[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 
Referat fra mødet
[an error occurred while processing this directive] SSLUG's stadgar
Billeder fra dagen

Inkallelse till medlemsmöte i SSLUG

Härmed kallas till föreningsmöte i SSLUG den 4 maj 2003. På mötet skall väljas ny styrelse till föreningen. Nomineringar skall inkomma till bestyrelsen@sslug.dk senast en vecka före mötet. Mötet kommer att hållas i lokal M4 på Symbion, Fruebjergvej 3, København Ø. Mötet börjar klockan 13.00 och beräknas ta tre timmar.

Dagordning:

  1. Mötet öppnas
  2. Val av mötesordförande
  3. Val av referent
  4. Val av personer att kontrollera protokollet (justeringspersoner) och rösträknare (2)
  5. Konstaterande av mötets beslutsmässighet
  6. Upprättande och godkännande av röstlängd
  7. Stadgeändringsförslag
  8. Val till bestyrelsen
  9. Mötet avslutas

Du kan se hvem der har meldt sig som kandidater til bestyrelsen

Resultat af bestyrelsesvalg

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Sunday, 07-Mar-2004 21:27:25 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]Henrik Christian Grove [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *