[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Årsmöte - 2003-11-30


SSLUG afholder årsmøde - dvs. den årlige generalforsamling - i Symbion (Fruebjergvej 3, København) søndag den 30/11-2003 fra 12.00 til (senest) 18.00.

Årsmødet afholdes i følge foreningens vedtægter: http://www.sslug.dk/forening/stadgar/.

 1. Årsmötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Val av ordförande för årsmötet.
 4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
 5. Styrelsens årsredovisning.
 6. Ærespingviner
 7. Revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
 9. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.
 10. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet.
 11. Stadgeenligt inkomna motioner.
  Fra Peter Toft:: Nedlæggelse af
  Oprettelse af
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
  Der skal vælges 6 bestyrelsesposter samt 2 suppleanter. se kandidatlisten.
 13. Val av revisorer.
 14. Val av valberedning.
 15. Övriga frågor.
 16. Årsmötets avslutande.

Se hele oprindelige foreløbige indkaldelse til årsmødet på /emailarkiv/announce/2003_11/msg00003 og her.

Du kan se hvem der har meldt sig som kandidater til bestyrelsen

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Sunday, 07-Mar-2004 21:27:25 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]Webadministratorerne [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *