[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Medlemsmøde søndag den 11. august 2002

Söndagen den 11:e augusti mellan kl 11.00 och 17.00 håller SSLUG medlemsmöte på följande adress:

  Niels Bohr Institutet
  Blegdamsvej 21
  2100 København Ø
  Auditorium M

Man kan bidra till mötets utformning med förslag och kommentarer på <sslug-forening@sslug.dk>.

Program

Tillsvidare ser programmet ut som följer:

 1. Godkännande av dagordning
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av rösträknare
 5. Stadgeändringar från förra mötet
 6. Nya stadgeändringar:
 7. Paus
 8. Öppen diskussion om SSLUG framtid (ämnen som har varit uppe på foreningslistan):
 9. Mötets avslutande

Vedtagne ændringer i vedtægterne

Referatet fra medlemsmødet sendt på sslug-announce

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Sunday, 07-Mar-2004 21:27:25 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]Jacob Sparre Andersen [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *