[an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] (none) [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive] [an error occurred while processing this directive][an error occurred while processing this directive]
 
Skåne Sjælland Linux User Group - http://www.sslug.dk Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search
 

Årsmöte - 2004-11-20


SSLUG afholder årsmøde - dvs. den årlige generalforsamling - på Roskilde Handelsskole lørdag d. 20/11-2004 fra 11.00 til (senest) 17.00.

Adressen er:

Roskilde Handelsskole
Bygning 2
Bakkesvinget 76
4000 Roskilde

Årsmødet afholdes i følge foreningens vedtægter: http://www.sslug.dk/forening/stadgar/

Dagsorden til årsmødet:

 1. Årsmødet åbnes.
 2. Valg af ordstyrer.
 3. Valg af referent.
 4. Godkendelse af dagsorden.
 5. Valg af to justeringspersoner og stemmetællere.
 6. Bestyrelsens beretning.
 7. Revisorens beretning.
 8. Godkendelse af regnskab.
 9. Godkendelse af medlemsafgift for næste år.
 10. Spørgsmål om bevilling af ansvarsfrihed.
 11. Vedtægtsændring §4.4 (anden gang vedtagelse)
  "Dagordningen skall offe före mötets början."
  ændres til
  "Dagordningen skall offentliggöras senast 48 timmar före mötets början."
  se også http://www.sslug.dk/moede/medlems/2004-03-09/referat.shtml
   
 12. Forslag om ny § 4.4.2 til vedtægterne: Datoen for årsmødet og et eventuelt efterfølgende foreningsmøde, jvf kapitel 9, skal annonceres til SSLUGs medlemmer senest tre måneder før årsmødet. Datoen for det efterfølgende foreningsmøde behøver ikke at blive anvendt.
  Se også http://www.sslug.dk/emailarkiv/forening/2004_11/msg00014 hvor foreslaget er præsenteret.
 13. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
 14. Valg af revisor.
 15. Valg af valggruppe.
 16. Indkomne forslag.
 17. Evt.
 18. Årsmødet afsluttes

Efter årsmødet vil Jacob Sparre Andersen underholde os lidt med et foredrag om at bygge et GUI-program med GLADE og Gtk+

Den oprindelige mødeinkaldelse kan findes her og i sslug-announce.

Den endelig mødeinkaldelse med forslag og kandidater kan findes på sslug-announce.

 
Home   Subscribe   Mail Archive   Index   Calendar   Search

 
 
Questions about the web-pages to <www_admin>. Last modified Monday, 29-Nov-2004 14:38:05 CET [an error occurred while processing this directive]
This page is maintained by [an error occurred while processing this directive]Webadministratorerne [an error occurred while processing this directive] # [an error occurred while processing this directive] *