[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

LaTeX

Noter fra et foredrag om LaTeX.

Et LaTeX-dokument

Det følgende er et udklip fra en fil med en artikel skrevet i LaTeX. Den indeholder de fleste af eksemplerne der blev omtalt i foredraget.


\documentclass[aps,prl,preprint,groupedaddress]{revtex4}

 \usepackage{epsfig}

 \newcommand{\delete}[1]{{}}
 \newcommand{\visible}[1]{{#1}}

\begin{document}
 \delete{
  (particle positions are determined using spot on three or four of
  the images from the four cameras - whenever, following a particle
  in time, a changes occur in which of the cameras were used to
  calculate the particle position, we cut the track and relabel the
  particle as a different one before and after the change)
 }

 In order to work around this problem Sawford has constructed a
 stochastic model for Lagrangian velocity structure
 functions~\cite{Sawford_on_Lagrangian_Reynolds_number}. In his
 paper on the model he fixes the free parameters of the model using
 results from direct numerical simulations of the Navier-Stokes
 equations. In figure~\ref{figure:velocity structure function tops}
 we compare a numerical solution for $C_0^*(R_{\lambda})$ with our
 experimental results and with simulations by Yeung and Pope.

 \begin{table}
  \begin{center}
   \begin{tabular}{c|cc}
    Data-set & $R_{\lambda}$ & $C_0^{*}$ \\
    \hline
    Present &    95   &  3.66  \\
    Present &    93   &  3.51  \\
    Present &    84   &  3.20  \\
    Present &   106   &  3.76  \\
    Present &    97   &  3.59  \\
    Present &    80   &  3.49  \\
    DNS   &    93   &  4.1  \\
    DNS   &    90   &  3.7  \\
    DNS   &    63   &  3.1  \\
    DNS   &    38   &  2.6  \\
   \end{tabular}
  \end{center}

  \caption{
   The top values of the rescaled second order Lagrangian velocity
   structure function for different data-sets. {\em Present} refers
   to the six data-sets presented in this article, and {\em DNS}
   refers to the four computer simulation based data-sets discussed
   in~\cite{Lagrangian_statistics_from_DNS,Sawford_on_Lagrangian_Reynolds_number,lagrangian_pdf_methods}
   The last four values were read of figure 10
   in~\cite{lagrangian_pdf_methods}.
  }
  \label{table:LS_2-toppe}
 \end{table}

 The values are shown in table~\ref{table:LS_2-toppe} ...

 \begin{acknowledgments}
  We are grateful to ... for comments and
  discussions and to The Danish Research Academy and The Danish
  Technical Research Council (STVF-9601244 and 26-01-0087) for
  financial support.
 \end{acknowledgments}

 \bibliography{bibliography}
\end{document}

En litteraturliste

Programmet `bibtex` gør at man kan have en samlet liste med alle de artikler og bøger man kan få brug for at referere til. Bibtex trækker de henvisninger der er i et LaTeX-dokument ud og laver en litteraturliste til dokumentet med lige netop de artikler.

Man indsætter en henvisning til en artikel med "cite":

In order to work around this problem Sawford has constructed a stochastic model for Lagrangian velocity structure functions~\cite{Sawford_on_Lagrangian_Reynolds_number}.

Her er der et eksempel på en litteraturliste ("bibliography.bib"):


% Name: Jacob Sparre Andersen
% Title: Bibliography
% URL:  http://www.nbi.dk/~sparre/
% Email: sparre%nbi.dk

%%% Numerics %%%

@book{Numerical_Recipes,
  author  = "William H.~Press and
        William T.~Vetterling and
        Saul A.~Teukolsky and
        Brian P.~Flannery",
  title   = "Numerical Recipes",
  edition  = "2nd",
  publisher = "Cambridge University Press",
  year   = "1992"
}

@book{3nabog,
  author  = "David R.~Kincaid and E.~Ward Cheney",
  title   = "Numerical analysis: mathematics of scientific computing",
  publisher = "Brooks/Cole",
  year   = 1991
}

%%% Turbulence %%%

@phdthesis{Frédérics_phd-afhandling,
  title   = "Etude expérimentale des fluctuations de vitesse, de
        température et de pression en turbulence développée",
  author  = "Frédéric Moisy",
  school  = "Université Paris 6",
  year   = "2000"
}

@article{lagrangian_pdf_methods,
  author  = "S.~B.~Pope",
  title   = "{L}agrangian PDF Methods for Turbulent Flows",
  journal  = "Annu. Rev. Fluid Mech.",
  volume  = "26",
  pages   = "23--63",
  year   = "1994"
}

@misc{Jens_om_stabilitet_af_NS,
  author = "Jens Bundgård",
  year = 1996,
  title = "Hør Jens om stabiliteten af NS-ligningen."}
  howpublished = "Snak"}

Indholdsfortegnelse og stikordsregister

Nyt afsnit (ikke i indholdsfortegnelse):

 \section*{Foreword}

Nyt afsnit (i indholdsfortegnelse):

 \section{Richardson and Kolmogorov}

Stikord til stikordsregistret:

converts the mechanical energy into heat. The part of this range of length scales where energy spectrum shows power-law behaviour, is today called the inertial range\index{inertial range}\index{range!inertial}.

Formler

 \begin{equation}
  K \propto l^{\frac{4}{3}}
 \end{equation}

 You could also just write $K \propto l^{\frac{4}{3}}$.

 \begin{eqnarray}
  \langle\delta{v}_{\parallel}^2(r)\rangle
   & = & C_K (\epsilon r)^{\frac{2}{3}} 
  \label{Equation:Kolmogorov 2nd order longitudinal structure function}
  \\
  \langle\delta{v}_{\perp}^2(r)\rangle
   & = & \frac{4}{3} \langle\delta{v}_{\parallel}^2(r)\rangle
  \label{Equation:Kolmogorov 2nd order transversal structure function}
 \end{eqnarray}

bliver til

[formler]

Læsestof

Jeg har bogen The LaTeX Companion liggende på mit skrivebord. Derudover er nyhedsgruppen <news://news.sslug.dk/sslug.dok> et godt sted at stille spørgsmål om LaTeX.

Diverse

Flytte noget tre millimeter ned:

  \vspace{3mm}

Pakken "epsfig" tillader at man indsætter Postscript-filer i sit LaTeX-dokument.

Æ, ø og å (og den slags) kan både skrives med koder i et 7-bit ISO-646-format:

von K\'{a}rm\'{a}n

og som almindelig 8-bit ISO-8859-1:

von Kármán

For de fleste dokumenttyper er det nødvendigt at indsætte følgende oppe i dokumenthovedet:

\usepackage[latin1]{inputenc}
\usepackage[danish]{babel}
\usepackage[T1]{fontenc}

(hvor "danish" selvfølgelig kan udskiftes med et andet sprog efter behov), hvis der skal bruges ISO-8859-1.

Tux was here

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Sunday, 07-Mar-2004 21:27:24 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]Jacob Sparre Andersen [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *