[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [PROGRAMMERING] Problemer med KDevelopJens Bang wrote:
Er der virkelig ikke nogen der har en idé til hvad der er galt her?

On Sunday 11 November 2007, Jens Bang wrote:
Jeg er i gang med at prøve KDevelop. Jeg har oprettet en simpel KDE
applikation (Hello World) ud fra denne side:
http://www.beginning-kdevelop-programming.co.uk/Chapter%20One/BKPChapterOne
.html

Men når jeg kører 'Run automake & friends' får jeg denne besked:


cd
'/home/jbang/development/projects/sandbox/kdevelop/ch01/helloworld/hellowor
ld' && WANT_AUTOCONF_2_5="1" WANT_AUTOMAKE_1_6="1" make -f Makefile.cvs This
Makefile is only for the CVS repository
This will be deleted before making the distribution
<br />
./admin/cvs.sh: 651: --version: not found
*** AUTOCONF NOT FOUND!.
*** KDE requires autoconf 2.53 or newer
make[1]: *** [cvs] Error 1
make: *** [all] Error 2
*** Exited with status: 2 ***


Efter første gang jeg kørte den har jeg installeret autoconf (den var
ganske rigtigt ike installeret til at starte med) og genstartet min
maskine, men jeg får stadig beskeden.

Den installerede autoconf er v. 2.61, og jeg kører KDE på Kubuntu 7.10.

Hvad kan der være galt?

Problemet är att skripten är hårdkodade att kräva vissa versioner av program. Jag kör Kubuntu 8.04 och fick gå in och redigera några skript. Det var t.ex. att byta ut 2.5 mot 2.6, men det var fler ändringar. Jag klistrar in min modifierade cvs.sh:

#! /bin/sh
#
# cvs.sh
#
# This file contains support code from Makefile.common
# It defines a shell function for each known target
# and then does a case to call the correct function.

call_and_fix_autoconf()
{
 $AUTOCONF || exit 1
 if test -r configure.in.in ; then
perl -pi -e "print \"if test \\\"x\\\$with_fast_perl\\\" = \\\"xyes\\\"; then\
  \\n perl -i.bak \\\$ac_aux_dir/conf.change.pl \\\$CONFIG_STATUS\
  \\\\\\n  || mv \\\$CONFIG_STATUS.bak \\\$CONFIG_STATUS\
  \\n rm -f \\\$CONFIG_STATUS.bak\\nfi\
\\n\" if /^\\s*chmod\\s+.*\\+x\\s+.*CONFIG_STATUS/; s,^#line.*LINENO.*\$,/* \$& */, ;" configure
 fi
}

strip_makefile()
{
 if test ! -f $makefile_wo; then
perl -e '$in=0; while ( <> ) { $in = 1 if ($_ =~ m/^if / ); print $_ unless ($in || $_ =~ m/^include /); $in = 0 if ($_ =~ m/^endif/); }' < $makefile_am > $makefile_wo
 fi
}

check_autotool_versions()
{
required_autoconf_version="2.53 or newer"
AUTOCONF_VERSION=`$AUTOCONF --version | head -n 1`
case $AUTOCONF_VERSION in
 Autoconf*2.6* | autoconf*2.6* ) : ;;
 "" )
  echo "*** AUTOCONF NOT FOUND!."
  echo "*** KDE requires autoconf $required_autoconf_version"
  exit 1
  ;;
 * )
  echo "*** YOU'RE USING $AUTOCONF_VERSION."
  echo "*** KDE requires autoconf $required_autoconf_version"
  exit 1
  ;;
esac

AUTOHEADER_VERSION=`$AUTOHEADER --version | head -n 1`
case $AUTOHEADER_VERSION in
 Autoconf*2.6* | autoheader*2.6* ) : ;;
 "" )
  echo "*** AUTOHEADER NOT FOUND!."
  echo "*** KDE requires autoheader $required_autoconf_version"
  exit 1
  ;;
 * )
  echo "*** YOU'RE USING $AUTOHEADER_VERSION."
  echo "*** KDE requires autoheader $required_autoconf_version"
  exit 1
  ;;
esac

AUTOMAKE_STRING=`$AUTOMAKE --version | head -n 1`
required_automake_version="1.6.1 or newer"
case $AUTOMAKE_STRING in
 automake*1.5d* | automake*1.5* | automake*1.5-* )
  echo "*** YOU'RE USING $AUTOMAKE_STRING."
  echo "*** KDE requires automake $required_automake_version"
  exit 1
  ;;
 automake*1.7* | automake*1.8* | automake*1.9* | automake*1.10* ) : ;;
 "" )
  echo "*** AUTOMAKE NOT FOUND!."
  echo "*** KDE requires automake $required_automake_version"
  exit 1
  ;;
 unsermake* ) :
  echo "*** YOU'RE USING UNSERMAKE."
  echo "*** GOOD LUCK!! :)"
  ;;
 * )
  echo "*** YOU'RE USING $AUTOMAKE_STRING."
  echo "*** KDE requires automake $required_automake_version"
  exit 1
  ;;
esac
unset required_automake_version
}

cvs()
{
check_autotool_versions
acinclude_m4

### Make new subdirs and configure.in.
### The make calls could be optimized away here,
### with a little thought.
if test -r configure.in.in; then
  rm -f configure.in
  echo "*** Creating list of subdirectories"
  create_subdirs

  if test -r Makefile.am.in; then
    echo "*** Creating Makefile.am"
if grep '\$(top_srcdir)/Makefile.am:' $makefile_am >/dev/null; then
      strip_makefile
      $MAKE -f $makefile_wo top_srcdir=. ./Makefile.am || exit 1
    else
      Makefile_am
    fi
   fi
   configure_files
   echo "*** Creating configure.in"
   if grep '\$(top_srcdir)/configure.in:' $makefile_am >/dev/null; then
    strip_makefile
    $MAKE -f $makefile_wo top_srcdir=. ./configure.in || exit 1
   else
    configure_in
   fi
fi

echo "*** Creating aclocal.m4"
$ACLOCAL $ACLOCALFLAGS || exit 1
echo "*** Creating configure"
call_and_fix_autoconf

if egrep "^AM_CONFIG_HEADER" configure.in >/dev/null 2>&1; then
 echo "*** Creating config.h template"
 $AUTOHEADER || exit 1
fi

echo "*** Creating Makefile templates"
$AUTOMAKE || exit 1
if test -z "$UNSERMAKE"; then
 echo "*** Postprocessing Makefile templates"
 perl -w admin/am_edit || exit 1
fi

if egrep "^cvs-local:" $makefile_am >/dev/null; then \
 strip_makefile
 $MAKE -f $makefile_wo cvs-local top_srcdir=. || exit 1
fi

echo "*** Creating date/time stamp"
touch stamp-h.in

echo "*** Finished"
echo "  Don't forget to run ./configure"
echo "  If you haven't done so in a while, run ./configure --help"
}

dist()
{
check_autotool_versions

###
### First build all of the files necessary to do just "make"
###
acinclude_m4
if test -r configure.in.in; then
 rm -f configure.in
 create_subdirs

 if test -r Makefile.am.in; then
  if grep '\$(top_srcdir)/Makefile.am:' $makefile_am >/dev/null; then
   strip_makefile
   $MAKE -f $makefile_wo top_srcdir=. ./Makefile.am || exit 1
  else
   Makefile_am
  fi
 fi
 configure_files
 if grep '\$(top_srcdir)/configure.in:' $makefile_am >/dev/null; then
  strip_makefile
  $MAKE -f $makefile_wo top_srcdir=. ./configure.in || exit 1
 else
  configure_in
 fi
fi
$ACLOCAL $ACLOCALFLAGS
if egrep "^AM_CONFIG_HEADER" configure.in >/dev/null 2>&1; then
 echo "*** Creating config.h template"
 $AUTOHEADER || exit 1
fi
$AUTOMAKE --foreign
perl -w admin/am_edit
call_and_fix_autoconf
touch stamp-h.in
if grep "^cvs-local:" $makefile_am >/dev/null; then
 strip_makefile
 $MAKE -f $makefile_wo cvs-local top_srcdir=.
fi

###
### Then make messages
###
if test -d po; then
 LIST=`find ./po -name "*.po"`
 for i in $LIST; do
 file2=`echo $i | sed -e "s#\.po#\.gmo#"`
 msgfmt -o $file2 $i || touch $file2
 done
fi
if grep "^cvs-dist-local:" $makefile_am >/dev/null; then
 strip_makefile
 $MAKE -f $makefile_wo cvs-dist-local top_srcdir=.
fi
}

subdir_dist()
{
$ACLOCAL $ACLOCALFLAGS
$AUTOHEADER
$AUTOMAKE
perl -w ../admin/am_edit --path=../admin
call_and_fix_autoconf
touch stamp-h.in
}

configure_in()
{
rm -f configure.in configure.in.new
kde_use_qt_param=
test -f configure.files || { echo "need configure.files for configure.in"; exit 1; } list=`fgrep -v "configure.in.bot" < configure.files | fgrep -v "configure.in.mid"`
: > configure.in.new
for file in $list; do
echo "dnl =======================================================" >> configure.in.new
 echo "dnl FILE: $file" >> configure.in.new
echo "dnl =======================================================" >> configure.in.new
 echo "" >> configure.in.new
 cat $file >> configure.in.new
done
echo "KDE_CREATE_SUBDIRSLIST" >> configure.in.new
if test -f Makefile.am.in; then
 subdirs=`cat subdirs`
 for dir in $subdirs; do
  vdir=`echo $dir | sed -e 's,sslug@sslug,_,g'`
echo "AM_CONDITIONAL($vdir""_SUBDIR_included, test \"x\$$vdir""_SUBDIR_included\" = xyes)" >> configure.in.new
  if test -f "$dir/configure.in"; then
echo "if test \"x\$$vdir""_SUBDIR_included\" = xyes; then " >> configure.in.new
    echo " AC_CONFIG_SUBDIRS($dir)" >> configure.in.new
    echo "fi" >> configure.in.new
  fi
 done
fi

echo "AC_CONFIG_FILES([ Makefile ])" >> configure.in.new
if test -n "$UNSERMAKE"; then
 echo "AC_CONFIG_FILES([ Makefile.rules ])" >> configure.in.new
 echo "AC_CONFIG_FILES([ Makefile.calls ])" >> configure.in.new
fi

if test -f inst-apps; then
  topleveldirs=`cat inst-apps`
else
  topleveldirs=
  for dir in `ls -1d * | sort`; do
	if test "$dir" != "debian" && test -d $dir; then
	  topleveldirs="$topleveldirs $dir"
	fi
  done
fi

for topleveldir in $topleveldirs; do
 if test -f $topleveldir/configure.in; then
	continue
 fi
 if test -f $topleveldir/Makefile.am; then :; else
	continue
 fi

 mfs=`find $topleveldir -name Makefile.am -print | fgrep -v "/." | \
sed -e 's#\./##; s#/Makefile.am$##' | sort | sed -e 's#$#/Makefile#'`
 for i in $mfs; do
   echo "AC_CONFIG_FILES([ $i ])" >> configure.in.new
   if test -n "$UNSERMAKE"; then
    echo "AC_CONFIG_FILES([ $i.rules ])" >> configure.in.new
	echo "AC_CONFIG_FILES([ $i.calls ])" >> configure.in.new
   fi
 done
done

files=`cat configure.files`
list=`egrep '^dnl AC_OUTPUT\(.*\)' $files | sed -e "s#^.*dnl AC_OUTPUT(\(.*\))#\1#"`
for file in $list; do
  echo "AC_CONFIG_FILES([ $file ])" >> configure.in.new
done

if test -n "$UNSERMAKE"; then
 echo "AC_CONFIG_FILES([ MakeVars ])" >> configure.in.new
fi

midfiles=`cat configure.files | fgrep "configure.in.mid"`
test -n "$midfiles" && cat $midfiles >> configure.in.new

echo "AC_OUTPUT" >> configure.in.new
modulename=
if test -f configure.in.in; then
if head -n 2 configure.in.in | egrep "^#MIN_CONFIG\(.*\)$" > /dev/null; then kde_use_qt_param=`cat configure.in.in | sed -n -e "s/#MIN_CONFIG(\(.*\))/\1/p"`
  fi
  if head -n 2 configure.in.in | egrep "^#MIN_CONFIG" > /dev/null; then
   line=`grep "^AM_INIT_AUTOMAKE(" configure.in.in`
   if test -n "$line"; then
	 modulename=`echo $line | sed -e "s#AM_INIT_AUTOMAKE(\([^,]*\),.*#\1#"`
VERSION=`echo $line | sed -e "s#AM_INIT_AUTOMAKE([^,]*, *\([^)]*\)).*#\1#"`
   fi
   sed -e "s#AM_INIT_AUTOMAKE(sslug@sslug PACKAGE set before#" \
configure.in.new > configure.in && mv configure.in configure.in.new
  fi
fi
if test -z "$VERSION" || test "$VERSION" = "@VERSION@"; then
   VERSION="\"3.3.0\""
fi
if test -z "$modulename" || test "$modulename" = "@MODULENAME@"; then
  modulename=`pwd`;
  modulename=`basename $modulename`
  esc_VERSION=`echo $VERSION | sed -e "s#[^.0-9a-zA-Z]##g"`
  modulename=`echo $modulename | sed -e "s#-$esc_VERSION##"`

fi
if test -n "$kde_use_qt_param"; then
   sed -e "s#^dnl KDE_USE_QT#KDE_USE_QT($kde_use_qt_param)#" \
   	configure.in.new > configure.in && mv configure.in configure.in.new
fi
sed -e "sslug@sslug@#$modulename#" configure.in.new |
	sed -e "sslug@sslug@#$VERSION#" > configure.in
botfiles=`cat configure.files | egrep "configure.in.bot"`
test -n "$botfiles" && cat $botfiles >> configure.in
cat $admindir/configure.in.bot.end >> configure.in
rm -f configure.in.new
}

configure_files()
{
echo "*** Creating configure.files"
admindir=NO
for i in . .. ../.. ../../..; do
 if test -x $i/admin; then admindir=$i/admin; break; fi
done
rm -f configure.files
touch configure.files
if test -f configure.in.in && head -n 2 configure.in.in | grep "^#MIN_CONFIG" > /dev/null; then
	echo $admindir/configure.in.min >> configure.files
fi
test -f configure.in.in && echo configure.in.in >> configure.files
# we collect files in the subdirs and do some sorting tricks, so subsubdirs come after subdirs
if test -f inst-apps; then
  inst=`cat inst-apps`
  list=""
  for i in $inst; do
list="$list `find $i/ -name "configure.in.in" -o -name "configure.in.bot" -o -name "configure.in.mid" | \ sed -e "s,/configure,/aaaconfigure," | sort | sed -e "s,/aaaconfigure,/configure,"`"
  done
else
list=`find . -name "configure.in.in" -o -name "configure.in.bot" -o -name "configure.in.mid" | \ sed -e "s,/configure,/aaaconfigure," | sort | sed -e "s,/aaaconfigure,/configure,"`
fi
for i in $list; do if test -f $i && test `dirname $i` != "." ; then
 echo $i >> configure.files
fi; done
test -f configure.in.mid && echo configure.in.mid >> configure.files
test -f configure.in.bot && echo configure.in.bot >> configure.files
if test ! -s configure.files; then
echo "There are no files to build a configure. Please check your checkout."
  exit 1
fi
}

create_subdirs()
{
if grep '\$(top_srcdir)/subdirs:' $makefile_am >/dev/null; then
  # as many modules contain rules to create subdirs without any
  # dependencies make won't create it unless there is no file.
  # so we check if that's a dummy rule or one that works
  rm -f subdirs.cvs.sh.$$
  if test -f subdirs; then
	mv subdirs subdirs.cvs.sh.$$
  fi
  strip_makefile
  $MAKE -f $makefile_wo top_srcdir=. ./subdirs || exit 1
  if test -f subdirs.cvs.sh.$$; then
	if test -s subdirs; then
	  rm subdirs.cvs.sh.$$
	else
	  mv subdirs.cvs.sh.$$ subdirs
	fi
  fi
else
  subdirs
fi
}

subdirs()
{
dirs=
idirs=
if test -f inst-apps; then
  idirs=`cat inst-apps`
else
  idirs=`ls -1 | sort`
fi

compilefirst=`sed -ne 's#^COMPILE_FIRST[ ]*=[ ]*##p' $makefile_am | head -n 1`
compilelast=`sed -ne 's#^COMPILE_LAST[ ]*=[ ]*##p' $makefile_am | head -n 1`
for i in $idirs; do
  if test -f $i/Makefile.am; then
    case " $compilefirst $compilelast " in
     *" $i "*) ;;
     *) dirs="$dirs $i"
    esac
  fi
done

: > ./_SUBDIRS

for d in $compilefirst; do
  echo $d >> ./_SUBDIRS
done

(for d in $dirs; do
list=`sed -ne "s#^COMPILE_BEFORE_$d""[ ]*=[ ]*##p" $makefile_am | head -n 1`
  for s in $list; do
   echo $s $d
  done
list=`sed -ne "s#^COMPILE_AFTER_$d""[ ]*=[ ]*##p" $makefile_am | head -n 1`
  for s in $list; do
   echo $d $s
  done
  echo $d $d
done ) | tsort >> ./_SUBDIRS

for d in $compilelast; do
  echo $d >> ./_SUBDIRS
done

if test -r subdirs && cmp -s subdirs _SUBDIRS; then
  rm -f _SUBDIRS
fi
test -r _SUBDIRS && mv _SUBDIRS subdirs || true
}

Makefile_am()
{
if test -f Makefile.am.in; then
compilefirst=`sed -ne 's#^COMPILE_FIRST[ ]*=[ ]*##p' $makefile_am | head -n 1` compilelast=`sed -ne 's#^COMPILE_LAST[ ]*=[ ]*##p' $makefile_am | head -n 1`

 idirs=
 dirs=
 if test -f inst-apps; then
   idirs=`cat inst-apps`
 else
   idirs=`cat subdirs`
 fi
 for i in $idirs; do
  case " $compilefirst $compilelast " in
   *" $i "*) ;;
   *) dirs="$dirs $i"
  esac
 done

adds=`fgrep '$(top_srcdir)/acinclude.m4:' Makefile.am.in | sed -e 's,^[^:]*: *,,; s,\$(top_srcdir)/,,g'`
 if echo "$adds" | fgrep "*" >/dev/null ; then
  adds=`ls -d -1 $adds 2>/dev/null`
fgrep -v '$(top_srcdir)/acinclude.m4:' Makefile.am.in > Makefile.am.in.adds
  str='$(top_srcdir)/acinclude.m4:'
  for add in $adds; do
	str="$str \$(top_srcdir)/$add"
  done
  echo $str >> Makefile.am.in.adds
 else
  cat Makefile.am.in > Makefile.am.in.adds
 fi

 if test -n "$UNSERMAKE"; then
  cat Makefile.am.in.adds > Makefile.am
  topsubdirs=
  for i in $compilefirst $dirs $compilelast; do
    vari=`echo $i | sed -e "s,[-+],_,g"`
    echo "if $vari""_SUBDIR_included" >> Makefile.am
    echo "$vari""_SUBDIR=$i" >> Makefile.am
    echo "endif" >> Makefile.am
    topsubdirs="$topsubdirs \$($vari""_SUBDIR)"
  done
  echo "SUBDIRS=$topsubdirs" >> Makefile.am
 else
  cat Makefile.am.in.adds | \
    sed -e 's,^\s*\(COMPILE_BEFORE.*\),# \1,' | \
    sed -e 's,^\s*\(COMPILE_AFTER.*\),# \1,' > Makefile.am
  echo "SUBDIRS="'$(TOPSUBDIRS)' >> Makefile.am
 fi
 rm Makefile.am.in.adds
fi
}

acinclude_m4()
{
 echo "*** Creating acinclude.m4"
 adds=
 if grep '\$(top_srcdir)/acinclude.m4:' $makefile_am >/dev/null; then
  strip_makefile
  rm -f acinclude.m4
adds=`grep '\$(top_srcdir)/acinclude.m4:' $makefile_wo | sed -e 's,^[^:]*: *,,; s,\$(top_srcdir),.,g'`
  if echo $adds | fgrep "*" >/dev/null ; then
   adds=`ls -d -1 $adds 2>/dev/null`
  else
   $MAKE -f $makefile_wo top_srcdir=. ./acinclude.m4 || exit 1
  fi
 else
  rm -f acinclude.m4
 fi
 # if it wasn't created up to now, then we do it better
 if test ! -f acinclude.m4; then
   cat admin/acinclude.m4.in admin/libtool.m4.in $adds > acinclude.m4
 fi
}

cvs_clean()
{
if test -d CVS; then :; else
 echo "You don't have a toplevel CVS directory."
 echo "You most certainly didn't use cvs to get these sources."
 echo "But this function depends on cvs's information."
 exit 1
fi
perl $admindir/cvs-clean.pl
}

package_merge()
{
catalogs=$POFILES
for cat in $catalogs; do
 msgmerge -o $cat.new $cat $PACKAGE.pot
 if test -s $cat.new; then
  grep -v "\"POT-Creation" $cat.new > $cat.new.2
  grep -v "\"POT-Creation" $cat >> $cat.new.1
  if diff $cat.new.1 $cat.new.2; then
	rm $cat.new
  else
	mv $cat.new $cat
  fi
  rm -f $cat.new.1 $cat.new.2
 fi
done
}

package_messages()
{
rm -rf po.backup
mkdir po.backup

for i in `ls -1 po/*.pot 2>/dev/null | sed -e "s#po/##"`; do
egrep -v '^#([^:]|$)' po/$i | egrep '^.*[^ ]+.*$' | grep -v "\"POT-Creation" > po.backup/$i
 cat po/$i > po.backup/backup_$i
 touch -r po/$i po.backup/backup_$i
 rm po/$i
done

podir=${podir:-$PWD/po}
files=`find . -name Makefile.am | xargs egrep -l '^messages:' `
dirs=`for i in $files; do echo \`dirname $i\`; done`
tmpname="$PWD/messages.log"
if test -z "$EXTRACTRC"; then EXTRACTRC=extractrc ; fi
if test -z "$PREPARETIPS"; then PREPARETIPS=preparetips ; fi
export EXTRACTRC PREPARETIPS

for subdir in $dirs; do
 test -z "$VERBOSE" || echo "Making messages in $subdir"
 (cd $subdir
  if test -n "`grep -e '^messages:.*rc.cpp' Makefile.am`"; then
	$EXTRACTRC *.rc *.ui *.kcfg > rc.cpp
  else
	candidates=`ls -1 *.rc *.ui *.kcfg 2>/dev/null`
	if test -n "$candidates"; then
echo "$subdir has *.rc, *.ui or *.kcfg files, but not correct messages line"
	fi
  fi
  if test -n "`grep -r KAboutData *.c* *.C* 2>/dev/null`"; then
echo -e 'i18n("_: NAME OF TRANSLATORS\\n"\n"Your names")\ni18n("_: EMAIL OF TRANSLATORS\\n"\n"Your emails")' > _translatorinfo.cpp
  else echo " " > _translatorinfo.cpp
  fi
perl -e '$mes=0; while (<STDIN>) { next if (/^(if\s|else\s|endif)/); if (/^messages:/) { $mes=1; print $_; next; } if ($mes) { if (/$\\(XGETTEXT\)/ && / -o/) { s/ -o \$\(podir\)/ _translatorinfo.cpp -o \$\(podir\)/ } print $_; } else { print $_; } }' < Makefile.am | egrep -v '^include ' > _transMakefile

kdepotpath=${includedir:-${KDEDIR:-`kde-config --prefix`}/include}/kde.pot

$MAKE -s -f _transMakefile podir=$podir EXTRACTRC="$EXTRACTRC" PREPARETIPS="$PREPARETIPS" \ XGETTEXT="${XGETTEXT:-xgettext} -C -ki18n -ktr2i18n -kI18N_NOOP -kaliasLocale -x $kdepotpath" messages
  exit_code=$?
  if test "$exit_code" != 0; then
    echo "make exit code: $exit_code"
  fi
  ) 2>&1 | grep -v '^make\[1\]' > $tmpname
  test -s $tmpname && { echo $subdir ; cat "$tmpname"; }
  test -f $subdir/rc.cpp && rm -f $subdir/rc.cpp
  rm -f $subdir/_translatorinfo.cpp
  rm -f $subdir/_transMakefile
done
rm -f $tmpname
for i in `ls -1 po.backup/*.pot 2>/dev/null | sed -e "s#po.backup/##" | egrep -v '^backup_'`; do
 test -f po/$i || echo "disappeared: $i"
done
for i in `ls -1 po/*.pot 2>/dev/null | sed -e "s#po/##"`; do
sed -e 's,^"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\\n"$,"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\\n",' po/$i > po/$i.new && mv po/$i.new po/$i
  msgmerge -q -o po/$i po/$i po/$i
egrep -v '^#([^:]|$)' po/$i | egrep '^.*[^ ]+.*$' | grep -v "\"POT-Creation" > temp.pot
 if test -f po.backup/$i && test -n "`diff temp.pot po.backup/$i`"; then
	echo "will update $i"
sed -e 's,^"Content-Type: text/plain; charset=CHARSET\\n"$,"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\\n",' po.backup/$backup_$i > po/$i.new && mv po/$i.new po.backup/backup_$i
	msgmerge -q po.backup/backup_$i po/$i > temp.pot
	mv temp.pot po/$i
 else
  if test -f po.backup/backup_$i; then
   test -z "$VERBOSE" || echo "I'm restoring $i"
   mv po.backup/backup_$i po/$i
   rm po.backup/$i
  else
   echo "will add $i"
  fi
 fi
done
rm -f temp.pot
rm -rf po.backup
}

unset LC_ALL || :
unset LANG || :
unset LC_CTYPE || :
unset LANGUAGE || :

unset CDPATH || :
admindir=`echo "$0" | sed 's%[\\/][^\\/][^\\/]*$%%'`
test "x$admindir" = "x$0" && admindir=.

test "x$MAKE" = x && MAKE=make
makefile_am=Makefile.am
makefile_wo=Makefile.am.wo
if test -f Makefile.am.in; then
 makefile_am=Makefile.am.in
 makefile_wo=Makefile.am.in.wo
 rm -f $makefile_wo
fi

# Suck in the AUTOCONF detection code
. $admindir/detect-autoconf.sh

###
### Main
###

arg=`echo $1 | tr '\-.' __`
case $arg in
 cvs | dist | subdir_dist | configure_in | configure_files | subdirs | \
cvs_clean | package_merge | package_messages | Makefile_am | acinclude_m4 ) $arg ;;
 configure ) call_and_fix_autoconf ;;
 * ) echo "Usage: cvs.sh <target>"
   echo "Target can be one of:"
   echo "  cvs cvs-clean dist"
   echo "  configure.in configure.files"
   echo "  package-merge package-messages"
   echo ""
   echo "Usage: anything but $1"
   exit 1 ;;
esac

if test -f $makefile_wo; then
 rm $makefile_wo
fi

exit 0


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2008-07-01, 02:01 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *