[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Forum   Calendar   Search
MhonArc Date: [Date Prev] [Date Index] [Date Next]   Thread: [Date Prev] [Thread Index] [Date Next]   MhonArc
 

Re: [TEKNIK] Hard disk problemer> On 2011-11-18 16:10, Jens Bang wrote:
> 1)
> prøv ikke noget på den disk der ændrer på indholdet!
> (ingen fsck osv)

Har indtil nu kun foretaget en fdisk -l for at se hvilke partitioner der
er på den (1 swap partition og 1 data partition).

> 2)
> check med smartctl -a /dev/sdb  (smartmontools)
> hvad disken selv siger om "unrecoverable" errors.
> boot evt. fra live-cd/usb f,eks, http://www.sysresccd.org/

Jeg installerede smartmontools via apt-get, og kørte smartctl. Der kom ret
meget. Se nederst i denne mail for smartctl outputtet.

> 3)
> Check evt. om det er kabel/stik fra disk til bundkort der er løse.
> (hvis det ikke er helt klart det er sektor fejl på disk)

Fejlen opstod mens disken sad i min laptop. Og jeg kan stadig ikke mounte
den, efter jeg har flyttet den over i en stationær. Stikkene ser ud til at
sidde ordentligt.

> 4)
> lav en kopi/image på en anden disk
> og på "kopien" kan du prøve om du kan redde data.
>
> muligvis skal du bruge et specialprogram til at kopiere partition(er)
> sådan at defekte sektorer ikke stopper kopieringen:
> http://www.gnu.org/s/ddrescue/ddrescue.html
> (den er på sysrescuecd)

Kan jeg gøre det over i et image? Eller skal jeg have en anden fysisk disk
tilgængelig? Og skal denne disk være magen til den disk der giver
problemer?

Jeg spørger fordi jeg har en 2 TB disk med masser af ledig plads (disken
der giver problemer er kun 500 GB), men jeg kan ikke bare overskrive 2 TB
disken med indholdet fra den anden.

Sådan som jeg læser dokumentationen til ddrescue, så skal jeg bruge en ny
disk, der bare kan overskrives. Men skal den være helt magen til? Eller
kan enhver 500 GB disk bruges?

> 5)
> ved kopiering finder du ud af hvor mange sektorer er defekte.
> forhåbentlig ikke alle og du kan prøve fsck på kopi-disken,
> og så håb på det bedste....

7-9-13... :-)

-- Jens

smartctl output:

sslug@sslug:/# smartctl -a /dev/sdb
smartctl version 5.38 [i686-pc-linux-gnu] Copyright (C) 2002-8 Bruce Allen
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/

=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model:   ST9500325AS
Serial Number:  5VE15N1W
Firmware Version: 0001SDM1
User Capacity:  500.107.862.016 bytes
Device is:    Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is:  8
ATA Standard is: ATA-8-ACS revision 4
Local Time is:  Fri Nov 18 19:08:55 2011 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled

=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED

General SMART Values:
Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity
                    was completed without error.
                    Auto Offline Data Collection:
Enabled.
Self-test execution status:   (  0) The previous self-test routine
completed
                    without error or no self-test has
ever
                    been run.
Total time to complete Offline
data collection:         (  0) seconds.
Offline data collection
capabilities:          (0x7b) SMART execute Offline immediate.
                    Auto Offline data collection
on/off support.
                    Suspend Offline collection upon new
                    command.
                    Offline surface scan supported.
                    Self-test supported.
                    Conveyance Self-test supported.
                    Selective Self-test supported.
SMART capabilities:      (0x0003) Saves SMART data before entering
                    power-saving mode.
                    Supports SMART auto save timer.
Error logging capability:    (0x01) Error logging supported.
                    General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time:    (  1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time:    ( 140) minutes.
Conveyance self-test routine
recommended polling time:    (  2) minutes.
SCT capabilities:       (0x103b) SCT Status supported.
                    SCT Feature Control supported.
                    SCT Data Table supported.

SMART Attributes Data Structure revision number: 10
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME     FLAG   VALUE WORST THRESH TYPE   UPDATED 
WHEN_FAILED RAW_VALUE
 1 Raw_Read_Error_Rate   0x000f  104  092  006  Pre-fail Always 
  -    185181478
 3 Spin_Up_Time      0x0003  099  099  000  Pre-fail Always 
  -    0
 4 Start_Stop_Count    0x0032  096  096  020  Old_age  Always 
  -    5100
 5 Reallocated_Sector_Ct  0x0033  100  100  036  Pre-fail Always 
  -    1
 7 Seek_Error_Rate     0x000f  081  060  030  Pre-fail Always 
  -    156172985
 9 Power_On_Hours     0x0032  086  086  000  Old_age  Always 
  -    12645
 10 Spin_Retry_Count    0x0013  100  100  097  Pre-fail Always 
  -    0
 12 Power_Cycle_Count    0x0032  099  037  020  Old_age  Always 
  -    2015
184 Unknown_Attribute    0x0032  100  100  099  Old_age  Always 
  -    0
187 Reported_Uncorrect   0x0032  001  001  000  Old_age  Always 
  -    521
188 Unknown_Attribute    0x0032  100  098  000  Old_age  Always 
  -    3260
189 High_Fly_Writes     0x003a  100  100  000  Old_age  Always 
  -    0
190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022  068  049  045  Old_age  Always 
  -    32 (Lifetime Min/Max 29/32)
191 G-Sense_Error_Rate   0x0032  100  100  000  Old_age  Always 
  -    0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032  100  100  000  Old_age  Always 
  -    186
193 Load_Cycle_Count    0x0032  093  093  000  Old_age  Always 
  -    14906
194 Temperature_Celsius   0x0022  032  051  000  Old_age  Always 
  -    32 (0 14 0 0)
195 Hardware_ECC_Recovered 0x001a  046  042  000  Old_age  Always 
  -    185181478
197 Current_Pending_Sector 0x0012  100  100  000  Old_age  Always 
  -    1
198 Offline_Uncorrectable  0x0010  100  100  000  Old_age  Offline 
  -    1
199 UDMA_CRC_Error_Count  0x003e  200  200  000  Old_age  Always 
  -    0
254 Unknown_Attribute    0x0032  100  100  000  Old_age  Always 
  -    0

SMART Error Log Version: 1
ATA Error Count: 577 (device log contains only the most recent five errors)
    CR = Command Register [HEX]
    FR = Features Register [HEX]
    SC = Sector Count Register [HEX]
    SN = Sector Number Register [HEX]
    CL = Cylinder Low Register [HEX]
    CH = Cylinder High Register [HEX]
    DH = Device/Head Register [HEX]
    DC = Device Command Register [HEX]
    ER = Error register [HEX]
    ST = Status register [HEX]
Powered_Up_Time is measured from power on, and printed as
DDd+hh:mm:SS.sss where DD=days, hh=hours, mm=minutes,
SS=sec, and sss=millisec. It "wraps" after 49.710 days.

Error 577 occurred at disk power-on lifetime: 12642 hours (526 days + 18
hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active
or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 25 00 00 ff ff ff ef 00   00:12:36.343 READ DMA EXT
 27 00 00 00 00 00 e0 00   00:12:36.341 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
 ec 00 00 00 00 00 a0 00   00:12:36.333 IDENTIFY DEVICE
 ef 03 46 00 00 00 a0 00   00:12:36.326 SET FEATURES [Set transfer mode]
 27 00 00 00 00 00 e0 00   00:12:36.293 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

Error 576 occurred at disk power-on lifetime: 12642 hours (526 days + 18
hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active
or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 25 00 00 ff ff ff ef 00   00:12:33.734 READ DMA EXT
 27 00 00 00 00 00 e0 00   00:12:33.733 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
 ec 00 00 00 00 00 a0 00   00:12:33.724 IDENTIFY DEVICE
 ef 03 46 00 00 00 a0 00   00:12:33.718 SET FEATURES [Set transfer mode]
 27 00 00 00 00 00 e0 00   00:12:33.689 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

Error 575 occurred at disk power-on lifetime: 12642 hours (526 days + 18
hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active
or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 25 00 00 ff ff ff ef 00   00:12:31.113 READ DMA EXT
 27 00 00 00 00 00 e0 00   00:12:31.112 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
 ec 00 00 00 00 00 a0 00   00:12:31.104 IDENTIFY DEVICE
 ef 03 46 00 00 00 a0 00   00:12:31.098 SET FEATURES [Set transfer mode]
 27 00 00 00 00 00 e0 00   00:12:31.068 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

Error 574 occurred at disk power-on lifetime: 12642 hours (526 days + 18
hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active
or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 25 00 00 ff ff ff ef 00   00:12:28.497 READ DMA EXT
 27 00 00 00 00 00 e0 00   00:12:28.495 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
 ec 00 00 00 00 00 a0 00   00:12:28.487 IDENTIFY DEVICE
 ef 03 46 00 00 00 a0 00   00:12:28.479 SET FEATURES [Set transfer mode]
 27 00 00 00 00 00 e0 00   00:12:28.447 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

Error 573 occurred at disk power-on lifetime: 12642 hours (526 days + 18
hours)
 When the command that caused the error occurred, the device was active
or idle.

 After command completion occurred, registers were:
 ER ST SC SN CL CH DH
 -- -- -- -- -- -- --
 40 51 00 ff ff ff 0f Error: UNC at LBA = 0x0fffffff = 268435455

 Commands leading to the command that caused the error were:
 CR FR SC SN CL CH DH DC  Powered_Up_Time Command/Feature_Name
 -- -- -- -- -- -- -- -- ---------------- --------------------
 25 00 00 ff ff ff ef 00   00:12:25.908 READ DMA EXT
 27 00 00 00 00 00 e0 00   00:12:25.906 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT
 ec 00 00 00 00 00 a0 00   00:12:25.898 IDENTIFY DEVICE
 ef 03 46 00 00 00 a0 00   00:12:25.893 SET FEATURES [Set transfer mode]
 27 00 00 00 00 00 e0 00   00:12:25.862 READ NATIVE MAX ADDRESS EXT

SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]


SMART Selective self-test log data structure revision number 1
 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
  1    0    0 Not_testing
  2    0    0 Not_testing
  3    0    0 Not_testing
  4    0    0 Not_testing
  5    0    0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
 After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified 2011-12-01, 02:01 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]MHonArc [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *