[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Tilbage til dagsorden
Vedtagne ændringer af vedtægter den 2003-04-07
[an error occurred while processing this directive] SSLUG's stadgar

Referat af Föreningsmöte 7. april 2003 på Symbion

Referat af medlemsmødet den 7.4.2003 i lokale M4 på Symbion.

 1. Val av mötesordföranden (Valg af dirigent)
  Valgt til dirigent: Donald

  Dirigenten konstaterede at mødet er lovligt indkaldt.
  ...
 2. Val av mötessekreterare (Valg af referent).
  Valgt E. Sjørlund.

  Bestemmelse af lovligheden af fuldmagter til dette møde:
  Er en e-mail baseret fuldmagt gyldig?

  30 personer i lokalet stemte med følgende fordeling:
  22 for, 2 mod og 6 stemte ikke for at e-mailbaserede fuldmagter er gyldige
  ...
 3. Fastställa röstlängden (Konstatering af antal fremmødte medlemmer incl. gyldige fuldmagter).
  Fremmødte personer: 30
  Godkendte fuldmagter: 8
  ...
 4. Val av justeringspersoner och rösträknare (2) (Valg af justeringspersoner og stemmetællere)
  Kristian Vilmann & Poul-Erik Hansen
  ...
 5. Fastställande av dagordningen.
  Debat om punkt 10. Skal det eksistere, skal punkt 10 og 11 bytte plads.
  ...
  6 for 21 mod 11 stemte ikke. Punkterne bliver stående i uændret rækkefølge.
  Dagsordenen blev godkendt i den udsendte form.
  ...
 6. Frågan om mötets behöriga utlysande och beslutsmässighet: Se punkt 1.
   
 7. Meddelelser.
  Formanden:IT-Academy har forespurgt formanden, om han ville repræsentere sslug ved et seminar.
  PTO:Gjorde opmærksom på problemerne med oprydningen efter møder i M4.
  ...
 8. Antagande av stadgeändringsförslag för andra gången vedtaget 2003-03-09:

  Antagande av stadgeändringsförslag om stavning för första gången:

 9. Justering av punkten 8. (teknisk punkt).
  Vedtaget.
  ...
 10. Misstroende mot sittande styrelse (Mistillid til den siddende bestyrelse)

  E. Sjørlund ønskede ikke at opretholde punktet da alle fire bestyrelsesmedlemmer havde meddelt, at de stillede deres mandat til valg.
  Flere medlemmer ønskede at opretholde punktet.
  Afstemning om hvem der ønskede at udtrykke mistillid til den siddende bestyrelse.
  22 ønskede at udtrykke mistillid, 9 stemte mod og 7 stemte ikke.

  Som en konsekvens af afstemningen blev der stemt om at bede Martin om at fortsætte som formand i perioden frem til suppleringsvalget valget.
  36 for, 0 mod, 2 stemte ikke.

  På vegne af admingruppen spurgte pto om sslug-bestyrelse skal have fjernet alle medlemmer.
  Martin foreslog at de nuværende observatører og Martin forblev som de eneste på denne liste.
  Dette blev vedtaget med stort flertal.
  ..

 11. Utlysande av suppleringsval till styrelsen
  Dette punkt udgik som følge af vedtagelsen af punkt 10.
  ...
 12. Övrigt (Evt.).
  ...
 13. Mødet blev afsluttet kl 20:55.

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Sunday, 07-Mar-2004 21:27:25 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]Frank Damgaard [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *