[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Original indkaldelse med dagsorden på sslug-announce
Referat
Vedtagna stadgerevideringsförslag
[an error occurred while processing this directive] SSLUG's stadgar

Föreningsmöte 9/3 2003 på Symbion

Styrelsen i SSLUG (http://www.sslug.dk) inkallar föreningsmöte den 9/3 2003 klockan 11.00 på Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø. Mötet kommer att hållas i lokal M4. På föreningsmötet kommer förslag om stadgar som explicit tillåter föreningsmötet att avsätta personer ur styrelsen att behandlas för första gången. Enligt våra nuvarande stadgar §9 måste sådana beslut tas på två påvarandra följande föreningsmöten.

Förslag till dagordning:

Martin

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Sunday, 07-Mar-2004 21:27:25 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]Frank Damgaard [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *