[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PR] Frankrig siger nej til patenter på computerprogrammer og forretningsmetoderAnne Østergaard wrote:
> Så er det tid for evt. sidste kommentarer til denne PM
Så også ud med døren med den.

Prosa har allerede skrevet om det (hvor mon de har det fra?? ;*).
Og jeg har haft kontakt til sslug@sslug

Overskrift: (stærkere end før)

"Den franske regering siger nej til EU-kommissionens forslag til
Europa-Parlamentets -og Rådets direktiv, der vil tillade
essentielt ubegrænset patentering af software og forretningsmetoder.

<Ny paragraf for at forklare kontekst og formål:>

Formålet med kommissionens direktivet er at harmonisere patent
lovgivningen og patentpraksis mellem EU medlemslandende, dette
gøres ved at kræve at de nationale patentkontorer følger det
Europæiske Patent Kontor's praksis og fortolkning af den Europæiske
Patent Konvension. Formålet med kommissionens direktiv er også at
definere klare grænser for og krav til hvad der kan patenteres.

<Original teksten trimmet>

I september 2000 afholdt den europæiske patentorganisation (EPO) en
Regeringskonference. Emnet var revision af Den Europæiske Patentkonvention,
fordi EPO's patentpraksis havde udviklet sig så meget siden konvensionens
oprettelse, at det var usikkert deres praksis opfyldte konvensionens
bestemmelser. Specielt havde EPO allede udstedt et stort antal 
softwarepatenter patenter på software, noget der udtrykkeligt er
udelukket i konvensionens artikkel 52. En tilpasning af konvensionen
var derfor nødventig for at klargøre de mange softwarepatenters
juridiske værdi.

(læs vi bryder loven, og må derfor ændre loven.)

Konferencens resultat var ikke at foretage ændringer før EU havde gjort
sin holdning klar. Denne holdning skulle tage udgangspunkt i en detaljeret
analyse af de økonomiske, tekniske og juridiske konsekvenser.
EU-kommissionen iværksatte herefter diverse undersøgelser, herunder
en høring. Resultatet af dette er EU kommissionens direktiv om 
harmonisering af patenter.

(sidte paragraf ikke ret god rent sprogligt, men der skal være
 noget der leder vidrer.)

Den franske regering beklager at EU kommissionens direktiv ikke på
ordentlig vis belyser risikoen ved at legalisere de mange EPO 
softwarepatenter, og nævner at flere studier og raporter udført af
medlemslandende har forslået en mere forsigtig kurs med hensyn
til softwarepatenter.

(hentyder at kommissionens forslag er forhastet og uovervejet)

(følgende er MEGET vigtigt at have med: !!)

Frankrige kritisere direkte: direktivet definere ikke nogen som
helst klare grænser for og krav til patenterbarhed, direktivet vil
tværtimod gøre det muligt at patentere alle typer software og før
eller siden forretningsmetoder, fordi direktivet i sit rationale
definere ethvert program, der kan køre på en computer, som værende
'teknisk' i patentsproglig forstand, dvs. patenterbart.

(Det er ikke en præcis sproglig oversættelse, men meningen kommer
 bedrer igennem)

Dvs. EU kommissionens direktiv vil harmonisere EU medlemsstaterne
i retning af en patentpraksis, der minder om den i USA, hvor alt
kan patenteres.

> Frankrig gør også opmærksom på Artikel 8 i direktivforslaget, hvoraf det
> fremgår, at Kommissionen ikke vil tillade justeringer af direktivets
> virkninger før der er gået 3 år fra vedtagelsen af direktivet.
> 
> I EU's e-Europe aktionsplan er det en defineret prioritet at finde svar
> på hvordan kultur og videnskab har indflydelse på softwareøkonomien i
> Europa. Den franske regering finder, at den foreslåede direktivtekst
> ikke giver os brugbare svar  på det.

ikke giver os brugbare svar på softwarepatenters effekter på disse områder.

Jeg har meget svært ved at gætte hvad den franske regering faktisk mener
om dette, fordi et on/of skift ændrer meningen i oversættelsen.

Resten er ok.

-- 
  Mvh. Carsten Svaneborg
What patents did you infringe today?
Goto http://www.softwarepatenter.dk to find out!


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 18:41 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *