[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [TEKNIK] CD/DVD brænding kernel 2.6. Hvorfor kun fra root?Martin Seebach wrote:
Den 08-09-2006 11:53, skrev Jørgen Heesche:
SKIP

cdrecord: Operation not permitted. Cannot send SCSI cmd via ioctl

Prøv at kør cdrecord gennem strace og se hvad for en device den prøver at få fat i lige før denne fejl dukker op.


strace cdrecord dev=/dev/hdc MandrakeMove-i586.iso 1> trace-cdrecord 2>&1

execve("/usr/bin/cdrecord", ["cdrecord", "dev=/dev/hdc", "MandrakeMove-i586.iso"
], [/* 51 vars */]) = 0
.
.
geteuid32() = 500
brk(0) = 0x8099000
brk(0x80ba000) = 0x80ba000
open("/etc/default/cdrecord", O_RDONLY) = -1 EACCES (Permission denied)
open("/etc/default/cdrecord", O_RDONLY) = -1 EACCES (Permission denied)
.
.
open("/dev/hdc", O_RDWR|O_NONBLOCK) = 3
fcntl64(3, F_GETFL) = 0x8802 (flags O_RDWR|O_NONBLOCK|O_LARG
EFILE)
fcntl64(3, F_SETFL, O_RDWR|O_LARGEFILE) = 0
ioctl(3, SG_GET_VERSION_NUM, 0xbfa5ff18) = 0
write(2, "Linux sg driver version: 3.5.27\n", 32Linux sg driver version: 3.5.27
) = 32
ioctl(3, SG_SET_TIMEOUT, 0xbfa5fdd4) = 0
fstat64(3, {st_mode=S_IFBLK|0660, st_rdev=makedev(22, 0), ...}) = 0
geteuid32() = 500
ioctl(3, SG_GET_RESERVED_SIZE, 0xbfa600e4) = 0
ioctl(3, SG_GET_RESERVED_SIZE, 0xbfa600e8) = 0
ioctl(3, SG_GET_RESERVED_SIZE, 0xbfa600c4) = 0
ioctl(3, SG_GET_RESERVED_SIZE, 0xbfa600c8) = 0
brk(0x80dd000) = 0x80dd000
brk(0x80dc000) = 0x80dc000
geteuid32() = 500
getuid32() = 500
geteuid32() = 500
gettimeofday({1157725359, 981807}, NULL) = 0
ioctl(3, SG_IO, 0xbfa600ac) = 0
gettimeofday({1157725359, 982007}, NULL) = 0
gettimeofday({1157725359, 982055}, NULL) = 0
ioctl(3, SG_IO, 0xbfa5fefc) = 0
gettimeofday({1157725359, 982339}, NULL) = 0
gettimeofday({1157725359, 982381}, NULL) = 0
.
.
.
ioctl(3, SG_IO, 0xbfa5fb2c) = 0
gettimeofday({1157725360, 9007}, NULL) = 0
gettimeofday({1157725360, 9049}, NULL) = 0
ioctl(3, SG_IO, 0xbfa5ff2c) = -1 EPERM (Operation not permitted)
geteuid32() = 500
setresuid32(-1, 0, -1) = -1 EPERM (Operation not permitted)
setresuid32(-1, 500, -1) = 0
gettimeofday({1157725360, 9440}, NULL) = 0
write(2, "cdrecord: Operation not permitte"..., 66cdrecord: Operation not permit
ted. Cannot send SCSI cmd via ioctl
) = 66
write(1, "Cdrecord-Clone 2.01.01a03-dvd (i"..., 634Cdrecord-Clone 2.01.01a03-dvd
(i686-pc-linux-gnu) Copyright (C) 1995-2005 Jörg Schilling
.
.
.
exit_group(1) = ?
Process 6980 detached


Kommentar:
sudo ls -l /etc | grep default
drwxr-x---   2 root root     4096 Apr 14 12:38 default

/etc/default/cdrecord findes ikke.

ls -l /dev/hdc
brw-rw----  1 jph cdrom 22, 0 Sep  8 19:23 /dev/hdc--
Med venlig hilsen

Jørgen Heesche
mailto:sslug@sslug
Registered Linux User #401007


 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2006-10-01, 02:02 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *