[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Referat
Vedtagna stadgerevideringsförslag
[an error occurred while processing this directive] SSLUG's stadgar

Inkallelse till medlemsmöte i SSLUG

Mötet kommer att hållas den 7 april på Symbion, Fruebjergvej 3, i möteslokal M4. Mötet börjar klockan 19.00 och väntas hålla på till klockan 23.00.

Dagordning

Mötet öppnas

 1. Val av mötesordföranden
 2. Val av mötessekreterare
 3. Fastställa röstlängden
 4. Val av justeringspersoner och rösträknare (2)
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Frågan om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet
 7. Meddelanden
  1. Antagande av stadgeändringsförslag för andra gången http://www.sslug.dk/moede/medlems/2003-03-09/vedtaget.shtml
  2. Antagande av stadgeändringsförslag om stavning för första gången
   I rettelser til punkt 4.5:
   s/Fastsällande/Fastställande/, dvs. dagsorden punkt 2,7 og 8 bliver således:
        * 2. Fastställande av dagordning.
        * 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.
        * 8. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.
   
 8. Justering av punkten 8
 9. Misstroende mot sittande styrelse
 10. Utlysande av suppleringsval till styrelsen
 11. Övrigt

Mötet avslutas

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Sunday, 07-Mar-2004 21:27:25 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]Hans Schou [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *