[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [TEKNIK] Samba, Linux og mine WIN98 maskinerundskyld den lidt lange mail, men her er de relevante logfiler

/etc/hosts er ændret, ping giver rigtigt svar fra både linux og Win98,

både smbd og nmbd kører (efter automatisk opstart i init.d)
log.smb:

[2000/04/30 21:16:12, 1] smbd/server.c:main(641)
 smbd version 2.0.7 started.
 Copyright Andrew Tridgell 1992-1998

log.nmb:

[2000/04/30 21:16:12, 1] nmbd/nmbd.c:main(757)
 Netbios nameserver version 2.0.7 started.
 Copyright Andrew Tridgell 1994-1998
udsnit af "messages":

Apr 30 21:16:09 dragon gpm: gpm startup succeeded
Apr 30 21:16:10 dragon mcserv: mcserv startup succeeded
Apr 30 21:16:10 dragon xfs: xfs startup succeeded
Apr 30 21:16:12 dragon smb: smbd startup succeeded
Apr 30 21:16:12 dragon smb: nmbd startup succeeded
Apr 30 21:16:13 dragon linuxconf: Linuxconf final setup
Apr 30 21:16:14 dragon rc: Starting linuxconf succeeded
Apr 30 21:16:25 dragon PAM_pwdb[495]: (login) session opened for user root
by LOGIN(uid=0)
Apr 30 21:20:50 dragon ftpd[529]: FTP LOGIN FROM unicorn.algon.dk
[192.168.0.1], ns
Apr 30 21:21:08 dragon ftpd[529]: FTP session closednetstat -an:
Active Internet connections (servers and established)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address      Foreign Address     State
tcp    0   0 0.0.0.0:1025      0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:139       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:4        0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:1024      0.0.0.0:*        CLOSE
tcp    0   0 0.0.0.0:25       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:901       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:98       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:113       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:79       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:513       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:514       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:23       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:21       0.0.0.0:*        LISTEN
tcp    0   0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*        LISTEN
udp    0   0 0.0.0.0:177       0.0.0.0:*
udp    0   0 192.168.0.90:138    0.0.0.0:*
udp    0   0 192.168.0.90:137    0.0.0.0:*
udp    0   0 0.0.0.0:138       0.0.0.0:*
udp    0   0 0.0.0.0:137       0.0.0.0:*
udp    0   0 0.0.0.0:518       0.0.0.0:*
udp    0   0 0.0.0.0:517       0.0.0.0:*
udp    0   0 0.0.0.0:111       0.0.0.0:*
raw    0   0 0.0.0.0:1        0.0.0.0:*        7
raw    0   0 0.0.0.0:6        0.0.0.0:*        7
Active UNIX domain sockets (servers and established)
Proto RefCnt Flags    Type    State     I-Node Path
unix 0   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   476
/tmp/.font-unix/fs-1
unix 3   [ ]     DGRAM          322  /dev/log
unix 0   [ ]     STREAM   CONNECTED   109  @00000010
unix 0   [ ACC ]   STREAM   LISTENING   436  /dev/gpmctl
unix 0   [ ]     DGRAM          542
unix 0   [ ]     DGRAM          419
unix 0   [ ]     DGRAM          335


med velig hilsen
Niels Søndergaard

"Kristian Vilmann" <sslug@sslug> skrev i en meddelelse
news:sslug@sslug
> On Sun, 30 Apr 2000, Søndergaard wrote:
>
> [har skiftet adresser, og nu virker samba ikke]
>
> >Er der noget specielt jeg kunne have glemt ved skift af
> >IP-numre.
>
> Har du husket at ændre /etc/hosts?
>
> Er du sikker på at samba ikke kører?
> Hvad siger "ps aux|grep mbd"
>
> Hvis samba kører, så giv os lige output fra "netstat -an"
>
> Havd siger logfilerne?
>
> /kristian
>
> --
> Kristian Vilmann
> sslug@sslug
> http://www.sslug.dk
>
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2005-08-10, 21:38 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *