[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Referat hyggemøde 2000-05-09SSLUG hyggemøde tirsdag den 9. maj 2000
---------------------------------------

[Peter Toft] Jacob Sparre Andersen er i P1 Indblik og fortælle om probs 
ved ILOVEYOU virussen, hvor der var diskussion med repræsentant fra 
Microsoft. Der bliver sat et link op til programmet på SSLUG's 
hjemmeside.

[Peter Toft, Ole Tange] sslug@sslug havde SSLUG en stand. Men der var ikke 
særlig mange deltagere på arrangementet. Desuden fortalte IBM, at de også 
havde problemer med deres egne patenter i forbindelse med frigivelse af 
Open Source produkter. Desuden meldte IBM ud, at al nyudvikling sker til 
Linux.

[Peter Toft] Gåtur på Øresundsbroen hvor medlemmer mødes på midten. Lørdag 
den 10. juni. Svenskerne starter fra den svenske side og danskerne fra den 
danske side.

[Peter Toft] Kristian Beyer har lavet kandidatafhandling på jurastudiet 
på Aarhus Universitet omkring softwarepatenter. Afhandlingen bliver lagt op 
på SSLUG's hjemmeside:
http://www.sslug.dk/artikler/US_software_patent.html

[Peter Toft] Ole Vilmann og Peter Toft har haft et møde med Mads Tofte fra 
IT-højskolen. De har oprettet et Linux-legerum og bliver et af de steder, 
hvor der bliver spurgt om Danmarks holdning til softwarepatenter.

SQL-DATABASE PÅ LINUX ved Hans Schou
------------------------------------
En introduktion til brug af databaser på Linux. Man benytter 
forespørgselssproget SQL (Structured Query Language), som benyttes af de 
fleste større databaser. De fleste har dog selv udvidet med egne kommandoer.

Postgres, mSQL og Interbase er Open Source. MySQL har en ret underlig license, 
som ikke er rigtig Open Source. DB2 og Oracle findes i gratis 
udviklingsversioner. Adabas findes i SuSE-distributionen i en 
enkeltbrugerversion.

SQL-databaser er relationsdatabaser, hvor man kan kæde tabeller sammen. 
Indeksering kan ikke betale sig ved tabelstørrelser under 200 records.

Med Stored Procedures er det muligt at lave funktioner til databasen, 
som kan begrænse trafikken på nettet ved større opdateringer, som kan 
automatiseres.

Der er eksempler i bogen "Linux - Friheden til at vælge" 
http://www.sslug.dk/linuxbog

Foredragets slides kan ses her: http://www.sslug.dk/~chlor

Bogforslag: Databases for mere mortals

REGULÆRE UDTRYK af Ole Tange

En interaktiv introduktion til regulære udtryk.

Alle regulære udtryk er grundlæggende bygget op omkring følgende
(RE betyder regulært udtryk eng. regular expression):

RE eller 
RE1RE2   (to forskellige reg. udtryk efter hinanden) eller 
RE*    (reg. udtryk skal passe 0 eller flere gange) eller 
RE?    (reg. udtryk skal passe 0 eller 1 gang) eller
RE1|RE2  (det ene eller det andet regulære udtryk) eller 
(RE)    () eller 
^     (starten af en linje) eller 
$     (slutningen af en linje)

Forkortelser:
RE1RE1* = RE1+   (udtryk som skal passe 1 eller flere gange)
[a] = a      (udenlade firkantede parenteser når kun et tegn) 
[*] = \*      (matcher alle tegn)
[abcd] = [a-d]   (matcher en række af tegn)
[\0-ac-\377]=[^b] (udenlader at matche et tegn)

Regulærtudtryk som kan verificere emailadresser:

[-a-z0-9!#%&()sslug@sslug
sslug@sslug
([a-z0-9]
([-a-z0-9]
[a-z0-9])?\.)+
[a-z][a-z]+?


lovlige adresser:
"a "@sslug.dk

ulovlige adresser:
a @sslug.dk

Matche strengen: STR,"S T,R","\""

([^ \n\t",]*)|("([^"\\\n]|\\.)*")

\-----$1----/  \-----$3-----/
       \-------$2--------/ 

Man kan benytte variable, da de indholder det, som 
passer til det inde i en parentes. Se ovenfor.

Palyndromer kan ikke findes vha. reg. udtryk.

TIl hyggemødet var der ca. 55 deltager og vi sluttede kl. 22.15


De herligste hilsner

Claus Sørensen       P L O M U S
Projektkoordinator    ------------------    Tlf:   21 27 62 45
Nøddelunden 110      Linux-rådgivning,    Email:  sslug@sslug
2765 Smørum       kurser og foredrag    Web:  www.plomus.dk 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 20:26 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *