[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

SSLUG Hyggemöte i Malmö 2000-01-04

Deltagarlista

 1. Mötet förklarades öppnat av Kalle Andersson.
 2. Val av ordförande. Kalle Andersson blev utsedd.
 3. Val av sekreterare. Joachim Holst övertog uppgiften av utsedd sekreterare Dante.
 4. Dagordningen blev bestämd som "improviserad".
 5. Protokolljusterare utsågs. Joachim Holst blev drabbad.
 6. Martin Wahlen pratade om SGML.
  1. Pga tidsbrist, så blev genomgången ganska kortfattad. Men, det blev i alla fall lite klarare för oss intresserade lyssnare.
   SGML är en standard för att hantera dokument. Används främst av Militären och stora koncerner.
   HTML och XML härstammar ur SGML. Sades även att SGML är en ISO standard. Tar inte med standardiseringsnummret här eftersom
   Martin var lite osäker på det. För de som är intresserade, så finns det mer information på Martins web sida.
 7. Det utbröt en livlig debatt om vilket århundrade vi befinner oss i. Debatten avbröts brutalt.
 8. Det diskuterades om en eventuell framtida fast lokal att hålla till i.
  1. Vad vi behöver i en lokal.
   1. Plats till upp till 40 personer.
    Gärna tillgång till Overheadprojektor, whiteboard och varför inte en projektor.
  2. Dante kom med följande förslag:
   1. Bakom Bishop's Arms, finns en lokal.
    Kårhuset i Malmö.
    Dante kolla upp dessa alternativ och lämnar besked till Martin senast fredagen den 7/1-2000.
  3. Martin kom med följande förslag:
   1. Pauliskolan och eventuellt om man kan nyttja studiefrämjandets lokaler.
    Martin lämnar besked till sig själv senast fredagen den 7/1-2000.
  4. Vi andra kollar lokaler vi med.
 9. Förlag om olika föredrag diskuterades.
  1. Palm Pilot
  2. Radio lan
  3. Drivrutiner (programmering)
  4. Linuxkärnans boot sekvens.
  5. För att detta skall fungera, så behövs lite utrustning så som projektor, whiteboard. Joachim Holst kom med förslag på lokal
   som har dessa finesser. Lokalen kan hantera 20-25 personer och innehåller Kaffekokare. Joachim återkommer till Martin
   senast fredagen den 7/1-2000.

  6. Det blev sagt att våra möten skall hållas på Torsdagar och nästa möte kommer att hållas Torsdagen den 3/2-2000. Plats är inte bestämt ännu.
  7. Ordförande avslutade mötet.
Efter mötet gick samtliga deltagare ner på Sir Toby's och inmundigade diverse livsnödvändigheter så som öl och mat (i nämnd ordning).

Vid tangentbordet:
Joachim Holst
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Sunday, 07-Mar-2004 21:27:25 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *
 

Denna sida underhlls av Martin Wahln (<mva@sslug.dk>)