[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 
tilbage til Årsmöte

Referat af årsmöte i SSLUG den 30. november 2003
M4 Symbion, Fruebjergvej 3, 2100 Kbh Ø

 1. Årsmötets öppnande.

  Formanden (Gitte Wange) åbnede mødet.

 2. Fastställande av dagordning.

  Dagsorden, indkaldesesfrister mv. blev godkendt.

 3. Val av ordförande för årsmötet.

  Peter Toft blev valgt som dirigent. Keld Simonsen nævnte at da Peter Toft var i den afgående bestyrelse var det ikke så heldigt.
  Peter Toft blev valgt med stor flertal (håndsoprækning).
  Frank Damgaard blev valgt til at tage referat.

 4. Justeringspersoner och rösträknare.

  Valgt blev Keld Simonsen og Dan Westerlund.

 5. Styrelsens årsredovisning.

  Formanden fremlagde årsberetning, som kan ses her . Årsberetning er fra november 2002 til november 2003 (nuværende bestyrelse tiltrådte maj 2003, men Gitte medtog de foregående måneder).
  Årsberetningen blev godkendt med akklamation.

 6. Ærespingviner.

  Jacob Sparre Andersen og Peter Makholm blev udnævnt til ærespingviner.
  Ærespingvinerne bliver sendt med posten da de to ikke kunne være tilstede ved årsmødet.

 7. Fastställande av resultat- och balansräkning.

  Kasserer Klavs fremlagde foreløbigt regnskab 2003, se her.
  Derudover lidt diskussion om nytten af detaljeret softwareregnskab, der er dog ikke noget nyt i forhold til året før, udover opgradering af Redhat versioner på de to SSLUG-maskiner.

 8. Revisorernas berättelse.

  Klaus Slott fremlagde revisorernes beretning. Regnskabet var revideret for "foreløbig 2003" efter danske revisionsprincipper.
  Der er ingen forbehold. "Regnskabets lille størrelse taget i betragting, finder jeg ingen grund til at tage forbehold for den anvendte bogføring, eller mangel på samme."

  Dog skulle det have været regnskabet for 2002 fra forrige bestyrelse der skulle have været revideret, så 2002 regnskab udskydes til næste medlemsmøde i foråret, hvor også 2003 kan endeligt afsluttes (alle stemte for dette).

 9. Fastställande av medlemsavgift för nästa år.

  Forslaget er 0kr, som vedtoges med akklamation.

 10. Fråga om beviljanda av ansvarsfrihet.

  Dette udsættes til næste medlemsmøde når 2002 og 2003 regnskab begge er færdigreviderede.

 11. Dagsordenforslag:
 12. Val af styrelsedelamöter och suppleanter (6+2)

  Efter en kort præsentation af kandidater, holdtes afstemning.

  Resultat af valget til bestyrelse:
  Gitte Wange, Erik Josefsson, Klavs Klavsen, Frank Damgaard, Peter Makholm og Thomas Frederiksen Alexander.
  Suppleanter:
  Poul-Erik Andreasen, Jacob Sparre Andersen.

  Se også det endelige resultat her.

 13. Val av revisorer til revision af 2004 regnskab.

  Klaus Vink Slott <klaus(på)andelsweb.dk.sslug.dk> + Niels-Holger Pedersen <nhp(på)billetnet.dk.sslug.dk> genopstillede og blev genvalgt med akklamation (Ingen andre kandidater opstillede til revisorpost).

 14. Val av valberedning.

  Dan Westerlund ønskede ikke at genopstille.
  Donald Axel, Keld Simonsen, Henrik Pedersen genopstillede alle og blev genvalgt med akklamation.

 15. Evt.

 16. Afslut.
  Peter Toft takkede for god ro og orden og afsluttede årsmødet.
 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Sunday, 07-Mar-2004 21:27:25 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive](none) [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *