SSLUG meeting at DTU June 7th. 1997

Et af de meget tidlige møder i SSLUG blev afholdt på DTU.