Previous Next Table of Contents

3. ORGANISATION

3.1 Verksamhetens utövning

SSLUG:s verksamhet utövas av:

3.2 Verksamhetsår

Verksamhetsåret sammanfaller med kalenderåret.


Previous Next Table of Contents