[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] SSLUG - Årsmøde - 2002 [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Årsmøde 2002

Vi holder årsmøde den 3. november i Rockefeller-komplekset (Juliane Maries Vej 30, København).

Hvis man kommer med toget til København kan man med fordel stå af på Nørreport Station og tage bus 184 elle 185 til Fredrik Bajers Plads. Stoppestedet ligger på Nørre Allé lige efter at bussen er drejet af fra Tagensvej, og Juliane Maries Vej ligger et par hundrede meter længere nede af Nørre Allé (på samme side som busstoppestedet).

11.00 Velkomst, godkendelse af dagsorden og valg af ordstyrer samt stemmeoptællere.
11.05 En gennemgang af året som gik ved afgående bestyrelsesformand Peter Toft.
11.40 Præsentation af nye æresmedlemmer/ærespingviner.
11.45 Gennemgang af SSLUG's regnskab ved Jacob Sparre Andersen.
11.55 Evaluering af regnskab og årsberetning. fra revisorer og årsmødedeltagere
12.15 Vedtægtsændringer.
12.45 Frokostpause
13.15 Forventninger og forpligtigelse i bestyrelsen
Peter Makholm har foreslået bestyrelsen et sæt spilleregler for hvordan man agerer i forhold til bestyrelsen for at sikre en effektiv behandling af forespørgsler. Dette forslag har Peter Toft sidenhen arbejdet lidt videre med så det også dækker arbejds- metoder og regler indenfor bestyrelsen. Oplægget vil blive præsenteres på årsmødet.
13.45 SSLUG og IT-politik
Igennem året har sslug-itpolitik eksploderet i diskussioner, og emner såsom patentering af software, ophavsret, DMCA, Infosoc, mv. har været diskuteret så intensivt at reelt kun få medlemmer kan følge med. Hvilken overordnet kurs ønsker SSLUG at følge i fremtiden og hvordan sikres at bestyrelsen med rimelighed kan repræsentere medlemmernes ønsker indenfor IT-politik?
15.00 Præsentation af kandidaterne til bestyrelsen ca. 2 min per person giver ca. 30 min
15.30 Valg af ny bestyrelse (og suppleanter).
15.40 Almen diskussion om næste års mål.
16:50 Valggruppen offentliggør resultatet af bestyrelsesvalget
16:55 Opstilling og valg af revisorer og valgudvalg.
17:00 Mødet slutter.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Sunday, 07-Mar-2004 21:27:25 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]Jacob Sparre Andersen [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *