[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Referat af årsmødet 2001-11-18

 1. Valg af ordstyrer: Claus Sørensen
 2. Valg af referent: Jacob Sparre Andersen
 3. Fremlæggelse af program
 4. Formandens beretning: Peter lagde stor vægt på at vi skal til at være mere udadvendte. Vi skal have ny formand senest fra 2003. Årets ærespingviner: Dan Te Westerlund og Ole Tange.
 5. Regnskab: 2000-regnskabet blev fremlagt (dog i en begrænset form)
  Softwarelicenser: SSH -> OpenSSH
  Stadig qmail og Big Brother
  Tivoli-klient (lukket program, bruges til Uni-C's sikkerhedskopiering)
  stemmeoptællingsprogrammet er på vej til at blive offentliggjort.
 6. Ansvarsfrihed for bestyrelsen?
  2000-regnskab enstemmigt godtkendt.
  Overvejende flertal for at give 2000-bestyrelsen ansvarsfrihed.
 7. Vedtægtsændringer: Frank, Henrik og Dan Te fremlægger forslag til vedtægtsændringer.
 8. Medlemsafgifter og budget:
  Kassererens forslag: ca. 400 dkk/år til domæneafgifter - ellers ikke nogle udgifter.
  PTO lægger op til at open-source.dk droppes. Det er der generel tilslutning til.
  Forslag: 0 kr i medlemsafgift - overvejende flertal
 9. Diskussion: Udsættes
 10. Valg af bestyrelse: Kandidatpræsentation
 11. kaos, frokost, m.m.
 12. Valgresultat:
  Bestyrelsen:
  
  Peter Toft
  Anne Østergaard
  Hanne Munkholm
  Patrik Bengtsson
  Erik Josefsson
  Gitte Wange Jensen
  
  Suppleanter:
  
  Peter Makholm
  Jacob Sparre Andersen
  
  Ikke valgt:
  
  Poul-Erik Andreasen
  Flemming Bjerke
  Nick Sandru
  
  
 13. Valg af valggruppe: Frank Damgaard, Dan Te Westerlund, Claus Sørensen og Nick Sandru
 14. Revisorer: Niels H. Pedersen vil gerne fortsætte Martin Wahlen vil også gerne være revisor.
  Revisorsuppleant: Flemming Bjerke.

Slut på den administrative del af mødet.

Tux was here

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Sunday, 07-Mar-2004 21:27:25 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]Jacob Sparre Andersen [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *