[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
  [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group

SSLUG - Skåne Sjælland Linux User Group

 

Medlems- og hyggemøde tirsdag den 9. marts 2004

Vi skal have præsenteret 2002 og 2003 regnskab (+revision) samt en lille vedtægtsændring om rettelse af fejl i vedtægter hvor der mangler et par ord.

Forhåbentlig varer det ikke for længe og efterfølgende vil der være kaffe og mulighed for lidt hyggesnak.

Vi mødes klokken 19:00 i M4 i Symbion.

Medmindre andet er angivet er det ikke nødvendigt at tilmelde sig til

Forslag til dagsorden:

  1. Medlemsmötets öppnande.
  2. Val av ordförande för årsmötet.
  3. Fastställande av dagordning.
  4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.

  5. Fastställande av resultat- och balansräkning 2002
  6. Revisorernas berättelse 2002
  7. Fastställande av resultat- och balansräkning 2003
  8. Revisorernas berättelse 2003

  9. Vedtægtsændring §4.4
   "Dagordningen skall offe före mötets början."
  ændres til
   "Dagordningen skall offentliggöras senast 48 timmar före mötets början."

 10. Stadgeenligt inkomna motioner.
 11. Övriga frågor.
 12. Årsmötets avslutande.

Emner til medlemmøde/dagsorden kan diskuteres på sslug-forening listen.

Vedr. efterfølgende "hygge" kan det diskuteres på sslug-moede.

SSLUG's arrangementer.


Efter der praktiske med dagsorden osv. er overstået så er der nogle live-cd til uddeling.

Henrik Ræder Clausen's har givet SSLUG de overskydende cdrom'er fra BOF på Linuxforum om Live CD distributioner. Der er en del Knoppix 3.3 DA og Mandrake Move downloadversion, samt nogle enkelte Dappix, Knopzilla og DyneBolic Gnu/linux.
[an error occurred while processing this directive]
  http://ftp.sslug.dk/moede/medlems/2004-03-09/index.shtml  
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Tuesday, 20-Apr-2004 00:20:24 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]SSLUG's webadministratorer [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *