille uddybende spørgsmål
3k.Adgang til diskussionsfora og chatgrupper
3l. MeningstilkendegivelseMVH
Kim Schulz
-- 
Hempstone's Question:
	If you have to travel on the Titanic, why not go first class?


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 19:19 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *