Previous Next Table of Contents

1. SSLUG

1.1 Namn

Skåne Sjælland Linux User Group, förkortat SSLUG, är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell datorförening, oavhänging alla yttre intressesfärer.

1.2 Syfte

SSLUG har till uppgift att sprida kunskap om operativsystemet Linux jämte därvidlag relevant information till medlemmar och allmänhet.

1.3 Säte

SSLUG har sitt säte i regionen Skåne-Sjælland (Sverige respektive Danmark).


Previous Next Table of Contents