[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
  [an error occurred while processing this directive]
Skåne Sjælland Linux User Group

SSLUG - Skåne Sjælland Linux User Group

 

Referat fra medlems- og hyggemøde tirsdag den 9. marts 2004

Referat af SSLUG medlemsmøde den 9. marts 2004
M4 Symbion, Fruebjerg, 2100 Kbh Ø

Vi var i alt 20 medlemmer til stede ved medlemsmødet.

1. Medlemsmötets öppnande.
 Frank Damgaard åbnede mødet. 

2. Val av ordförande för årsmötet.
 Erling Sjørlund blev valgt som dirigent.
 Frank Damgaard tager referat.

3. Fastställande av dagsordning.
 Dagsordenen godkendtes.

4. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare.
Heine Larsen og Niels Caiutz valgtes til opgaven.

5. Fastställande av resultat- och balansräkning 2002
Jacob Sparre Andersen fremlagde regnskabet, da han som supleant 
er trådt ind og afløser for Klavs Klavsen (2003), og kassereren
for 2002. Se http://www.sslug.dk/bestyrelsen/regnskab/2002/


6. Revisorernas berättelse 2002
Revisorer er Klaus Vink Slott og Niels-Holger Pedersen.
Regnskabet følger gængs regnskabspraksis for et så lille regnskab
og revisor havde ikke specielle kommentarer.
Regnskabsberetningen for 2002 blev taget til efterretning med 
akklamation.


7. Fastställande av resultat- och balansräkning 2003
Jacob Sparre Andernse fremlagde resultat. 
Se http://www.sslug.dk/bestyrelsen/regnskab/2003/
I 2003 figurerer der indtægter fra sponsorer til indkøb af
den nye maskine til tyge.sslug.dk. 
Posten med sponsorater af domæner var ved en fejl blevet noteret 
til 474,00 DKK og ikke 699,00 DKK i årsregnskabet som det blev
fremlagt i første omgang.
Dirigenten foreslå en lille pause så det korrekte tal kunne
fremskaffes fra regnskabet. Efter pausen var det korrekte tal
fundet og det præsenterede regnskab stemte.

Den fungerende kasserer fik efter mødet fik overrakt et sponsorat 
til foreningen på 10,00 ISK. Overrækkelsen blev foreviget at Thomas A.F. 


8. Revisorernas berättelse 2003
Regnskabet følger gængs regnskabspraksis for et så lille regnskab,
og revisorerne havde ikke yderligere kommentarer.

Regnskabsberetningen for 2003 blev taget til efterretning med akklamation.

9. Vedtægtsændring §4.4
   "Dagordningen skall offe före mötets början."
  ændres til
   "Dagordningen skall offentliggöras senast 48 timmar före mötets början."

Vedtægstændringen vedtoges med akklamation (ingen imod).
(Ændringen træder først i kraft når forslaget er vedtaget
 for anden gang ved næste medlemsmøde eller årsmøde)

10.Inkomna motioner.
Da ingen forslag var modtaget, bortfaldt punktet.

11. Övriga frågor.
Der var intet at nævne under eventuelt.

12. Årsmötets avslutande.
Dirigenten overdrog ordet til Frank Damgaard som afsluttede mødet.

Efter mødet var der uddeling af live-CD'ere, bla. Knoppix DA,
og Mandrake Move download. Tak til Henrik Ræder Clausen der
donerede de overskydende CD'ere fra Linuxforum's BOF om linux live-CD.
Nogle af CD'erne blev så afprøvet og vist på projektoren.


Tilbage
Tekstudgave af referatet
Regnskab 2002
Regnskab 2003


[an error occurred while processing this directive]
  http://ftp.sslug.dk/moede/medlems/2004-03-09/referat.shtml  
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Tuesday, 30-Mar-2004 12:09:24 CEST [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]SSLUG's webadministratorer [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *